Rhagfynegiadau ar gyfer 2023 | Llinell amser yn y dyfodol

Darllenwch 422 rhagfynegiad ar gyfer 2023, blwyddyn a fydd yn gweld y byd yn trawsnewid mewn ffyrdd mawr a bach; mae hyn yn cynnwys amhariadau ar draws ein sectorau diwylliant, technoleg, gwyddoniaeth, iechyd a busnes. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolwg Quantumrun paratoi'r rhestr hon; A cudd-wybodaeth duedd cwmni ymgynghori sy'n defnyddio rhagwelediad strategol i helpu cwmnïau i ffynnu o'r dyfodol tueddiadau mewn rhagwelediad. Dyma un yn unig o lawer o ddyfodolau posibl y gall cymdeithas eu profi.

Rhagolygon cyflym ar gyfer 2023

 • Mae cynhwysedd polysilicon byd-eang bron yn dyblu erbyn diwedd y flwyddyn hon i 536 GW o'i gymharu â 295 GW yn 2022 Tebygolrwydd: 70 y cant1
 • Mae gwledydd yn cytuno ar gytundeb rhyngwladol sy'n gorfodi'r cwmnïau mwyaf, gan gynnwys technoleg fawr, i dalu mwy o dreth gorfforaethol dramor a chyfran lai yn eu gwledydd cartref. Tebygolrwydd: 60 y cant1
 • Bydd data personol 65% o'r boblogaeth fyd-eang yn cael ei ddiogelu gan reoliadau preifatrwydd. Tebygolrwydd: 80 y cant1
 • Mae'n ofynnol i aelodau'r ymgyrch Race to Zero a gefnogir gan y Cenhedloedd Unedig gyfyngu ar ddatblygu, ariannu a hwyluso asedau tanwydd ffosil newydd, gan gynnwys gwahardd prosiectau glo yn y dyfodol. Tebygolrwydd: 55 y cant1
 • Mae’r Undeb Ewropeaidd yn gweithredu’r Safonau Adrodd ar Gynaliadwyedd Ewropeaidd (ESRSs) ar gyfer cwmnïau mawr er budd y cyhoedd sydd â mwy na 500 o weithwyr. Tebygolrwydd: 70 y cant1
 • Mae'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn lansio'r Hera Mission, system asteroid deuaidd a gynlluniwyd i ganfod asteroidau bygythiol wythnosau cyn iddynt ddod yn agos at y Ddaear. Tebygolrwydd: 60 y cant1
 • Mae cenhadaeth OSIRIS-REx, a lansiwyd yn 2016 i ymweld â'r asteroid Bennu, yn dychwelyd sampl owns 2.1 o'r corff creigiog yn ôl i'r Ddaear. Tebygolrwydd: 60 y cant1
 • Mae'r farchnad gyfun ar gyfer cyfrifiaduron personol a thabledi yn gostwng 2.6 y cant cyn dychwelyd i dwf yn 2024. Tebygolrwydd: 80 y cant1
 • Mae NASA ac Axiom Space yn lansio ail daith gofodwr preifat i'r Orsaf Ofod Ryngwladol ar fwrdd rocedi SpaceX. Tebygolrwydd: 80 y cant1
 • Mae Asiantaeth Archwilio Awyrofod Japan yn lansio lloeren bren gyntaf y byd. Tebygolrwydd: 60 y cant1
 • Mae pandemig COVID-19 yn dod yn endemig yn swyddogol ar lefelau cymedrol yn fyd-eang. Bydd Tsieina yn parhau i ddioddef effeithiau mwy eithafol oherwydd diffyg imiwnedd poblogaeth. Tebygolrwydd: 70 y cant1
 • Mae General Motors yn gwerthu 20 o fodelau ceir trydan cyfan, gan gyfuno cerbydau batri-trydan a cherbydau tanwydd-gell-trydan. Tebygolrwydd: 70 y cant1
 • Mae marchnadoedd nwy byd-eang yn parhau i fod yn dynn wrth i allforion nwy piblinell Rwsia ostwng, gan gadw prisiau ynni yn uchel, er gwaethaf y galw am nwy yn gostwng yn Ewrop oherwydd mesurau arbed ynni ymosodol. Tebygolrwydd: 80 y cant1
 • Mae'r gwneuthurwr prosesydd Intel yn dechrau adeiladu dwy ffatri brosesu yn yr Almaen, gan gostio tua USD $17 biliwn a rhagwelir y bydd yn darparu sglodion cyfrifiadurol gan ddefnyddio'r technolegau transistor mwyaf datblygedig. Tebygolrwydd: 70 y cant1
