diwylliant

Twf cysylltedd ar-lein yn siapio diwylliannau ledled y byd; amrywiaeth o bob math yn ennill dylanwad newydd; cyfuniad o syniadau a safbwyntiau - mae'r dudalen hon yn ymdrin â'r tueddiadau a'r newyddion a fydd yn dylanwadu ar ddiwylliant yn y dyfodol.

categori
categori
categori
categori
Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidlo
42482
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Nod clybiau VR yw darparu arlwy bywyd nos mewn amgylchedd rhithwir ac o bosibl dod yn ddewis arall teilwng neu'n cymryd lle clybiau nos.
42867
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cymdeithas sy'n llawn gwybodaeth heddiw wedi arwain at nifer cynyddol o bobl yn cael eu dal mewn cylch o broblemau iechyd hunan-ddiagnosis.
41812
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gwyddor cryonics, pam mae cannoedd eisoes wedi rhewi, a pham mae mwy na mil o rai eraill yn cofrestru i gael eu rhewi adeg marwolaeth.
41501
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Trwy TaaS, bydd defnyddwyr yn gallu prynu gwibdeithiau, cilomedrau, neu brofiadau heb gynnal eu cerbyd eu hunain.
42487
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall microsglodynnu dynol effeithio ar bopeth o driniaethau meddygol i daliadau ar-lein.
43431
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Wrth i fwy o fygythiadau ddod i'r amlwg oherwydd newid yn yr hinsawdd, mae actifiaeth hinsawdd yn tyfu canghennau ymyrraeth.
16344
Arwyddion
https://www.embedded-computing.com/hardware/the-ongoing-challenges-of-mobile-vr-ar-mr
Arwyddion
Dylunio Cyfrifiadura Ymgorfforedig
Sut mae'r llun wedi newid ar ôl blwyddyn? Gwelsom gynnydd, ond yn fwy cynyddrannol nag arloesol. Mae rhwystrau sylweddol o hyd o ran symudedd caledwedd gwirioneddol, profiad y defnyddiwr a chost.
41755
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai alcohol synthetig olygu y gall yfed alcohol ddod yn rhydd o ganlyniadau
42842
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall cymwysiadau therapi ar-lein a defnyddio negeseuon testun wneud therapi yn rhatach ac yn fwy hygyrch i bobl ledled y byd.
16313
Arwyddion
https://edition.cnn.com/travel/article/vr-parks-on-japan/index.html
Arwyddion
CNN
Ar draws Japan, mae parciau thema VR yn arloesi math newydd o adloniant ac yn profi ffiniau profiadau dynol rhithwir.
41801
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Esblygiad digwyddiadau cerddoriaeth fyw wedi'u pweru gan dechnoleg rhith-realiti.
43104
Arwyddion
https://www.canvas8.com/blog/2022/january/online-black-representation-gets-revamped-with-realism
Arwyddion
Cynfas8
41407
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Bob dydd, mae miliynau o ddarnau o ddata yn cael eu casglu gennym ni i ganiatáu teclynnau ac offer wedi'u synced yn ddi-dor, ond ar ba bwynt ydyn ni'n dechrau colli rheolaeth?
874
Arwyddion
https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Z
Arwyddion
Wicipedia
16298
Arwyddion
https://venturebeat.com/2016/08/01/oculus-vrs-jason-rubin-predicts-the-pants-ripping-next-wave-of-vr/
Arwyddion
Beat Venture
Mae'r person sy'n gyfrifol am y don nesaf o feddalwedd rhith-realiti sy'n dod gan ddatblygwyr Oculus Rift yn betrusgar ynghylch pa mor gyflym y mae pethau'n mynd i newid dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.
16286
Arwyddion
https://medium.com/@firstround/why-mobile-will-win-first-in-vr-af542820c2a0
Arwyddion
Canolig
Ymhell cyn i Oculus Rift ymddangos ar yr olygfa, es i gonfensiwn Macworld 1993 yn Boston a gweld delwedd o Jaron Lanier o VPL Research wedi'i orchuddio'n llawn yn ei dreadlocks nod masnach, headset VR a…
43320
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Nod sêr ffilm a theledu, gwleidyddion, ac enwogion eraill yw gwella eu brandiau trwy ddechrau eu podlediadau eu hunain.
43098
Arwyddion
https://www.politico.com/news/magazine/2022/01/21/media-journalism-future-527294
Arwyddion
Politico
O ymgyrch Big Tech i aileni newyddion lleol, mae 16 o feddylwyr sy'n meddwl am y dyfodol yn rhagweld lle bydd newyddiaduraeth ymhen 15 mlynedd.
41562
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae chwaraewyr pro yn dod yn ddylanwadwyr ffrydio, gan wneud miliynau yn y broses
3776
Arwyddion
https://www.wired.com/story/french-feminism-karens/
Arwyddion
Wired
Mae'r archeteip benywaidd firaol diweddaraf yn gymhleth. Gan ddramateiddio ei hawl, mae hi ar unwaith yn gyfarwydd i'r athronwyr ac yn ffenomen newydd yn gyfan gwbl.