Llistes de tendències

llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de l'emprenedoria, coneixements seleccionats el 2022.
36
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre futures innovacions en el disseny de cotxes, coneixements seleccionats el 2022.
50
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de les tendències dels telèfons intel·ligents, informació seleccionada el 2022.
44
llista
llista
Aquesta llista cobreix informació sobre tendències sobre el futur del canvi climàtic, coneixements seleccionats el 2022.
90
llista
llista
A mesura que la tecnologia continua avançant a un ritme sense precedents, les implicacions ètiques de la seva utilització s'han tornat cada cop més complexes. Assumptes com la privadesa, la vigilància i l'ús responsable de les dades han ocupat un lloc central amb el ràpid creixement de les tecnologies, com ara els wearables intel·ligents, la intel·ligència artificial (IA) i l'Internet de les coses (IoT). L'ús ètic de la tecnologia també planteja qüestions socials més àmplies sobre la igualtat, l'accés i la distribució de beneficis i danys. Com a resultat, l'ètica que envolta la tecnologia s'està tornant més crítica que mai i requereix un debat i una elaboració de polítiques constants. Aquesta secció de l'informe destacarà algunes tendències recents i en curs d'ètica de dades i tecnologia en què Quantumrun Foresight s'està centrant el 2023.
29
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de l'eliminació de residus, coneixements seleccionats el 2023.
31
llista
llista
Aquesta llista cobreix informació sobre tendències sobre el futur de la indústria de les telecomunicacions, informació seleccionada el 2023.
50
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de la població mundial, coneixements seleccionats el 2022.
56
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de la indústria minera, coneixements seleccionats el 2022.
59
llista
llista
La pandèmia de la COVID-19 va capgirar el món empresarial en totes les indústries i els models operatius potser no tornaran a ser els mateixos. Per exemple, el ràpid canvi cap al treball remot i el comerç en línia ha accelerat la necessitat de digitalització i automatització, alterant per sempre la manera de fer negocis de les empreses. Aquesta secció de l'informe cobrirà les tendències empresarials macro en què Quantumrun Foresight es centra el 2023, inclosa la inversió creixent en tecnologies com ara la computació en núvol, la intel·ligència artificial (IA) i l'Internet de les coses (IoT) per racionalitzar les operacions i servir millor els clients. Al mateix temps, el 2023 tindrà, sens dubte, molts reptes, com ara la privadesa de dades i la ciberseguretat, a mesura que les empreses naveguen per un panorama en constant canvi. En el que s'ha anomenat la quarta revolució industrial, podem veure les empreses —i la naturalesa del negoci— evolucionar a un ritme sense precedents.
26
llista
llista
Aquesta llista cobreix informació sobre tendències sobre el futur del transport públic, informació seleccionada el 2022.
27
llista
llista
En els darrers anys, les noves teràpies i tècniques han evolucionat per satisfer les necessitats de salut mental. Aquesta secció d'informe tractarà els tractaments i procediments de salut mental en què Quantumrun Foresight s'està centrant l'any 2023. Per exemple, mentre que les teràpies tradicionals de conversa i els medicaments encara s'utilitzen àmpliament, altres enfocaments innovadors, inclosos els avenços en psicodèlics, realitat virtual i intel·ligència artificial (IA). ), també estan sorgint. La combinació d'aquestes innovacions amb tractaments de salut mental convencionals pot millorar significativament la velocitat i l'eficàcia de les teràpies de benestar mental. L'ús de la realitat virtual, per exemple, permet un entorn segur i controlat per a la teràpia d'exposició. Al mateix temps, els algorismes d'IA poden ajudar els terapeutes a identificar patrons i adaptar els plans de tractament a les necessitats específiques de les persones.
20
llista
llista
Des de l'augment de la intel·ligència artificial humana fins als "algoritmes franken", aquesta secció de l'informe fa una ullada a les tendències del sector d'IA/ML en què Quantumrun Foresight es centra el 2023. La intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic permeten a les empreses prendre decisions millors i més ràpides i racionalitzar els processos. , i automatitzar tasques. Aquesta interrupció no només està transformant el mercat de treball, sinó que també està afectant la societat en general, alterant la manera com les persones es comuniquen, compren i accedeixen a la informació. Els enormes beneficis de les tecnologies d'IA/ML són clars, però també poden presentar reptes per a les organitzacions i altres organismes que volen implementar-les, incloses les preocupacions sobre l'ètica i la privadesa.
