Rhagfynegiadau ar gyfer 2040 | Llinell amser yn y dyfodol

Darllenwch 362 rhagfynegiad ar gyfer 2040, blwyddyn a fydd yn gweld y byd yn trawsnewid mewn ffyrdd mawr a bach; mae hyn yn cynnwys amhariadau ar draws ein sectorau diwylliant, technoleg, gwyddoniaeth, iechyd a busnes. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolygon cyflym ar gyfer 2040

Rhagolwg Cyflym
 • Mae Nestle yn dyfeisio dyfais sy'n dylunio prydau o gwmpas anghenion maethol unigolion. 1
 • Gellid defnyddio mewnblaniadau cof i gyflymu amser carcharorion, gan ganiatáu iddynt gyflawni uchafswm dedfrydau mewn diwrnod 1
 • Gall gwyddonwyr ddileu ac adfer atgofion 1
 • Mae tybaco'n cael ei ddileu i raddau helaeth oherwydd bod tir fferm yn cael ei gadw'n gynyddol ar gyfer cynhyrchu bwyd 1
 • Cenhedlaeth newydd o gludwyr uwch-dechnoleg 1
 • Rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn cyrraedd 9,157,233,000 1
 • Mae cyfran y gwerthiant ceir byd-eang a gymerir gan gerbydau ymreolaethol yn cyfateb i 50 y cant 1
 • Mae gwerthiant byd-eang o gerbydau trydan yn cyrraedd 19,766,667 1
 • (Cyfraith Moore) Mae cyfrifiadau yr eiliad, fesul $1,000, yn hafal i 10^20 1
 • Nifer cyfartalog y dyfeisiau cysylltiedig, fesul person, yw 19 1
 • Mae nifer byd-eang dyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd yn cyrraedd 171,570,000,000 1
 • Mae traffig gwe symudol byd-eang a ragwelir yn cyfateb i 644 exabytes 1
 • Mae traffig Rhyngrwyd byd-eang yn cynyddu i 1,628 exabytes 1
 • Y cynnydd optimistaidd a ragwelir mewn tymheredd byd-eang, uwchlaw lefelau cyn-ddiwydiannol, yw 1.62 gradd Celsius 1
 • Y garfan oedran fwyaf ar gyfer poblogaeth Brasil yw 35-44 1
 • Carfan oedran fwyaf y boblogaeth Mecsicanaidd yw 40-44 1
 • Y garfan oedran fwyaf ar gyfer poblogaeth y Dwyrain Canol yw 30-39 1
 • Carfan oedran fwyaf poblogaeth Affrica yw 0-4 1
 • Y garfan oedran fwyaf ar gyfer y boblogaeth Ewropeaidd yw 50-54 1
 • Y garfan oedran fwyaf ar gyfer poblogaeth India yw 25-29 1
 • Y garfan oedran fwyaf ar gyfer y boblogaeth Tsieineaidd yw 50-54 1
 • Y garfan oedran fwyaf ar gyfer poblogaeth yr Unol Daleithiau yw 15-24 a 45-49 1

Rhagolygon gwlad ar gyfer 2040

Darllenwch ragolygon am 2040 sy’n benodol i amrywiaeth o wledydd, gan gynnwys:

Gweld pob

Darganfyddwch y tueddiadau o flwyddyn arall yn y dyfodol gan ddefnyddio'r botymau llinell amser isod