Llywodraeth

O lywodraethau yn moderneiddio eu defnydd o dechnoleg i greu polisïau arloesol i reoli ein bywydau - mae'r dudalen hon yn ymdrin â'r tueddiadau a'r newyddion a fydd yn dylanwadu ar ddyfodol llywodraethu.

categori
categori
categori
categori
Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidlo
41431
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r rhai sy'n cefnogi cadw'r môr yn honni eu bod yn ailddyfeisio cymdeithas ond mae beirniaid yn meddwl mai dim ond efadu trethi maen nhw.
41464
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r mudiad Hawl i Atgyweirio eisiau rheolaeth lwyr gan ddefnyddwyr ar sut y maent am i'w cynhyrchion sefydlog.
42517
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall Phages, sy'n trin afiechyd heb fygythiad ymwrthedd i wrthfiotigau, wella salwch bacteriol mewn da byw un diwrnod heb fygwth iechyd dynol.
43328
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall gweithgynhyrchwyr hofrennydd sy'n croesawu mwy a mwy o ddigideiddio arwain at ddiwydiant hedfan mwy cynaliadwy ac effeithlon.
42867
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cymdeithas sy'n llawn gwybodaeth heddiw wedi arwain at nifer cynyddol o bobl yn cael eu dal mewn cylch o broblemau iechyd hunan-ddiagnosis.
43431
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Wrth i fwy o fygythiadau ddod i'r amlwg oherwydd newid yn yr hinsawdd, mae actifiaeth hinsawdd yn tyfu canghennau ymyrraeth.
41652
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae pawb yn cytuno y dylai AI fod yn ddiduedd, ond mae cael gwared ar ragfarnau yn achosi problemau
25817
Arwyddion
https://worldview.stratfor.com/article/remapping-american-arctic
Arwyddion
Stratfor
Nid yw llawer o Americanwyr yn ystyried yr Unol Daleithiau yn genedl Arctig. Ond mae Tsieina wedi dangos sut y gall map wedi'i newid newid y persbectif daearyddol cenedlaethol.
26225
Arwyddion
https://future-economics.com/2015/02/17/internal-chinese-geopolitics/
Arwyddion
Economeg y Dyfodol
Sut gall un fesur sefydlogrwydd Tsieina? Yn y Gorllewin, mae'n gyffredin edrych i Hong Kong a Tibet fel profion litmws o gryfder llywodraeth ganolog Tsieina. Er ei bod yn wir bod Hong Kong a Tibet yn lleoedd pwysig - Hong Kong oherwydd ei fod yn un o brif ganolfannau ariannol a gwasanaeth Tsieina,…
27870
Arwyddion
https://www.youtube.com/watch?v=EdvJSGc14xA
Arwyddion
Newyddion VICE
Mae angen dirfawr ar seilwaith America am fwy na $4 triliwn mewn uwchraddio a gwelliannau. Ymgyrchodd yr Arlywydd Trump yn drwm ar ailwampio’r cwmni…
26705
Arwyddion
https://www.noemamag.com/all-roads-need-not-lead-to-china/
Arwyddion
Noema
Mae gan Beijing lawer i'w golli pe bai'n parhau i lawr llwybr gorymestyn imperialaidd.
26955
Arwyddion
https://www.reddit.com/r/geopolitics/comments/9eznfu/china_as_an_authoritarian_digital_superpower/
Arwyddion
reddit
71 pleidlais, 45 sylw. [dileu]
43440
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall seiberddiogelwch bionig ddod yn hollbwysig i amddiffyn hawl defnyddwyr i breifatrwydd wrth i'r bydoedd biolegol a thechnolegol ddod yn fwyfwy caeth.
5070
Arwyddion
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-ransomware-attacks.html
Arwyddion
Deloitte
Wrth i ymosodiadau drwgwedd ddal llywodraethau’n fwyfwy pridwerth dros ddata critigol, gall talu neu beidio â thalu ddod yn gyfyng-gyngor amhosibl. Gall cymryd camau syml i sicrhau seilwaith a data TG helpu sefydliadau’r llywodraeth i osgoi’r cyfyng-gyngor hwn.
41661
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Efallai bod COVID-19 wedi lladd rhai mathau o ffliw yn barhaol
26498
Arwyddion
https://worldview.stratfor.com/article/geopolitics-yangtze-river-wuhans-rise
Arwyddion
Stratfor
Mae trawsnewidiadau Wuhan dros y blynyddoedd yn adlewyrchu'r berthynas hynod dynn rhwng gwleidyddiaeth ac economeg yn Tsieina.
16945
Arwyddion
https://www.nytimes.com/2014/12/04/opinion/julian-assange-on-living-in-a-surveillance-society.html?_r=1
Arwyddion
Mae'r New York Times
Mae dinistrio preifatrwydd yn ehangu'r anghydbwysedd pŵer presennol rhwng y carfannau sy'n rheoli a phawb arall.
26695
Arwyddion
https://worldview.stratfor.com/article/chinas-evolving-taiwan-policy-disrupt-isolate-and-constrain
Arwyddion
Stratfor
Er bod polisi swyddogol Tsieina yn dal i fod yn un o ailuno heddychlon â Taiwan, mae esblygiad gwleidyddol yr ynys a newid cysylltiadau rhyngwladol yn gwthio Beijing i lawr llwybr mwy gorfodol.
3968
Arwyddion
https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/2/22/17140166/climate-change-lawsuit-exxon-juliana-liability-kids
Arwyddion
Vox
Mae plant, ffermwyr, pysgotwyr, dinasoedd a gwladwriaethau yn siwio'r diwydiant tanwydd ffosil a llywodraethau. A allent ennill?
26555
Arwyddion
https://www.thedailybeast.com/inside-the-secret-taliban-talks-to-end-americas-longest-war?ref=home
Arwyddion
The Daily Beast
41767
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai esblygiad technoleg Hyperloop dorri amseroedd teithio a hybu datblygiad economaidd.
26219
Arwyddion
https://www.stratfor.com/analysis/russias-relationship-china-grows-slowly
Arwyddion
Stratfor
Mae bargeinion mawr rhwng y gwledydd yn symud ar gyflymder rhewlifol, yn rhannol oherwydd amodau economaidd cyfnewidiol.