Rhagfynegiadau ar gyfer 2027 | Llinell amser yn y dyfodol

Darllenwch 38 rhagfynegiad ar gyfer 2027, blwyddyn a fydd yn gweld y byd yn trawsnewid mewn ffyrdd mawr a bach; mae hyn yn cynnwys amhariadau ar draws ein sectorau diwylliant, technoleg, gwyddoniaeth, iechyd a busnes. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolwg Quantumrun paratoi'r rhestr hon; A cudd-wybodaeth duedd cwmni ymgynghori sy'n defnyddio rhagwelediad strategol i helpu cwmnïau i ffynnu o'r dyfodol tueddiadau mewn rhagwelediad. Dyma un yn unig o lawer o ddyfodolau posibl y gall cymdeithas eu profi.

Rhagolygon cyflym ar gyfer 2027

 • Mae cymunedau tai hollgynhwysol ar sail tanysgrifiad yn dod yn gyffredin ymhlith trigolion ifanc y ddinas a theuluoedd. Bydd y duedd hon yn helpu i leddfu’r argyfwng tai wrth i ddinasoedd frwydro i gadw i fyny â’r galw am dai ar gyfer yr holl bobl newydd sy’n gorlifo i ddinasoedd. Bydd y cymunedau hyn yn caniatáu i bobl symud o le i le yn ôl eu dymuniad, heb rwymedigaethau cytundebol. (Tebygolrwydd 90%)1
 • Mae'r ymennydd dynol bellach wedi'i ddadgodio a'i fapio. Bydd hyn yn arwain at ddatblygiadau arloesol yn y dyfodol mewn dylunio sglodion cyfrifiadurol, datblygu AI, iechyd yr ymennydd, ac atebion dysgu hyper-bersonol. (Tebygolrwydd 90%)1
 • Mae chwaraeon realiti cymysg yn dechrau cael eu dyfeisio lle mae athletwyr yn cystadlu mewn mannau corfforol gwag gydag elfennau rhith-realiti neu realiti estynedig. (Tebygolrwydd 90%)1
 • Bydd 10 y cant o gynnyrch mewnwladol crynswth byd-eang yn cael ei storio gan ddefnyddio technoleg blockchain. 1
 • Defnyddir RoboBees i beillio cnydau ar raddfa fawr. 1
 • Mae argraffu 4D yn caniatáu i wrthrychau printiedig 3D drawsnewid a newid eu siâp dros amser. 1
 • Mae gweinyddion robot yn dod yn gyffredin yn y rhan fwyaf o aelwydydd dosbarth canol uwch. 1
 • Mae'r BRICs yn goddiweddyd cenhedloedd y G7. 1
 • Bydd 10% o gynnyrch mewnwladol crynswth byd-eang yn cael ei storio gan ddefnyddio technoleg blockchain. 1
 • Mae robotiaid bach yn tynnu carbon deuocsid o gefnforoedd i leihau effaith newid hinsawdd 1
 • Mae argraffu 4D yn caniatáu i wrthrychau printiedig 3D drawsnewid a newid eu siâp dros amser 1
 • Mae gweinyddion robot yn dod yn gyffredin yn y rhan fwyaf o aelwydydd dosbarth canol uwch 1
 • Mae'r BRICs yn goddiweddyd cenhedloedd y G7 1
 • Mae Dubai World Central "Maes Awyr Rhyngwladol Al Maktoum" wedi'i adeiladu'n llawn1
 • Mae Delweddydd Optegol Membrane DARPA ar gyfer Camfanteisio ar Amser Real (MOIRE) yn weithredol1
Rhagolwg Cyflym
 • Bydd 10% o gynnyrch mewnwladol crynswth byd-eang yn cael ei storio gan ddefnyddio technoleg blockchain. 1
 • Mae robotiaid bach yn tynnu carbon deuocsid o gefnforoedd i leihau effaith newid hinsawdd 1
 • Defnyddir RoboBees i beillio cnydau ar raddfa fawr 1
 • Mae argraffu 4D yn caniatáu i wrthrychau printiedig 3D drawsnewid a newid eu siâp dros amser 1
 • Mae gweinyddion robot yn dod yn gyffredin yn y rhan fwyaf o aelwydydd dosbarth canol uwch 1
 • Mae'r BRICs yn goddiweddyd cenhedloedd y G7 1
 • Mae cost paneli solar, fesul wat, yn cyfateb i 0.7 doler yr Unol Daleithiau 1
 • Mae Dubai World Central "Maes Awyr Rhyngwladol Al Maktoum" wedi'i adeiladu'n llawn 1
 • Mae Delweddydd Optegol Membrane DARPA ar gyfer Camfanteisio ar Amser Real (MOIRE) yn weithredol 1
 • Rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn cyrraedd 8,288,054,000 1
 • Mae gwerthiant byd-eang o gerbydau trydan yn cyrraedd 11,186,667 1
 • Mae traffig gwe symudol byd-eang a ragwelir yn cyfateb i 150 exabytes 1
 • Mae traffig Rhyngrwyd byd-eang yn cynyddu i 510 exabytes 1

Rhagolygon gwlad ar gyfer 2027

Darllenwch ragolygon am 2027 sy’n benodol i amrywiaeth o wledydd, gan gynnwys:

Gweld pob

Darganfyddwch y tueddiadau o flwyddyn arall yn y dyfodol gan ddefnyddio'r botymau llinell amser isod