Бъдещето на икономиката

Текст на подзаглавие (използвайте САМО бутона „Поставяне от Word“, за безопасно копиране и поставяне на текст от документ на Word)

Неравенство в богатството. Индустриална революция. Автоматизация. Удължаване на живота. И данъчна реформа. Научете вътрешни тайни за това как всички тези тенденции ще работят заедно, за да оформят бъдещето на нашата глобална икономика.

Изображение на кредит:

iStock