Rhagfynegiadau ar gyfer 2047 | Llinell amser yn y dyfodol

Darllenwch 18 rhagfynegiad ar gyfer 2047, blwyddyn a fydd yn gweld y byd yn trawsnewid mewn ffyrdd mawr a bach; mae hyn yn cynnwys amhariadau ar draws ein sectorau diwylliant, technoleg, gwyddoniaeth, iechyd a busnes. Eich dyfodol chi yw e, darganfyddwch beth rydych chi ar ei gyfer.

Rhagolwg Quantumrun paratoi'r rhestr hon; A cudd-wybodaeth duedd cwmni ymgynghori sy'n defnyddio rhagwelediad strategol i helpu cwmnïau i ffynnu o'r dyfodol tueddiadau mewn rhagwelediad. Dyma un yn unig o lawer o ddyfodolau posibl y gall cymdeithas eu profi.

Rhagolygon cyflym ar gyfer 2047

 • Ar Orffennaf 1, daw rhwymedigaeth Gweriniaeth Pobl Tsieina i redeg Hong Kong fel rhanbarth gweinyddol arbennig, yn unol â Datganiad ar y Cyd Sino-Brydeinig i ben, a chyda hynny mae gorfodadwyedd Cyfraith Sylfaenol Hong Kong yn dod i ben. 1
 • Ar Awst 14, bydd Pacistan yn coffáu 100 mlynedd ers ei hannibyniaeth. 1
 • Ar Awst 15, bydd India yn coffáu 100 mlynedd ers ei hannibyniaeth. 1
 • Gellir lawrlwytho gwybodaeth a sgiliau i'r meddwl ar unwaith (arddull Matrics). 1
 • Genomau pob rhywogaeth o bryfed a ddarganfuwyd mewn trefn. 1
 • Nid yw gordewdra morbid yn bodoli mwyach. 1
 • Gellir lawrlwytho gwybodaeth a sgiliau i'r meddwl ar unwaith (arddull Matrics) 1
 • Genomau pob rhywogaeth o bryfed a ddarganfuwyd mewn trefn 1
 • Mae AI yn cael Gwobr Nobel 1
 • Nid yw gordewdra morbid yn bodoli mwyach 1
 • Mae cronfeydd byd-eang o Nwy yn cael eu cloddio a'u disbyddu'n llawn1
Rhagolwg Cyflym
 • Gellir lawrlwytho gwybodaeth a sgiliau i'r meddwl ar unwaith (arddull Matrics) 1
 • Genomau pob rhywogaeth o bryfed a ddarganfuwyd mewn trefn 1
 • Mae AI yn cael Gwobr Nobel 1
 • Nid yw gordewdra morbid yn bodoli mwyach 1
 • Mae cronfeydd byd-eang o Nwy yn cael eu cloddio a'u disbyddu'n llawn 1
 • Rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn cyrraedd 9,565,600,000 1
 • Mae gwerthiant byd-eang o gerbydau trydan yn cyrraedd 24,386,667 1

Rhagolygon gwlad ar gyfer 2047

Darllenwch ragolygon am 2047 sy’n benodol i amrywiaeth o wledydd, gan gynnwys:

Gweld pob

Darganfyddwch y tueddiadau o flwyddyn arall yn y dyfodol gan ddefnyddio'r botymau llinell amser isod