Списъци с тенденции

списък
списък
Селскостопанският сектор претърпя вълна от технологичен напредък през последните няколко години, особено в производството на синтетични храни – бързо развиваща се област, включваща технология и биохимия за създаване на хранителни продукти от растителни и лабораторно отгледани източници. Целта е да се осигурят на потребителите устойчиви, достъпни и безопасни хранителни източници, като същевременно се намали въздействието на традиционното земеделие върху околната среда. Междувременно селскостопанската индустрия също се обърна към изкуствения интелект (AI), за да оптимизира например производството на култури, да намали отпадъците и да подобри безопасността на храните. Тези алгоритми могат да се използват за анализиране на огромни количества данни, като например за почвата и метеорологичните условия, за да предоставят на фермерите информация в реално време за здравето на техните култури. Наистина, AgTech се надява да подобри добивите, да повиши ефективността и в крайна сметка да помогне за изхранването на нарастващото глобално население. Този раздел на отчета ще обхване тенденциите в AgTech, върху които Quantumrun Foresight се фокусира през 2023 г.
26
списък
списък
Използването на изкуствен интелект (AI) и системи за разпознаване в полицията нараства и въпреки че тези технологии могат да подобрят работата на полицията, те често пораждат критични етични опасения. Например, алгоритмите подпомагат различни аспекти на полицейската дейност, като например прогнозиране на горещи точки на престъпления, анализиране на кадри с разпознаване на лица и оценка на риска от заподозрени. Въпреки това, точността и справедливостта на тези AI системи се изследват редовно поради нарастващите опасения относно потенциала за пристрастия и дискриминация. Използването на AI в полицията също повдига въпроси относно отчетността, тъй като често трябва да бъде ясно кой е отговорен за решенията, взети от алгоритмите. Този раздел на доклада ще разгледа някои от тенденциите в полицейските и престъпните технологии (и техните етични последици), върху които Quantumrun Foresight се фокусира през 2023 г.
13
списък
списък
Този списък обхваща тенденциозни прозрения за бъдещето на лечението на рака, прозрения, подбрани през 2022 г.
69
списък
списък
Този списък обхваща прозрения за тенденциите за бъдещето на тенденциите в изследването на Луната, прозрения, подбрани през 2023 г.
24
списък
списък
Тъй като технологията продължава да напредва с безпрецедентна скорост, етичните последици от нейното използване стават все по-сложни. Въпроси като неприкосновеността на личния живот, наблюдението и отговорното използване на данни заеха централно място с бързия растеж на технологиите, включително интелигентни носими устройства, изкуствен интелект (AI) и Интернет на нещата (IoT). Етичното използване на технологии също повдига по-широки обществени въпроси относно равенството, достъпа и разпределението на ползите и вредите. В резултат на това етиката около технологиите става по-критична от всякога и изисква непрекъснато обсъждане и създаване на политики. Този раздел на отчета ще подчертае няколко скорошни и текущи етични тенденции в областта на данните и технологиите, върху които Quantumrun Foresight се фокусира през 2023 г.
29
списък
списък
Този списък обхваща прозрения за тенденциите за бъдещето на световното население, прозрения, подбрани през 2022 г.
56
списък
списък
Този списък обхваща прозрения за тенденциите за бъдещето на телекомуникационната индустрия, прозрения, подбрани през 2023 г.
50
списък
списък
Центрове за иновации в изкуствата (наричани също като творчески центрове) обсъждат тяхното въздействие, значение и влияние в общностите.
19
списък
списък
Този списък обхваща прозрения за тенденциите за бъдещето на предприемачеството, прозрения, подбрани през 2022 г.
36
списък
списък
Годишният доклад за тенденциите на Quantumrun Foresight има за цел да помогне на отделните читатели да разберат по-добре онези тенденции, които ще оформят живота им през следващите десетилетия, и да помогне на организациите да вземат по-информирани решения, за да ръководят своите средносрочни до дългосрочни стратегии.

В това издание за 2024 г. екипът на Quantumrun подготви 196 уникални прозрения, разделени на 18 подотчета (по-долу), които обхващат разнообразна колекция от технологични пробиви и обществени промени. Четете свободно и споделяйте широко!
18
списък
списък
Този списък обхваща прозрения за тенденциите за бъдещето на здравната индустрия. Прозрения, подбрани през 2023 г.
60
списък
списък
Този списък обхваща прозрения за тенденциите за бъдещето на минната индустрия, прозрения, подбрани през 2022 г.
59
списък
списък
Блокчейн технологията има колосален ефект върху няколко индустрии, включително прекъсване на финансовия сектор чрез улесняване на децентрализираното финансиране и осигуряване на основите, които правят възможна търговията в метавселената. От финансови услуги и управление на веригата за доставки до гласуване и проверка на самоличността, блокчейн технологията предлага сигурна, прозрачна и децентрализирана платформа за обмен на информация, като дава на хората повече контрол върху техните данни и активи. Блокчейните обаче повдигат и въпроси относно регулирането и сигурността, както и потенциала за нови форми на киберпрестъпност. Този раздел на отчета ще обхване тенденциите в блокчейн, върху които Quantumrun Foresight се фокусира през 2023 г.
19
списък
списък
Този списък обхваща прозрения за тенденциите относно бъдещите иновации в дизайна на автомобили, прозрения, подбрани през 2022 г.
50
списък
списък
Този списък обхваща тенденциозни прозрения за бъдещето на изхвърлянето на отпадъци, прозрения, подбрани през 2023 г.
31
списък
списък
Този списък обхваща прозрения за тенденциите за бъдещето на ресторантьорската индустрия, прозрения, подбрани през 2023 г.
23
списък
списък
Изкуственият интелект (AI) и виртуалната реалност (VR) прекрояват секторите на развлеченията и медиите, като предлагат на потребителите нови и завладяващи изживявания. Напредъкът в смесената реалност също позволи на създателите на съдържание да произвеждат и разпространяват по-интерактивно и персонализирано съдържание. Наистина, интегрирането на разширената реалност (XR) в различни форми на забавление, като игри, филми и музика, размива границите между реалност и фантазия и предоставя на потребителите по-запомнящи се изживявания. Междувременно създателите на съдържание все повече използват AI в своите продукции, повдигайки етични въпроси относно правата върху интелектуалната собственост и как трябва да се управлява съдържанието, генерирано от AI. Този раздел на отчета ще обхване тенденциите в развлеченията и медиите, върху които Quantumrun Foresight се фокусира през 2023 г.
29