rhagfynegiadau philippines ar gyfer 2040

Darllenwch 11 rhagfynegiad am Philippines yn 2040, blwyddyn a fydd yn gweld y wlad hon yn profi newid sylweddol yn ei gwleidyddiaeth, economeg, technoleg, diwylliant, ac amgylchedd. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolwg Quantumrun paratoi'r rhestr hon; Cwmni ymgynghori dyfodolaidd sy'n defnyddio rhagwelediad strategol i helpu cwmnïau i ffynnu o dueddiadau'r dyfodol.

Rhagfynegiadau cysylltiadau rhyngwladol ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiadau rhyngwladol i effeithio ar y Philipinau yn 2040 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau gwleidyddiaeth ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â gwleidyddiaeth i effeithio ar y Philipinau yn 2040 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau'r Llywodraeth ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau sy'n ymwneud â'r Llywodraeth i effaith Pilipinas yn 2040 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau economi ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau sy'n gysylltiedig â'r economi i effaith Philippines yn 2040 yn cynnwys:

  • Mae Ynysoedd y Philipinau bellach yn perfformio'n well yn economaidd ar ôl cyflawni twf CMC blynyddol cyfartalog o 5.3% dros yr 20 mlynedd diwethaf. Tebygolrwydd 60%1
  • Mae'r genedl bellach yn ddosbarth canol yn bennaf gan fod incwm y pen yn cyrraedd o leiaf $ 11,000 ar draws Ynysoedd y Philipinau eleni. Tebygolrwydd 50%1
  • Mae Ynysoedd y Philipinau yn ymuno â theigrod Asiaidd Hong Kong, Singapore, De Korea, Taiwan a China fel un o'r ychydig genhedloedd i dreblu cynnyrch mewnwladol crynswth y pen mewn dim ond dau ddegawd. Tebygolrwydd 40%1
  • Nawr bod y mwyafrif o Ffilipiniaid yn ennill incwm misol o USD $2,300 ac yn cyflawni perchnogaeth cartref a char, mae'r genedl ar y trywydd iawn i gyrraedd statws dosbarth canol eleni. Tebygolrwydd 40%1

Rhagfynegiadau technoleg ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â thechnoleg i effaith Philippines yn 2040 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau diwylliant ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â diwylliant i effeithio ar y Philipinau yn 2040 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau amddiffyn ar gyfer 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig ag amddiffyn i effeithio ar y Philipinau yn 2040 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau seilwaith ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â seilwaith i effaith Philippines yn 2040 yn cynnwys:

  • Mae datblygiad ynni niwclear cynyddol dros yr 20 mlynedd diwethaf bellach yn bodloni llawer o alw ynni'r Philipinau, sydd wedi treblu ers 2019. Tebygolrwydd 50%1

Rhagfynegiadau amgylcheddol ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â'r amgylchedd i effaith Philippines yn 2040 yn cynnwys:

  • Mae prosiectau datblygu ynni ar raddfa fawr yn helpu Ynysoedd y Philipinau i ddod yn llai dibynnol ar fewnforion olew, yn enwedig gan fod galw ynni'r wlad yn cynyddu bedair gwaith ers 2019 eleni. Tebygolrwydd 40%1

Rhagfynegiadau gwyddoniaeth ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig â gwyddoniaeth i effaith Philippines yn 2040 yn cynnwys:

Rhagfynegiadau iechyd ar gyfer Philippines yn 2040

Mae rhagfynegiadau cysylltiedig ag iechyd i effaith Philippines yn 2040 yn cynnwys:

  • Mae disgwyliad oes domestig yn codi i 74.2 eleni, ond mae Ynysoedd y Philipinau yn dal i ddisgyn i safle 132 yn fyd-eang mewn disgwyliad oes, i lawr o 129fed yn safle byd-eang 2016. Tebygolrwydd 60%1
  • Mae canser ceg y groth yn dod yn rhywbeth o'r gorffennol gyda dim achosion newydd eleni, i gyd diolch i weithrediad y Ddeddf Rheoli Canser Integredig Genedlaethol a basiwyd yn 2019. Tebygolrwydd 60%1

Mwy o ragfynegiadau o 2040

Darllenwch y rhagfynegiadau byd-eang gorau o 2040 - cliciwch yma

Diweddariad nesaf wedi'i amserlennu ar gyfer y dudalen adnoddau hon

Ionawr 7, 2022. Wedi ei ddiweddaru ddiwetha' Ionawr 7, 2020.

Awgrymiadau?

Awgrymu cywiriad i wella cynnwys y dudalen hon.

hefyd, tip ni am unrhyw bwnc neu duedd yn y dyfodol yr hoffech i ni ymdrin â nhw.