Cyfryngau Cymdeithasol: Dylanwad, Cyfleoedd a Phŵer

Cyfryngau Cymdeithasol: Dylanwad, Cyfleoedd a Phŵer
CREDYD DELWEDD:  

Cyfryngau Cymdeithasol: Dylanwad, Cyfleoedd a Phŵer

  • Awdur Enw
   Dolly Mehta
  • Awdur Handle Twitter
   @Quantumrun

  Stori lawn (DIM OND defnyddiwch y botwm 'Gludo O Word' i gopïo a gludo testun o ddogfen Word yn ddiogel)

  Mae cyfryngau cymdeithasol yn un llwybr sydd â grym anhygoel i ysgogi newid. Mae ei lwyddiant wedi ei nodi ar sawl achlysur. Boed yn Twitter neu Facebook, mae defnyddio llwyfannau cymdeithasol i sbarduno symudiad wedi chwyldroi cymdeithas mewn ffyrdd sylfaenol. Mae arweinwyr y dyfodol yn ogystal â'r cyhoedd yn ymwybodol iawn o'i botensial a'i ddylanwad. 

   

  Dylanwad Cyfryngau Cymdeithasol 

   

  Mae cyrhaeddiad a dylanwad cyfryngau cymdeithasol yn yr oes sydd ohoni yn ddiamau. Mae'r ffenomen, sydd ond wedi ffynnu dros y degawd neu ddwy ddiwethaf, wedi chwyldroi sawl agwedd ar gymdeithas yn ei hanfod. Boed yn fusnes, gwleidyddiaeth, addysg, gofal iechyd, mae ei effaith wedi treiddio’n ddwfn i wead ein cymdeithas. “Amcangyfrifir hynny erbyn 2018, 2.44 biliwn o bobl yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol.” Mae'n ymddangos yn debygol iawn mai dim ond yn y cenedlaethau i ddod y bydd ein diwylliant cyfryngau cymdeithasol yn tyfu. Wrth i'r byd ddod yn fwy dibynnol ar lwyfannau digidol a thechnoleg yn ei chyfanrwydd, mae'n anochel y bydd cyfathrebu yn fwy sydyn, gan ganiatáu i bobl ffurfio cysylltiadau a chael mynediad at wybodaeth ar gyflymder seryddol cyflym.  

   

   Cyfryngau Cymdeithasol a'r Cyfleoedd i Newid 

   

  Mae sawl allfa cyfryngau cymdeithasol wedi defnyddio eu platfformau i ysbrydoli newid cadarnhaol. Cododd Twitter, er enghraifft, arian i adeiladu ystafell ddosbarth ysgol yn Tanzania trwy Tweetsgiving. Roedd y fenter hon yn brosiect o newid epig ac aeth yr ymgyrch yn firaol, gan godi $10,000 mewn dim ond 48 awr. Mae enghreifftiau fel hyn a llawer o rai eraill yn taflu goleuni ar ba mor fanteisiol y gall cyfryngau cymdeithasol fod o ran sbarduno newid. Gan fod miliynau ledled y byd yn aelodau o ddiwylliant cyfryngau cymdeithasol, nid yw'n syndod y gall nodau fel codi arian neu dynnu sylw at faterion sydd angen sylw fod yn hynod lwyddiannus trwy lwyfannau cymdeithasol.   

   

  Serch hynny, mae yna adegau pan mae bwrlwm y cyfryngau o amgylch cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn ddim ond hynny: wefr y cyfryngau. Gyda nifer y llwyfannau ar gyfer lleisio barn yn cynyddu, gall fod yn anodd tanio newid, yn dibynnu ar yr achos ei hun; fodd bynnag, mae’r cyfle i wneud hynny yn sicr yn bresennol. Gyda marchnata a throsoledd effeithiol, gall dinasyddion byd-eang uno ar gyfer menter a sicrhau newid cadarnhaol.  

   

  Beth mae hyn yn ei olygu i Arweinwyr y Dyfodol a'r Cyhoedd yn Gyffredinol? 

   

  Mae’r ffaith bod “mwy o bobl yn berchen ar ddyfais symudol na brws dannedd” yn siarad cyfrolau am y pŵer anhygoel sydd gan gyfryngau cymdeithasol. Yn sicr nid yw'r rhai sydd mewn swyddi arwain wedi'u cuddio i gyrhaeddiad eang cyfryngau cymdeithasol ac, yn ddealladwy felly, maent wedi manteisio ar ei bŵer. Er enghraifft, “mae gwefannau cymdeithasol wedi chwarae rhan bwysig mewn llawer o etholiadau ledled y byd, gan gynnwys yn yr Unol Daleithiau, Iran ac India. Maent hefyd wedi bod yn rali pobl dros achos, ac wedi ysbrydoli symudiadau torfol”. Beth mae hyn yn ei olygu i arweinwyr y dyfodol? Yn y bôn, cyfryngau cymdeithasol yw'r platfform i'w ddefnyddio i helpu i adeiladu cyfalaf, brand ac enw. Mae ymgysylltu â’r cyhoedd trwy lwyfannau digidol a harneisio’r pŵer hwnnw i drosoli statws unigol yn hollbwysig. O ran y cyhoedd ei hun, mae pŵer cyfryngau cymdeithasol yn sicr wrth law.