Llywodraeth

O lywodraethau yn moderneiddio eu defnydd o dechnoleg i greu polisïau arloesol i reoli ein bywydau - mae'r dudalen hon yn ymdrin â'r tueddiadau a'r newyddion a fydd yn dylanwadu ar ddyfodol llywodraethu.

categori
categori
categori
categori
Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidlo
23955
Arwyddion
https://asia.nikkei.com/Business/Energy/Japan-seeks-stoppage-of-100-inefficient-coal-plants-in-a-decade
Arwyddion
Nikkei Asiaidd
TOKYO - Bydd llywodraeth Japan yn annog cau neu atal tua 100 o weithfeydd pŵer ynni glo effeithlonrwydd isel yn y wlad
41641
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gan fod pŵer solar yn dal i fod yn anhygyrch i rannau helaeth o boblogaeth yr UD, mae solar cymunedol yn darparu atebion i lenwi bylchau yn y farchnad.
19523
Arwyddion
http://www.eco-business.com/opinion/who-needs-cars-smart-mobility-can-make-cities-sustainable/
Arwyddion
Busnes Eco
26720
Arwyddion
https://www.stratfor.com/analysis/grand-design-chinas-new-trade-routes
Arwyddion
Stratfor
Y strategaeth y tu ôl i'r Fenter Belt and Road yw arallgyfeirio llinellau cludo, a thrwy hynny liniaru bregusrwydd Tsieina i aflonyddwch economaidd allanol ac adfywio economi arafu Tsieina. Delfryd Tsieina fyddai cysylltu ei dinasoedd mewndirol â marchnadoedd byd-eang â rhwydwaith amrywiol o lwybrau tramwy a phiblinellau ynni, y byddai llawer ohonynt yn cymryd llwybrau mewndirol ac yn gweithredu fel dewisiadau amgen i e.
41501
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Trwy TaaS, bydd defnyddwyr yn gallu prynu gwibdeithiau, cilomedrau, neu brofiadau heb gynnal eu cerbyd eu hunain.
23623
Arwyddion
https://www.economist.com/britain/2020/01/28/britain-takes-a-third-way-on-5g-with-huawei
Arwyddion
The Economist
Er gwaethaf protestiadau America, bydd y cwmni Tsieineaidd yn cael rôl gyfyngedig wrth adeiladu rhwydweithiau newydd
41431
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r rhai sy'n cefnogi cadw'r môr yn honni eu bod yn ailddyfeisio cymdeithas ond mae beirniaid yn meddwl mai dim ond efadu trethi maen nhw.
25891
Arwyddion
https://qz.com/africa/1378556/cheap-batteries-may-allow-africa-to-abandon-the-grid/
Arwyddion
Quartz
Sut olwg sydd ar y dyfodol pan fydd yn rhatach i bweru eich cartref eich hun—a pheidio â dibynnu ar systemau grid trydanol.
25899
Arwyddion
https://thediplomat.com/2020/07/chinas-infrastructure-heavy-model-for-african-growth-is-failing/
Arwyddion
Y Diplomat
Yn Ethiopia a Kenya, mae rhith deniadol y “model Tsieina” wedi cael canlyniadau ariannol difrifol.
25802
Arwyddion
https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/south-africa-could-run-out-of-water-by-2030-govt-draft-plan-20180329
Arwyddion
Newyddion24
Mae'r Prif Gynllun Dŵr a Glanweithdra Cenedlaethol drafft yn amlinellu sefyllfa enbyd sector dŵr a glanweithdra'r wlad.
43518
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cwmnïau'n lansio cannoedd o gytserau lloeren i ddod â gwell cyflymder Rhyngrwyd i'r Ddaear.
21580
Arwyddion
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jun/30/plastic-road-india-tar-plastic-transport-environment-pollution-waste
Arwyddion
The Guardian
Yn India, mae ffyrdd wedi'u gwneud o blastig wedi'i rwygo'n ateb poblogaidd i fynd i'r afael â gwastraff a thywydd eithafol
22181
Arwyddion
https://oilprice.com/Alternative-Energy/Renewable-Energy/Germany-Aims-To-Become-Worlds-Hydrogen-Hotspot.html
Arwyddion
Pris Olew
Mae'r Almaen yn prysur ddod yn fan poeth hydrogen yn Ewrop wrth iddi anelu at gysylltu 31 o brosiectau cynhyrchu hydrogen er mwyn creu rhwydwaith mawr
37659
Arwyddion
https://www.architecturalrecord.com/articles/14586-pandemic-shifts-professions-focus-to-health-care
Arwyddion
Cofnod Pensaernïol
Dros y misoedd diwethaf, mae pandemig COVID-19 wedi gwario bron bob agwedd ar fywyd o ddydd i ddydd, gan heintio miliynau o bobl ledled y byd, y mae cannoedd o filoedd ohonynt wedi marw. Mae llawer yn y diwydiant pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu wedi troi eu ffocws at ddarparu cyfleusterau gofal iechyd yn gyflym, i drin y sâl a cheisio atal lledaeniad y pandemig, a
27678
Arwyddion
https://broadbandnow.com/report/chinas-fiber-broadband-approaches-nationwide-coverage
Arwyddion
Band Eang Nawr
Tyfodd seilwaith ffibr yn Tsieina bron i naw gwaith yn gyflymach nag yn yr Unol Daleithiau ers 2013, ac mae'r goblygiadau'n sylweddol.
25903
Arwyddion
https://africanbusinessmagazine.com/africa-energy-yearbook-2020/off-grid-power-takes-off-in-africa/
Arwyddion
Busnes Affricanaidd
Mae manteision cymdeithasol ac economaidd trydan oddi ar y grid yn cael eu teimlo ar draws Affrica, fel yr eglura Ian Lewis
27747
Arwyddion
https://businessmirror.com.ph/2019/05/29/first-gen-eyes-completion-of-2-lng-plants-in-2023/
Arwyddion
Drych Busnes
STA. Mae RITA, Batangas - First Gen Corp. eisiau dechrau adeiladu dwy orsaf bŵer nwy newydd mor gynnar â'r flwyddyn nesaf a'i orffen erbyn 2023, mewn pryd ar gyfer pryd y byddai'r cwmni dan arweiniad Lopez wedi codi ei nwy naturiol hylifedig ( LNG) o fewn Cymhleth Ynni Glân First Gen.…
21537
Arwyddion
https://www.livemint.com/industry/energy/india-answer-to-china-belt-and-road-initiative-one-sun-one-world-one-grid-11590634870755.html
Arwyddion
Mint
Gall y cynllun grid byd-eang hefyd drosoli'r Gynghrair Solar Ryngwladol a gyd-sefydlwyd gan India sydd â 67 o wledydd yn aelodau. Mae wedi dod yn gerdyn galw India ar newid yn yr hinsawdd ac mae'n cael ei ystyried yn gynyddol fel arf polisi tramor
25773
Arwyddion
https://www.youtube.com/watch?v=Akm7ik-H_7U
Arwyddion
Vox
Mae rheolau parcio cudd yn brifo ein dinasoedd. Eglura Will Chilton a Paul Mackie o Mobility Lab. Tanysgrifiwch i'n sianel! http://goo.gl/0bsAjOY dinasoedd rydyn ni'n byw ...
28020
Arwyddion
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190729150215-8-88292/tahun-2021-indonesia-diprediksi-defisit-energi
Arwyddion
CNBC Indonesia
Indonesia diperkirakan akan mengalami defisit and nilainya bisa menjadi USD 80 Miliar pada 2040.