Dyfodol egni

Testun yr is-bennawd (DIM OND defnyddiwch y botwm 'Gludo O Word' i gopïo a gludo testun o ddogfen Word yn ddiogel)

Mae oes glo ac olew yn dirwyn i ben, ond fe all solar, ceir trydan, a phŵer ymasiad roi gobaith i ni am fyd llawn egni eto. Dysgwch gyfrinachau mewnol am ddyfodol ynni.

Credyd Delwedd:

iStock