 • Cynhelir rhaglen SOLARIS yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, a gynlluniwyd i astudio dichonoldeb adeiladu Pŵer Solar yn y Gofod. Tebygolrwydd: 70 y cant1
 • Mae datblygwr batri Sweden, Northvolt, yn cwblhau'r gwaith o adeiladu ffatri batri lithiwm-ion mwyaf Ewrop yn Skellefteå eleni. Tebygolrwydd: 90 y cant1
 • O'r flwyddyn hon, Sbaen sydd â'r arwynebedd uchaf o winllannoedd organig ardystiedig, sef 160,000 hectar, ffigur sy'n treblu'r hyn oedd gan y wlad yn 2013. Tebygolrwydd: 100 y cant1
 • Mae dinas "ddeallus" gyntaf Ewrop, Elysium City, yn agor yn Sbaen eleni. Adeiladwyd y prosiect cynaliadwy o'r dechrau ac mae'n cael ei bweru gan ynni solar, ymhlith nodweddion eraill. Tebygolrwydd: 90 y cant1
 • Mae Banc Mecsico (Banxico) yn cyflwyno bil pesos o $2,000 eleni. Tebygolrwydd: 60%1
 • Mae Mecsico yn rhoi'r gorau i fewnforio gasoline erbyn eleni ar ôl gwella ei allu domestig i fireinio olew crai. Tebygolrwydd: 90%1
 • Mae'n bosibl addasu genynnau i adnewyddu holl faterion y corff i fersiynau ieuenctid 1
 • Bydd 10 y cant o sbectol darllen yn cael eu cysylltu â'r rhyngrwyd. 1
 • Mae gwerth y gwasanaethau benthyca rhwng cymheiriaid defnyddwyr yn cyrraedd $100.4bn mewn gwerth yn fyd-eang eleni, naid o 40 y cant o gymharu â 2017. Tebygolrwydd: 80%1
 • Tsieina yn gorffen adeiladu mega-laser (100-petawatt laser corbys) sydd mor bwerus, gallai rwygo gofod ar wahân; hynny yw, yn ddamcaniaethol gallai greu mater allan o ynni. Tebygolrwydd: 70%1
 • Mae Malaysia yn mabwysiadu'r System Sgrinio Teithwyr Uwch sy'n gallu sgrinio ymwelwyr tramor cyn iddynt lanio yn y wlad trwy groeswirio eu data â chofnodion gan yr Adran Mewnfudo, Heddlu Brenhinol Malaysia (PDRM), a Sefydliad Rhyngwladol yr Heddlu Troseddol (Interpol). Tebygolrwydd: 75%1
 • Munich yn cael drysau sgrin platfform ar ei system U-Bahn. Tebygolrwydd: 75%1
 • Mae India yn parhau i brynu arfau o Rwsia, gan gymhlethu ei pherthynas amddiffyn a feithrinwyd gyda'r Unol Daleithiau yn 2018. Tebygolrwydd: 60%1
 • Mae gorchymyn seiber NATO bellach yn gwbl weithredol, gan weithio i atal hacwyr cyfrifiaduron o bob rhan o'r UE. (Tebygolrwydd 90%)1
 • Mae'r Cenhedloedd Unedig o'r diwedd yn cyflwyno cynllun hinsawdd i leihau allyriadau a achosir gan y diwydiant llongau byd-eang. 1
 • Bydd gan 90 y cant o boblogaeth y byd uwchgyfrifiadur yn eu pocedi. 1
 • Bydd "super garthffos" newydd Llundain yn cael ei orffen. 1
 • Mae Awstralia a Seland Newydd yn cwblhau datblygiad SBAS eleni, sef technoleg lloeren a fydd yn nodi lleoliad ar y Ddaear o fewn 10 centimetr, gan ddatgloi mwy na $7.5 biliwn mewn buddion i ddiwydiannau yn y ddwy wlad. Tebygolrwydd: 90%1
 • Bydd gan 80 y cant o bobl ar y ddaear bresenoldeb digidol ar-lein. 1
 • Y llywodraeth gyntaf i ddisodli ei chyfrifiad gyda thechnolegau data mawr. 1
 • Darian daeargryn acwstig a ddatblygwyd i amddiffyn dinasoedd rhag daeargrynfeydd yn dechrau gweld defnydd cychwynnol. 1
 • Mae'n bosibl addasu genynnau i adnewyddu holl faterion y corff i fersiynau ieuenctid. 1
 • Y llywodraeth gyntaf i ddisodli ei chyfrifiad â thechnolegau data mawr 1
 • Bydd 10% o sbectol darllen yn cael eu cysylltu â'r rhyngrwyd. 1
 • Bydd gan 80% o bobl y byd bresenoldeb digidol ar-lein. 1
 • Bydd gan 90% o boblogaeth y byd uwchgyfrifiadur yn eu pocedi. 1
