rhagfynegiadau'r Almaen ar gyfer 2039

Darllenwch 1 rhagfynegiad am yr Almaen yn 2039, blwyddyn a fydd yn gweld y wlad hon yn profi newid sylweddol yn ei gwleidyddiaeth, economeg, technoleg, diwylliant, ac amgylchedd. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolwg Quantumrun paratoi'r rhestr hon; Cwmni ymgynghori dyfodolaidd sy'n defnyddio rhagwelediad strategol i helpu cwmnïau i ffynnu o dueddiadau'r dyfodol.

Rhagfynegiadau cysylltiadau rhyngwladol ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiadau rhyngwladol i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau gwleidyddiaeth ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â gwleidyddiaeth i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau'r Llywodraeth ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau sy’n ymwneud â’r Llywodraeth i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau economi ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â’r economi i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau technoleg ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â thechnoleg i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau diwylliant ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â diwylliant i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

  • Mae nifer y bobl dros 67 oed yn cynyddu i o leiaf 21 miliwn, i fyny o 15.9 miliwn yn 2018. Tebygolrwydd: 60 y cant1

Rhagfynegiadau amddiffyn ar gyfer 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig ag amddiffyn i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau seilwaith ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â seilwaith i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau amgylcheddol ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â’r amgylchedd i effaith yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau gwyddoniaeth ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â gwyddoniaeth i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau iechyd ar gyfer yr Almaen yn 2039

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig ag iechyd i effeithio ar yr Almaen yn 2039 yn cynnwys:

Mwy o ragfynegiadau o 2039

Darllenwch y rhagfynegiadau byd-eang gorau o 2039 - cliciwch yma

Diweddariad nesaf wedi'i amserlennu ar gyfer y dudalen adnoddau hon

Ionawr 7, 2022. Wedi ei ddiweddaru ddiwetha' Ionawr 7, 2020.

Awgrymiadau?

Awgrymu cywiriad i wella cynnwys y dudalen hon.

hefyd, tip ni am unrhyw bwnc neu duedd yn y dyfodol yr hoffech i ni ymdrin â nhw.