Rhagfynegiadau ar gyfer 2038 | Llinell amser yn y dyfodol

Darllenwch 12 rhagfynegiad ar gyfer 2038, blwyddyn a fydd yn gweld y byd yn trawsnewid mewn ffyrdd mawr a bach; mae hyn yn cynnwys amhariadau ar draws ein sectorau diwylliant, technoleg, gwyddoniaeth, iechyd a busnes. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolwg Quantumrun paratoi'r rhestr hon; Cwmni ymgynghori dyfodolaidd sy'n defnyddio rhagwelediad strategol i helpu cwmnïau i ffynnu o dueddiadau'r dyfodol. Dyma un yn unig o lawer o ddyfodolau posibl y gall cymdeithas eu profi.

Rhagolygon cyflym ar gyfer 2038

Rhagolwg Cyflym
  • Mae NASA yn anfon llong danfor ymreolaethol i archwilio cefnforoedd Titan. 1
  • Genomau'r holl rywogaethau ymlusgiaid a ddarganfuwyd wedi'u dilyniannu 1
  • Mae byddardod, ar unrhyw adeg, yn cael ei wella 1
  • Rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn cyrraedd 9,032,348,000 1
  • Mae gwerthiant byd-eang o gerbydau trydan yn cyrraedd 18,446,667 1
  • Mae traffig gwe symudol byd-eang a ragwelir yn cyfateb i 546 exabytes 1
  • Mae traffig Rhyngrwyd byd-eang yn cynyddu i 1,412 exabytes 1

Rhagolygon gwlad ar gyfer 2038

Darllenwch ragolygon am 2038 sy’n benodol i amrywiaeth o wledydd, gan gynnwys:

Gweld pob

Darganfyddwch y tueddiadau o flwyddyn arall yn y dyfodol gan ddefnyddio'r botymau llinell amser isod