Бъдеще на работата

Текст на подзаглавие (използвайте САМО бутона „Поставяне от Word“, за безопасно копиране и поставяне на текст от документ на Word)

47% от работните места са на път да изчезнат. Научете кои индустрии ще се издигнат и паднат през следващите десетилетия, както и силите, които сега нарушават статуквото на вашето работно място. Научете вътрешните тайни за бъдещето на работата.

Изображение на кредит:

Flickr от Digiart2001 | jason.kuffer