Busnes

O esblygiad diwylliant cychwyn i gyfuniad o wahanol feysydd a thechnolegau i greu diwydiannau newydd - mae'r dudalen hon yn ymdrin â'r tueddiadau a'r newyddion a fydd yn dylanwadu ar ddyfodol busnes.

categori
categori
categori
categori
Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidlo
42487
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall microsglodynnu dynol effeithio ar bopeth o driniaethau meddygol i daliadau ar-lein.
41400
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymchwilwyr yn cydnabod y gall technoleg bendant helpu pobl i ymdopi â bywyd bob dydd, ond maen nhw hefyd yn rhybuddio yn erbyn ei chyfyngiadau a'i chamddefnydd posibl.
41464
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r mudiad Hawl i Atgyweirio eisiau rheolaeth lwyr gan ddefnyddwyr ar sut y maent am i'w cynhyrchion sefydlog.
41543
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Wrth i fwy o bobl ddechrau defnyddio dyfeisiau rhyng-gysylltiedig yn eu cartrefi a'u gwaith, beth yw'r risgiau?
41501
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Trwy TaaS, bydd defnyddwyr yn gallu prynu gwibdeithiau, cilomedrau, neu brofiadau heb gynnal eu cerbyd eu hunain.
42482
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Nod clybiau VR yw darparu arlwy bywyd nos mewn amgylchedd rhithwir ac o bosibl dod yn ddewis arall teilwng neu'n cymryd lle clybiau nos.
41812
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gwyddor cryonics, pam mae cannoedd eisoes wedi rhewi, a pham mae mwy na mil o rai eraill yn cofrestru i gael eu rhewi adeg marwolaeth.
41968
Arwyddion
https://www.deconstructoroffun.com/blog/2021/11/13/the-inveitable-blockchain-revolution
Arwyddion
Dadadeiladwr Hwyl
43153
Arwyddion
https://www.economist.com/graphic-detail/2016/06/16/breaking-down-broadway
Arwyddion
The Economist
Y fethodoleg y tu ôl i'n stori ar economeg Broadway | Manylion graffeg
43037
Arwyddion
https://www.abc.net.au/news/2020-12-29/vaccines-make-travel-possible-again-but-industry-has-changed/13006802
Arwyddion
ABC
Cyn COVID-19 roedd pryder ynghylch a oedd twristiaeth ddim yn amgylcheddol gyfrifol. Gyda bron dim teithio rhyngwladol yn 2020 mae gennym y broblem i'r gwrthwyneb erbyn hyn, ysgrifennwch Joseph M Cheers, Colin Michael Hall a Jarkko Saarinen.
42890
Arwyddion
https://www.supplychaindive.com/news/stress-tests-the-right-tool-for-strengthening-supply-chains/604137/
Arwyddion
Deifio Cadwyn Gyflenwi
Newyddion cadwyn gyflenwi a logisteg
41547
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r diwydiant hapchwarae yn croesawu model busnes newydd - tanysgrifiadau - i wella profiad cyffredinol chwaraewyr.
1257
Arwyddion
https://qz.com/1570685/can-fashion-brands-like-hm-ever-be-ethical/
Arwyddion
Quartz
Er mwyn sicrhau nad yw gweithwyr yn cael eu hecsbloetio fel mater o drefn, mae angen i'r model busnes cyfan newid.
41549
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gyda dyfodiad marchnadoedd algorithmau, mae algorithmau wedi dod yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bawb sydd eu hangen.
41648
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae hysbysebion uniongyrchol gan gwmnïau fferyllol wedi arwain at or-bresgripsiwn o opioidau, gan achosi argyfwng opioidau modern.
42579
Arwyddion
https://www.zdnet.com/article/giant-robot-trucks-are-now-mining-gold/
Arwyddion
ZDnet
Wrth i'r galw byd-eang gynyddu, mae diwydiannau echdynnol yn croesawu awtomeiddio.
41562
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae chwaraewyr pro yn dod yn ddylanwadwyr ffrydio, gan wneud miliynau yn y broses
43000
Arwyddion
https://www.theguardian.com/science/2021/aug/19/green-steel-swedish-company-ships-first-batch-made-without-using-coal
Arwyddion
The Guardian
Mae Hybrit yn anfon dur wedi'i wneud gyda phroses gynhyrchu hydrogen i Volvo, sy'n bwriadu ei ddefnyddio mewn cerbydau a chydrannau prototeip
42819
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae glanhau gweithfeydd glo yn broses ddrud a hanfodol i ddiogelu iechyd gweithwyr a'r amgylchedd.
43006
Arwyddion
https://www.youtube.com/watch?v=lEFSQ6sry4Y
Arwyddion
Tomorrow's Build
With an electric car revolution on the way but not nearly enough batteries to power them, construction has to get really good at building gigafactories - and...