Gwleidyddiaeth ryngwladol

Ffoaduriaid hinsawdd, terfysgaeth ryngwladol, bargeinion heddwch, a geopolitics lu - mae'r dudalen hon yn ymdrin â'r tueddiadau a'r newyddion a fydd yn dylanwadu ar ddyfodol cysylltiadau rhyngwladol.

categori
categori
categori
Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidlo
25133
Arwyddion
https://worldview.stratfor.com/article/grexit-issue-and-problem-free-trade
Arwyddion
Stratfor
Adeiladwyd yr Undeb Ewropeaidd ar y syniad o fasnach rydd fel budd, ond gall masnach rydd gael canlyniadau anfwriadol.
292960
Arwyddion
https://www.fool.com.au/2024/06/23/whats-ahead-for-asx-200-travel-shares-in-fy-2025/
Arwyddion
Ffwl
Ffynhonnell delwedd: Getty Images Gydag wythnos yn unig ar ôl yn FY 2024, rydym yn caboli ein pêl grisial i fesur yr hyn y gall buddsoddwyr ei ddisgwyl gan S&P/ASX 200 Index (ASX: XJO) cyfranddaliadau teithio yn FY 2025. Cyn i ni droi at hynny, fodd bynnag, dyma sut mae cyfrannau teithio ASX 200 wedi perfformio dros y 12 mis diwethaf: Qantas...
26061
Arwyddion
https://www.youtube.com/watch?v=tIET_fjjnIA&ab_channel=TomSpender
Arwyddion
YouTube - Tom Spender
Mae presenoldeb cynyddol cwmnïau Tsieineaidd yn Affrica wedi achosi pryder yn y Gorllewin, sy'n dweud bod Tsieina annemocrataidd yn tanseilio hawliau dynol ac yn achosi ...
68700
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r gystadleuaeth gynyddol rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina wedi arwain at don newydd o reolaethau allforio a all waethygu tensiynau geopolitical.
46592
Arwyddion
https://ecfr.eu/article/the-next-globalisation/
Arwyddion
Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor
Mae'r erthygl "The Next Globalisation" gan y Ganolfan Ewropeaidd dros Ryddid a Hawliau Dynol (ECFR) yn archwilio effeithiau globaleiddio ar y byd sydd ohoni. Mae'n edrych ar sut mae wedi effeithio ar gysylltiadau rhyngwladol, economeg a diwylliant. Mae'r darn yn dadlau bod globaleiddio yn rym ar gyfer da a drwg, gan y gall ddod â mwy o ffyniant i rai gwledydd tra'n gwaethygu tlodi mewn eraill. Mae hefyd yn trafod sut mae globaleiddio wedi creu cyfleoedd a risgiau newydd i ddynoliaeth, yn enwedig o ran newid yn yr hinsawdd, gofal iechyd a diogelwch. Yn olaf, mae’r erthygl yn amlygu pwysigrwydd deall goblygiadau globaleiddio i’n dyfodol. Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i elwa o globaleiddio heb greu anghydraddoldeb neu ddioddefaint pellach, mae'n hanfodol ein bod yn datblygu strategaethau sy'n hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth a chydweithrediad rhwng cenhedloedd. Bydd hyn yn sicrhau dosbarthiad tecach o adnoddau ac yn creu amgylchedd lle gall pawb ffynnu. I ddarllen mwy, defnyddiwch y botwm isod i agor yr erthygl allanol wreiddiol.
27994
Arwyddion
https://news.mb.com.ph/2019/06/11/ph-aims-to-host-the-un-tourism-meet-in-2021-marks-500th-year-of-1st-circumnavigation/
Arwyddion
Bwletin Manila
17643
Arwyddion
http://www.waterpolitics.com/2016/03/08/southern-africa-water-options-drying-up/
Arwyddion
Gwleidyddiaeth Dŵr
26491
Arwyddion
https://www.quantumrun.com/qr_dev/chinas-giant-400-billion-iran-investment-complicates-us-options
Arwyddion
De China Post Morning
23368
Arwyddion
https://www.vox.com/future-perfect/2019/1/30/18203911/davos-rutger-bregman-historian-taxes-philanthropy
Arwyddion
Vox
"Trethi, trethi, trethi. Mae'r gweddill i gyd yn bullshit yn fy marn i."
289102
Arwyddion
https://fortune.com/2024/06/18/chinese-government-launches-retaliatory-pork-probe/
Arwyddion
Fortune
Ychydig ddyddiau ar ôl i'r Undeb Ewropeaidd ddweud ei fod yn bwriadu gosod tariffau dros dro ar gerbydau trydan Tsieina, mae llywodraeth Tsieina wedi anelu at ffermwyr Ewropeaidd, nid automakers, trwy lansio ymchwiliad i fewnforion porc yr UE.
Ni soniodd y Weinyddiaeth Fasnach am y tariffau EV pan...
37550
Arwyddion
https://edition.cnn.com/travel/article/us-citizens-need-visas-to-visit-europe-in-2021/index.html
Arwyddion
CNN
Bydd angen awdurdodiad gan yr Undeb Ewropeaidd ar ddinasyddion yr Unol Daleithiau sy'n ymweld â rhannau o Ewrop erbyn 2021.
26560
Arwyddion
https://worldview.stratfor.com/article/camp-david-and-us-power-choice-middle-east
Arwyddion
Stratfor
Mae uwchgynhadledd Camp David ar gyfer arweinwyr taleithiau'r Gwlff wedi dangos lle mae Washington yn gosod ei flaenoriaethau yn y rhanbarth.
26073
Arwyddion
https://www.nytimes.com/2018/12/13/us/politics/john-bolton-africa-china.html/
Arwyddion
The New York Times
Yn Affrica, dywedodd cynghorydd diogelwch cenedlaethol yr arlywydd, nid tlodi nac eithafiaeth Islamaidd yw’r bygythiad mwyaf ond gan Tsieina ehangu, yn ogystal â Rwsia.
16057
Arwyddion
https://www.youtube.com/watch?v=72TqrTCRH0I
Arwyddion
Adroddiad Caspian
Pam mae Arweinwyr yn Gorwedd: http://amzn.to/2o2pZfc (cysylltiedig)Kindle: http://amzn.to/2olVdd5 (cysylltiedig)Cefnogi Adroddiad Caspian trwy Patreon: https://www.patreon.com/Ca...
289105
Arwyddion
https://www.cnbc.com/2024/06/18/eu-vestager-vows-strategic-response-to-us-china-trade-spat.html
Arwyddion
cnbc
Ymhlith buddsoddiadau “strategol” yr UE, cyfeiriodd Vestager at gronfa 100 biliwn ewro ar gyfer deg “technoleg flaengar” - gan gynnwys mewn hydrogen, batris trydan, microelectroneg, cwmwl ac iechyd - sydd, meddai, â “diddordeb Ewropeaidd cyffredin.” “Mae hynny, rwy’n meddwl, yn ffordd strategol o ddefnyddio arian trethdalwyr, gorlenwi mewn cyfalaf preifat, er mwyn cael yr hyn na fydd y farchnad yn ei gyflawni fel arall,” meddai Vestager, sydd hefyd yn is-lywydd gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd.
287262
Arwyddion
https://www.usfunds.com/resource/how-2024s-record-breaking-elections-are-shaping-market-trends/
Arwyddion
Usfunds
Wrth i ni agosáu at hanner ffordd 2024, fe wnes i feddwl y byddai'n adeiladol gwirio canlyniadau'r etholiadau a dorrodd record eleni. Mae'r niferoedd yn arbennig o drawiadol: credir bod tua 4.2 biliwn o bobl yn bwrw pleidlais eleni, sy'n cynrychioli hanner y byd...
17424
Arwyddion
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/germany-merkel-refugee-asylum/405058/
Arwyddion
Yr Iwerydd
Dychmygwch fod rhyfeloedd cartref yng Nghanolbarth America wedi dyblu nifer y mewnfudwyr heb eu dogfennu sy'n dod i mewn i'r Unol Daleithiau. Nawr dychmygwch yr holl ymfudwyr hynny sy'n mynd i California.
26083
Arwyddion
https://www.economist.com/briefing/2019/03/07/africa-is-attracting-ever-more-interest-from-powers-elsewhere
Arwyddion
The Economist
Maen nhw'n dilyn lle roedd Tsieina'n arwain
286535
Arwyddion
https://abcnews.go.com/International/wireStory/happened-week-uk-election-campaign-manifesto-launches-robots-111124234
Arwyddion
Abcnews
LLUNDAIN - Mae ymgyrch etholiad cyffredinol y DU bellach wedi mynd heibio hanner ffordd, ac yn olaf mae'r prif bleidiau gwleidyddol wedi cyhoeddi eu cynlluniau ar gyfer llywodraeth pe baent yn ennill ar Orffennaf 4. Y tu hwnt i'r digwyddiadau darn gosod a goreograffwyd yn ofalus, mae bob amser croen banana posibl o amgylch y ...
17474
Arwyddion
https://worldview.stratfor.com/article/brazil-state-wrestles-influx-venezuelans
Arwyddion
Stratfor
Wrth i economi Venezuela barhau i frwydro, mae Brasil a Colombia yn disgwyl i hyd yn oed mwy o'i dinasyddion ffoi.