Бъдещето на изкуствения интелект

Текст на подзаглавие (използвайте САМО бутона „Поставяне от Word“, за безопасно копиране и поставяне на текст от документ на Word)

Как бъдещите изкуствени интелекти (ИИ) ще променят икономиката и обществото ни? Ще живеем ли в бъдеще, в което съжителстваме с AI-роботи (ала Star Wars) или вместо това ще преследваме и поробваме AI същества (Bladerunner)? Научете вътрешни тайни за бъдещето на изкуствения интелект.

Изображение на кредит:

Flickr от Digiart2001 | jason.kuffer