Rydym yn helpu cleientiaid i ffynnu o dueddiadau'r dyfodol

Mae Quantumrun Foresight yn gwmni ymgynghori ac ymchwil sy'n defnyddio rhagwelediad strategol ystod hir i helpu corfforaethau ac asiantaethau'r llywodraeth i ffynnu o dueddiadau'r dyfodol.

Gwerth rhagwelediad strategol i fusnes

Ers dros 10 mlynedd, mae ein gwaith rhagwelediad wedi cadw timau strategaeth, arloesi, ac ymchwil a datblygu o flaen newidiadau aflonyddgar yn y farchnad ac wedi cyfrannu at ddatblygu cynhyrchion, gwasanaethau, deddfwriaeth a modelau busnes arloesol.

Pob un wedi'i integreiddio y tu mewn i'r

Llwyfan Rhagweld Quantumrun.

Partneriaethau cynnwys y dyfodol

Diddordeb mewn arweinyddiaeth meddwl ar thema'r dyfodol neu wasanaethau golygyddol marchnata cynnwys? Cydweithio â’n tîm golygyddol i gynhyrchu cynnwys brand sy’n canolbwyntio ar y dyfodol.

Archwilio Cyfleoedd Busnes yn y Dyfodol

Cymhwyso methodolegau rhagwelediad i ddatblygu syniadau ar gyfer cynhyrchion, gwasanaethau, syniadau polisi neu fodelau busnes newydd.

Gwasanaethau cynghori

Cymhwyso rhagwelediad strategol yn hyderus. Bydd ein Rheolwyr Cyfrifon yn arwain eich tîm trwy ein rhestr o wasanaethau i'ch helpu i gyflawni canlyniadau busnes arloesol. Cefnogaeth ymchwil. Syniad cynnyrch neu wasanaeth. Siaradwyr a gweithdai. Asesiadau corfforaethol. Monitro'r farchnad. A llawer mwy.

Methodoleg Rhagwelediad

Mae rhagwelediad strategol yn grymuso sefydliadau i fod yn fwy parod mewn amgylcheddau marchnad heriol. Mae ein dadansoddwyr a'n hymgynghorwyr yn helpu sefydliadau i wneud penderfyniadau mwy gwybodus i arwain eu strategaethau busnes tymor canolig i hirdymor.

Dewiswch ddyddiad i drefnu galwad intro