Интелигентен прах: Микроелектромеханични сензори за революция в различни сектори

КРЕДИТ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕ:
Изображение на кредит
iStock

Интелигентен прах: Микроелектромеханични сензори за революция в различни сектори

Интелигентен прах: Микроелектромеханични сензори за революция в различни сектори

Подзаглавен текст
Мрежите от интелигентен прах са настроени да променят начина, по който функционира Интернет на нещата, революционизирайки цял набор от индустрии като резултат.
  • Автор:
  • име Автор
   Quantumrun Foresight
  • Март 16, 2022

  Съвременните изследователи работят върху интелигентни системи за прах, които биха могли да позволят големи иновации в медицината, научните изследвания и тежката промишленост.  

  Интелигентен контекст на прах

  Интелигентният прах е малко устройство, което често работи заедно с десетки до стотици до хиляди други подобни устройства и всяко от тях може да функционира като отделен компонент на по-голяма изчислителна система. Интелигентният прах се състои от набор от малки безжични микроелектромеханични системи (MEMS), като роботи, камери, сензори и други комуникационни механизми. MEMS в крайна сметка се свързват безжично към компютърна мрежа, за да анализират данните, получени чрез технологията за радиочестотна идентификация (RFID). 

  MEMS, наричан още прашинки, събира данни, включително светлина, температура, вибрации, ускорение, налягане, звук, стрес и влажност. Тези данни се прехвърлят от една микроелектромеханична система към друга, докато достигнат предавателния възел. Основните функции на MEMS включват (1) събиране на данни, (2) безжична обработка на данните с компютърна система, (3) и предаване на данните в облака или други MEMS безжично.

  Някои изследователи твърдят, че интелигентният прах представлява следващата еволюция на Интернет на нещата (IoT). Тези устройства станаха по-усъвършенствани и се интегрират навсякъде от клиентски технологии като интелигентни термостати до продукти на корпоративния сектор като малки сензори, които наблюдават производството на петролни кладенци. 

  Въпреки това, според Hype Cycle на Gartner, интелигентните технологии за прах ще отнеме повече от десетилетие, за да постигнат масова употреба и да революционизират IoT в търговски мащаб. 

  Разрушително въздействие

  Поради теглото и размера си, интелигентните устройства за прах могат лесно да бъдат позиционирани в тесни и отдалечени пространства, за да събират подробна информация в различни ситуации. През последните няколко години интелигентната технология за прах се оказа изключително полезна в различни индустрии и изследователска работа. Например:

  • Интелигентният прах може също така да се постави в човешкото тяло, за да се провери възстановяването на увредени органи и счупени кости. 
  • Тези малки MEMS могат да се използват и в селскостопанската индустрия за наблюдение на различните нужди на растенията, като контрол на вредителите и времена за поливане. 
  • Изследователи от Калифорнийския университет в Бъркли са доказали, че неутралният прах може да анализира мозъчните функции.

  Въпроси за коментар

  • За какви други приложения смятате, че ще се прилага интелигентната технология за прах през следващото десетилетие?
  • Как правителствата трябва да регулират тази технология, за да ограничат злоупотребата с нея?

  Препратки към Insight

  Следните популярни и институционални връзки бяха посочени за тази информация: