Rhagfynegiadau ar gyfer 2039 | Llinell amser yn y dyfodol

Darllenwch 11 rhagfynegiad ar gyfer 2039, blwyddyn a fydd yn gweld y byd yn trawsnewid mewn ffyrdd mawr a bach; mae hyn yn cynnwys amhariadau ar draws ein sectorau diwylliant, technoleg, gwyddoniaeth, iechyd a busnes. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolwg Quantumrun paratoi'r rhestr hon; A cudd-wybodaeth duedd cwmni ymgynghori sy'n defnyddio rhagwelediad strategol i helpu cwmnïau i ffynnu o'r dyfodol tueddiadau mewn rhagwelediad. Dyma un yn unig o lawer o ddyfodolau posibl y gall cymdeithas eu profi.

Rhagolygon cyflym ar gyfer 2039

 • Mae recordio ac ailchwarae cof yn dod yn bosibl. 1
 • Trafnidiaeth, cynhyrchu, amaethyddiaeth bron i 90% awtomataidd 1
 • Mae recordio ac ailchwarae cof yn dod yn bosibl 1
 • Nifer y defnyddwyr Rhyngrwyd ledled y byd yn cyrraedd 48400000001
Rhagolwg Cyflym
 • Trafnidiaeth, cynhyrchu, amaethyddiaeth bron i 90% awtomataidd 1
 • Mae recordio ac ailchwarae cof yn dod yn bosibl 1
 • Rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn cyrraedd 9,095,212,000 1
 • Mae gwerthiant byd-eang o gerbydau trydan yn cyrraedd 19,106,667 1
 • Mae traffig gwe symudol byd-eang a ragwelir yn cyfateb i 594 exabytes 1
 • Mae traffig Rhyngrwyd byd-eang yn cynyddu i 1,518 exabytes 1
 • Nifer y defnyddwyr Rhyngrwyd ledled y byd yn cyrraedd 4,840,000,000 1

Rhagolygon gwlad ar gyfer 2039

Darllenwch ragolygon am 2039 sy’n benodol i amrywiaeth o wledydd, gan gynnwys:

Gweld pob

Darganfyddwch y tueddiadau o flwyddyn arall yn y dyfodol gan ddefnyddio'r botymau llinell amser isod