Llistes de tendències

llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de l'eliminació de residus, coneixements seleccionats el 2023.
31
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de la fiscalitat, coneixements seleccionats el 2022.
45
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de la població mundial, coneixements seleccionats el 2022.
56
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur del tractament del càncer, coneixements seleccionats el 2022.
69
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre ordinadors, informació seleccionada el 2022.
66
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de l'exploració de Mart, coneixements seleccionats el 2022.
51
llista
llista
La intel·ligència artificial (IA) i la realitat virtual (VR) estan remodelant els sectors de l'entreteniment i els mitjans de comunicació oferint als usuaris experiències noves i immersives. Els avenços de la realitat mixta també han permès als creadors de contingut produir i distribuir continguts més interactius i personalitzats. De fet, la integració de la realitat estesa (XR) en diverses formes d'entreteniment, com ara jocs, pel·lícules i música, difumina les línies entre la realitat i la fantasia i ofereix als usuaris experiències més memorables. Mentrestant, els creadors de contingut utilitzen cada cop més IA en les seves produccions, plantejant preguntes ètiques sobre els drets de propietat intel·lectual i com s'ha de gestionar el contingut generat per IA. Aquesta secció d'informe cobrirà les tendències d'entreteniment i mitjans en què Quantumrun Foresight es centra el 2023.
29
llista
llista
La pandèmia de la COVID-19 va capgirar el món empresarial en totes les indústries i els models operatius potser no tornaran a ser els mateixos. Per exemple, el ràpid canvi cap al treball remot i el comerç en línia ha accelerat la necessitat de digitalització i automatització, alterant per sempre la manera de fer negocis de les empreses. Aquesta secció de l'informe cobrirà les tendències empresarials macro en què Quantumrun Foresight es centra el 2023, inclosa la inversió creixent en tecnologies com ara la computació en núvol, la intel·ligència artificial (IA) i l'Internet de les coses (IoT) per racionalitzar les operacions i servir millor els clients. Al mateix temps, el 2023 tindrà, sens dubte, molts reptes, com ara la privadesa de dades i la ciberseguretat, a mesura que les empreses naveguen per un panorama en constant canvi. En el que s'ha anomenat la quarta revolució industrial, podem veure les empreses —i la naturalesa del negoci— evolucionar a un ritme sense precedents.
26
llista
llista
Les tendències del transport estan canviant cap a xarxes sostenibles i multimodals per reduir les emissions de carboni i millorar la qualitat de l'aire. Aquest canvi inclou la transició dels modes de transport tradicionals, com ara els vehicles de gasoil, a opcions més respectuoses amb el medi ambient com els cotxes elèctrics, el transport públic, la bicicleta i caminar. Els governs, les empreses i els individus estan invertint cada cop més en infraestructures i tecnologia per donar suport a aquesta transició, millorant els resultats ambientals i impulsant les economies locals i la creació d'ocupació. Aquesta secció de l'informe tractarà les tendències del transport en què Quantumrun Foresight es centra el 2023.
29
llista
llista
Innovation in the Arts Sector tracta sobre diferents mètodes, eines, formes i expressió artístiques, estratègies i molt més.
28
llista
llista
Aquesta llista cobreix els coneixements sobre tendències sobre el futur de la planificació urbana, els coneixements seleccionats el 2022.
38
llista
llista
Aquesta llista cobreix coneixements sobre tendències sobre el futur de la investigació en física, coneixements seleccionats el 2022.
2
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre futures innovacions en el disseny de cotxes, coneixements seleccionats el 2022.
50
llista
llista
Aquesta llista cobreix informació sobre tendències sobre el futur del transport públic, informació seleccionada el 2022.
27
llista
llista
L'ús de la intel·ligència artificial (IA) i els sistemes de reconeixement a la policia està augmentant i, tot i que aquestes tecnologies poden millorar el treball policial, sovint plantegen preocupacions ètiques crítiques. Per exemple, els algorismes ajuden en diversos aspectes de la policia, com ara predir punts de crim, analitzar imatges de reconeixement facial i avaluar el risc dels sospitosos. Tanmateix, la precisió i l'equitat d'aquests sistemes d'IA s'investiga regularment a causa de les creixents preocupacions sobre el potencial de biaix i discriminació. L'ús de l'IA a la policia també planteja preguntes sobre la responsabilitat, ja que sovint s'ha de deixar clar qui és responsable de les decisions preses pels algorismes. Aquesta secció de l'informe considerarà algunes de les tendències de la tecnologia policial i criminal (i les seves conseqüències ètiques) en què s'està centrant Quantumrun Foresight el 2023.
12
llista
llista
La tecnologia Blockchain ha tingut un efecte colossal en diverses indústries, inclosa la interrupció del sector financer facilitant les finances descentralitzades i proporcionant les bases que fan possible el comerç metavers. Des dels serveis financers i la gestió de la cadena de subministrament fins a la votació i la verificació d'identitat, la tecnologia blockchain ofereix una plataforma segura, transparent i descentralitzada per intercanviar informació, donant a les persones més control sobre les seves dades i actius. Tanmateix, les cadenes de blocs també plantegen preguntes sobre la regulació i la seguretat, així com el potencial de noves formes de ciberdelinqüència. Aquesta secció d'informe cobrirà les tendències de blockchain en què Quantumrun Foresight es centra el 2023.
18
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de l'arquitectura, coneixements seleccionats el 2022.
50
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur de la indústria de la restauració, coneixements seleccionats el 2023.
23
llista
llista
Aquesta llista inclou informació sobre tendències sobre el futur del lliurament d'aliments, informació seleccionada el 2023.
56
llista
llista
Aquesta llista cobreix informació sobre tendències sobre el futur de la innovació (militar) de la força aèria, coneixements seleccionats el 2023.
21