rhagfynegiadau Awstralia ar gyfer 2038

Darllenwch 1 rhagfynegiad am Awstralia yn 2038, blwyddyn a fydd yn gweld y wlad hon yn profi newid sylweddol yn ei gwleidyddiaeth, economeg, technoleg, diwylliant, ac amgylchedd. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolwg Quantumrun paratoi'r rhestr hon; Cwmni ymgynghori dyfodolaidd sy'n defnyddio rhagwelediad strategol i helpu cwmnïau i ffynnu o dueddiadau'r dyfodol.

Rhagfynegiadau cysylltiadau rhyngwladol ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiadau rhyngwladol i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau gwleidyddiaeth ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â gwleidyddiaeth i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau'r Llywodraeth ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â’r llywodraeth i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau economi ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â’r economi i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau technoleg ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â thechnoleg i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau diwylliant ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â diwylliant i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau amddiffyn ar gyfer 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig ag amddiffyn i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau seilwaith ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â seilwaith i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

  • Mae generaduron glo De Cymru Newydd wedi ymddeol. Tebygolrwydd: 65 y cant1

Rhagfynegiadau amgylcheddol ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â’r amgylchedd i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau gwyddoniaeth ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â gwyddoniaeth i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau iechyd ar gyfer Awstralia yn 2038

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig ag iechyd i effeithio ar Awstralia yn 2038 yn cynnwys:

Mwy o ragfynegiadau o 2038

Darllenwch y rhagfynegiadau byd-eang gorau o 2038 - cliciwch yma

Diweddariad nesaf wedi'i amserlennu ar gyfer y dudalen adnoddau hon

Ionawr 7, 2022. Wedi ei ddiweddaru ddiwetha' Ionawr 7, 2020.

Awgrymiadau?

Awgrymu cywiriad i wella cynnwys y dudalen hon.

hefyd, tip ni am unrhyw bwnc neu duedd yn y dyfodol yr hoffech i ni ymdrin â nhw.