Ffynnu o dueddiadau'r dyfodol

Cwantwmrun
rhagwelediad
Llwyfan

YR HER

Mae 78% o gwmnïau'n methu ag ystyried tueddiadau sy'n dod i'r amlwg wrth gynllunio strategaethau a dylunio cynhyrchion newydd. Mae'r cwmnïau hyn yn wynebu risg gynyddol o aflonyddwch a refeniw a gollwyd oherwydd cyfleoedd marchnad a gollwyd.

EIN CYFLWYNIAD

Buddsoddwch mewn platfform rhagwelediad sy'n caniatáu i'ch tîm allanoli ymchwil tueddiadau, awtomeiddio dadansoddiad o'r farchnad, a cynhyrchu syniadau busnes/polisi newydd mewn tri cham:

1. Pori trwy arferiad cudd-wybodaeth tueddiad diwydiant a gynhyrchir ac a gesglir ar gyfer eich tîm bob diwrnod o'r wythnos.

2. Llyfrnodwch adroddiadau tueddiadau perthnasol a dolenni ymchwil i restrau personol rydych chi'n eu curadu.

3. Trosi'r rhestrau hynny ar unwaith yn ddelweddau a gynlluniwyd i awtomeiddio segmentiad y farchnad, awtomeiddio cynllunio strategaeth, a chynhyrchu syniadau ar raddfa.

ADRODD A CHURADURIAD TUEDD

  • Access a growing library of 30,000+ trend reports and signals.
  • Enterprise accounts receive daily customized trend reporting.
  • Import your team’s internal trend research into the platform am ddim.*
  • Bookmark trend research into curated “Lists” to convert into collaborative “Project” visualizations outlined below.

SEGMENTIAD MARCHNAD AWTODOL

Mae'r dudalen brosiect hon yn awtomeiddio segmentiad marchnad eich ymchwil tueddiadau gan ddefnyddio rhagosodiadau fel: Amser i farchnata, Potensial aflonyddgar, Mabwysiadu'r farchnad, Aeddfedrwydd technoleg, Tebygolrwydd o ddigwydd, a llawer mwy!

RHAGOLWG SEGMENTER Y FARCHNAD

Nodwedd allweddol 2: Mewnforiwch eich ymchwil tueddiadau platfform i ryngwyneb prosiect Market Segmenter a chydweithredwch â'ch tîm i archwilio a segmentu'ch ymchwil gan ddefnyddio dwsinau o newidynnau a rhagosodiadau. 

DARGANFOD SYNIADAU CYNNYRCH

Mae'r grid 3D symudol hwn yn caniatáu i dimau nodi perthnasoedd cudd rhwng tueddiadau i helpu i drafod syniadau arloesol ar gyfer cynhyrchion, gwasanaethau, deddfwriaeth, a modelau busnes.

Rhagolwg injan syniadaeth

Nodwedd allweddol 3: Mewnforiwch eich ymchwil tueddiadau platfform i ryngwyneb prosiect Ideation Engine a chydweithredwch â'ch tîm i hidlo ac ynysu'n weledol grwpiau o dueddiadau a allai ysbrydoli cynigion busnes yn y dyfodol.

CYNLLUNIO STRATEGAETH Awtomataidd

Optimeiddio mapiau ffyrdd strategaeth amrediad canolig i hir gan ddefnyddio casgliad o graffiau cwadrant (SWOT, VUCA, a’r Cynlluniwr Strategaeth) i flaenoriaethu pan i ganolbwyntio, buddsoddi, neu weithredu ar gyfle neu her yn y dyfodol.

ADOLYGIAD O'R CYNLLUN STRATEGAETH

Nodwedd allweddol 4: Mewnforiwch eich ymchwil tueddiadau platfform i ryngwyneb prosiect y Cynlluniwr Strategaeth a chydweithiwch â'ch tîm i archwilio a rhannu ymchwil i dueddiadau i wahanol ffocws strategol.

Cynnig gwerth

Atodi neu ddirprwyo gweithgareddau ymchwil tuedd-benodol i leihau costau ac amser gweinyddol.

Derbyn ymchwil wedi'i deilwra bob dydd, gan ryddhau amser gweithwyr ar gyfer tasgau / prosiectau gwerth uwch.

Lleihau'r risg o aflonyddwch allanol a cholli refeniw oherwydd cyfleoedd marchnad a gollwyd.

Cudd-wybodaeth tueddiad wedi'i addasu.
Segmentu marchnad awtomataidd.
Cynllunio strategaeth awtomataidd.
Syniad cynnyrch graddadwy.

Pob un wedi'i integreiddio y tu mewn i'r

Llwyfan Rhagweld Quantumrun

Trosi tueddiadau diwydiant yn fewnwelediadau busnes gweithredadwy. Gwella'r broses o wneud penderfyniadau, lleihau costau gweinyddol, ac arbed amser trwy integreiddio ymchwil tueddiadau i'ch gweithrediadau.

Rhannwch y platfform gyda chydweithwyr

Lawrlwythwch drosolwg PDF cryno o fanteision y platfform, yn ogystal â gwybodaeth am brisio a chynlluniau i'w rhannu â chydweithwyr a rhanddeiliaid perthnasol.

Yn perthyn i sefydliad di-elw neu ôl-uwchradd?

Gan weithredu ar ein hegwyddorion Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol (CSR), mae Quantumrun Foresight wedi ymrwymo i roi tanysgrifiadau platfform i sefydliadau dielw, ymchwilwyr rhagwelediad annibynnol, a sefydliadau addysgol ôl-uwchradd. Cysylltwch â ni i ddysgu mwy.