 • Darian daeargryn acwstig a ddatblygwyd i amddiffyn dinasoedd rhag daeargrynfeydd yn dechrau gweld defnydd cychwynnol 1
Rhagolwg Cyflym
 • Mae gwledydd yn cytuno ar gytundeb rhyngwladol sy'n gorfodi'r cwmnïau mwyaf, gan gynnwys technoleg fawr, i dalu mwy o dreth gorfforaethol dramor a chyfran lai yn eu gwledydd cartref. 1
 • Bydd data personol 65% o'r boblogaeth fyd-eang yn cael ei ddiogelu gan reoliadau preifatrwydd. 1
 • Mae'n ofynnol i aelodau'r ymgyrch Race to Zero a gefnogir gan y Cenhedloedd Unedig gyfyngu ar ddatblygu, ariannu a hwyluso asedau tanwydd ffosil newydd, gan gynnwys gwahardd prosiectau glo yn y dyfodol. 1
 • Mae'r Undeb Ewropeaidd yn gweithredu'r Safonau Adrodd ar Gynaliadwyedd Ewropeaidd (ESRSs) ar gyfer cwmnïau budd cyhoeddus mawr sydd â mwy na 500 o weithwyr. 1
 • Mae'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn lansio'r Hera Mission, system asteroid deuaidd a gynlluniwyd i ganfod asteroidau bygythiol wythnosau cyn iddynt ddod yn agos at y Ddaear. 1
 • Mae cenhadaeth OSIRIS-REx, a lansiwyd yn 2016 i ymweld â'r asteroid Bennu, yn dychwelyd sampl owns 2.1 o'r corff creigiog yn ôl i'r Ddaear. 1
 • Mae'r farchnad gyfun ar gyfer cyfrifiaduron personol a thabledi yn gostwng 2.6 y cant cyn dychwelyd i dwf yn 2024. 1
 • Mae NASA ac Axiom Space yn lansio ail daith gofodwr preifat i'r Orsaf Ofod Ryngwladol ar fwrdd rocedi SpaceX. 1
 • Mae Asiantaeth Archwilio Awyrofod Japan yn lansio lloeren bren gyntaf y byd. 1
 • Mae pandemig COVID-19 yn dod i ben. 1
 • Mae General Motors yn gwerthu 20 o fodelau ceir trydan cyfan, gan gyfuno cerbydau batri-trydan a cherbydau tanwydd-gell-trydan. 1
 • Mae marchnadoedd nwy byd-eang yn parhau i fod yn dynn wrth i allforion nwy piblinell Rwseg ostwng, gan gadw prisiau ynni yn uchel, er gwaethaf y galw am nwy yn gostwng yn Ewrop oherwydd mesurau arbed ynni ymosodol. 1
 • Mae cynhwysedd polysilicon byd-eang bron yn dyblu erbyn diwedd y flwyddyn hon i 536 GW o'i gymharu â 295 GW yn 2022. 1
 • Mae'r Cenhedloedd Unedig o'r diwedd yn cyflwyno cynllun hinsawdd i leihau allyriadau a achosir gan y diwydiant llongau byd-eang. 1
 • Y llywodraeth gyntaf i ddisodli ei chyfrifiad â thechnolegau data mawr 1
 • Bydd 10% o sbectol darllen yn cael eu cysylltu â'r rhyngrwyd. 1
 • Bydd gan 80% o bobl y byd bresenoldeb digidol ar-lein. 1
 • Bydd gan 90% o boblogaeth y byd uwchgyfrifiadur yn eu pocedi. 1
 • Darian daeargryn acwstig a ddatblygwyd i amddiffyn dinasoedd rhag daeargrynfeydd yn dechrau gweld defnydd cychwynnol 1
 • Mae'n bosibl addasu genynnau i adnewyddu holl faterion y corff i fersiynau ieuenctid 1
 • Mae cost paneli solar, fesul wat, yn cyfateb i 1 doler yr Unol Daleithiau 1
 • Rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn cyrraedd 7,991,396,000 1
 • Mae gwerthiant byd-eang o gerbydau trydan yn cyrraedd 8,546,667 1
 • Mae traffig gwe symudol byd-eang a ragwelir yn cyfateb i 66 exabytes 1
 • Mae traffig Rhyngrwyd byd-eang yn cynyddu i 302 exabytes 1

Rhagolygon gwlad ar gyfer 2023

Darllenwch ragolygon am 2023 sy’n benodol i amrywiaeth o wledydd, gan gynnwys:

Gweld pob

Darganfyddwch y tueddiadau o flwyddyn arall yn y dyfodol gan ddefnyddio'r botymau llinell amser isod