Gələcək zaman qrafiki

Gələcək dünyanızı formalaşdıracaq texnologiya, elm, sağlamlıq və mədəniyyət meylləri ilə bağlı gələcək proqnozların qrafikini araşdırın.