27
llista
llista
Tot i que la pandèmia de COVID-19 va sacsejar l'assistència sanitària mundial, també pot haver accelerat els avenços tecnològics i mèdics de la indústria en els darrers anys. Aquesta secció de l'informe analitzarà amb més detall alguns dels desenvolupaments sanitaris en curs en els quals Quantumrun Foresight se centra el 2023. Per exemple, els avenços en la investigació genètica i la biologia micro i sintètica estan proporcionant nous coneixements sobre les causes de les malalties i les estratègies de prevenció i tractament. Com a resultat, el focus de l'atenció sanitària està passant del tractament reactiu dels símptomes a la gestió proactiva de la salut. La medicina de precisió, que utilitza informació genètica per adaptar el tractament a les persones, és cada cop més freqüent, igual que les tecnologies portàtils que modernitzen el seguiment dels pacients. Aquestes tendències estan a punt per transformar l'assistència sanitària i millorar els resultats dels pacients, però no estan exemptes d'uns quants reptes ètics i pràctics.
23
llista
llista
El món està veient avenços ràpids en les tecnologies ambientals que tenen com a objectiu reduir els impactes ecològics negatius. Aquestes tecnologies abasten molts camps, des de fonts d'energia renovables i edificis energèticament eficients fins a sistemes de tractament d'aigua i transport verd. Així mateix, les empreses són cada cop més proactives en les seves inversions en sostenibilitat. Molts estan intensificant els esforços per reduir la seva petjada de carboni i minimitzar els residus, inclosa la inversió en energies renovables, la implementació de pràctiques empresarials sostenibles i l'ús de materials ecològics. En adoptar tecnologies verdes, les empreses esperen reduir el seu impacte ambiental alhora que es beneficien de l'estalvi de costos i de la millora de la reputació de la marca. Aquesta secció de l'informe tractarà les tendències de tecnologia verda en què Quantumrun Foresight es centra el 2023.
29
llista
llista
Sens dubte, la política no s'ha quedat al marge dels avenços tecnològics. Per exemple, la intel·ligència artificial (IA), la desinformació i les "falsificacions profundes" afecten profundament la política global i com es difon i es percep la informació. L'auge d'aquestes tecnologies ha facilitat que les persones i les organitzacions manipulin imatges, vídeos i àudio, creant falsificacions profundes que són difícils de detectar. Aquesta tendència ha provocat un augment de les campanyes de desinformació per influir en l'opinió pública, manipular les eleccions i sembrar la divisió, provocant, finalment, una disminució de la confiança en les fonts de notícies tradicionals i una sensació general de confusió i incertesa. Aquesta secció de l'informe explorarà algunes de les tendències que envolten la tecnologia a la política en què Quantumrun Foresight se centra el 2023.
22
llista
llista
L'informe anual de tendències de Quantumrun Foresight té com a objectiu ajudar els lectors individuals a entendre millor les tendències que s'estableixen per donar forma a les seves vides durant les properes dècades i ajudar les organitzacions a prendre decisions més informades per guiar les seves estratègies a mitjà i llarg termini. En aquesta edició de 2023, l'equip de Quantumrun va preparar 674 coneixements únics, dividits en 27 subinformes (a continuació) que abasten una col·lecció diversa d'avenços tecnològics i canvis socials. Llegiu lliurement i compartiu àmpliament!
27
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de l'exploració de Mart, coneixements seleccionats el 2022.
51
llista
llista
Les tendències del transport estan canviant cap a xarxes sostenibles i multimodals per reduir les emissions de carboni i millorar la qualitat de l'aire. Aquest canvi inclou la transició dels modes de transport tradicionals, com ara els vehicles de gasoil, a opcions més respectuoses amb el medi ambient com els cotxes elèctrics, el transport públic, la bicicleta i caminar. Els governs, les empreses i els individus estan invertint cada cop més en infraestructures i tecnologia per donar suport a aquesta transició, millorant els resultats ambientals i impulsant les economies locals i la creació d'ocupació. Aquesta secció de l'informe tractarà les tendències del transport en què Quantumrun Foresight es centra el 2023.
29
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de la innovació farmacèutica, informació seleccionada el 2022.
40