Emosiwn AI: Ydyn ni eisiau i AI ddeall ein teimladau?

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Emosiwn AI: Ydyn ni eisiau i AI ddeall ein teimladau?

Emosiwn AI: Ydyn ni eisiau i AI ddeall ein teimladau?

Testun is-bennawd
Mae cwmnïau'n buddsoddi'n helaeth mewn technolegau AI i fanteisio ar beiriannau sy'n gallu dadansoddi emosiynau dynol.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Medi 6, 2022

  Postio testun

  Mae systemau deallusrwydd artiffisial (AI) yn dysgu adnabod emosiynau dynol a throsoli'r wybodaeth honno mewn amrywiol sectorau, o ofal iechyd i ymgyrchoedd marchnata. Er enghraifft, mae gwefannau'n defnyddio emoticons i fesur sut mae gwylwyr yn ymateb i'w cynnwys. Fodd bynnag, a yw emosiwn AI yn bopeth y mae'n honni ei fod? 

  Emosiwn AI cyd-destun

  Mae Emosiwn AI (a elwir hefyd yn gyfrifiadura affeithiol neu ddeallusrwydd emosiynol artiffisial) yn is-set o AI sy'n mesur, yn deall, yn efelychu, ac yn ymateb i emosiynau dynol. Mae’r ddisgyblaeth yn dyddio’n ôl i 1995 pan ryddhaodd athro labordy MIT Media Rosalind Picard y llyfr “Affective Computing.” Yn ôl y MIT Media Lab, mae emosiwn AI yn caniatáu rhyngweithio mwy naturiol rhwng pobl a pheiriannau. Emosiwn Mae AI yn ceisio ateb dau gwestiwn: beth yw cyflwr emosiynol y bod dynol, a sut y bydd yn ymateb? Mae'r atebion a gasglwyd yn cael effaith fawr ar sut mae peiriannau'n darparu gwasanaethau a chynhyrchion.

  Mae deallusrwydd emosiynol artiffisial yn aml yn cael ei gyfnewid â dadansoddi teimladau, ond maent yn wahanol o ran casglu data. Mae dadansoddi teimlad yn canolbwyntio ar astudiaethau iaith, megis pennu barn pobl am bynciau penodol yn ôl naws eu postiadau cyfryngau cymdeithasol, blogiau, a sylwadau. Fodd bynnag, mae emosiwn AI yn dibynnu ar adnabyddiaeth wyneb ac ymadroddion i bennu teimlad. Ffactorau cyfrifiadurol effeithiol eraill yw patrymau llais a data ffisiolegol fel newidiadau mewn symudiad llygaid. Mae rhai arbenigwyr yn ystyried dadansoddi teimlad yn is-set o emosiwn AI ond gyda llai o risgiau preifatrwydd.

  Effaith aflonyddgar

  Yn 2019, cyhoeddodd grŵp o ymchwilwyr rhyng-brifysgol, gan gynnwys Prifysgol Northeastern yn yr Unol Daleithiau a Phrifysgol Glasgow, astudiaethau yn datgelu nad oes gan emosiwn AI sylfaen wyddonol gadarn. Amlygodd yr astudiaeth nad oes ots ai bodau dynol neu AI sy'n cynnal y dadansoddiad; mae'n heriol rhagfynegi cyflyrau emosiynol yn gywir ar sail mynegiant yr wyneb. Mae'r ymchwilwyr yn dadlau nad olion bysedd yw ymadroddion sy'n darparu gwybodaeth ddiffiniol ac unigryw am unigolyn. Fodd bynnag, nid yw rhai arbenigwyr yn cytuno â'r dadansoddiad hwn. Dadleuodd sylfaenydd Hume AI, Alan Cowen, fod algorithmau modern wedi datblygu setiau data a phrototeipiau sy'n cyfateb yn gywir i emosiynau dynol. Mae Hume AI, a gododd $5 miliwn USD mewn cyllid buddsoddi, yn defnyddio setiau data o bobl o America, Affrica ac Asia i hyfforddi ei system AI emosiwn. 

  Chwaraewyr eraill sy'n dod i'r amlwg ym maes emosiwn AI yw HireVue, Entropik, Emteq, a Neurodata Labs. Mae Entropik yn defnyddio mynegiant wyneb, syllu llygaid, tonau llais, a thonnau ymennydd i bennu effaith ymgyrch farchnata. Mae banc yn Rwseg yn defnyddio Neurodata i ddadansoddi teimladau cleientiaid wrth alw cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid. 

  Mae hyd yn oed Big Tech yn dechrau manteisio ar botensial emosiwn AI. Yn 2016, prynodd Apple Emotient, cwmni o San Diego sy'n dadansoddi mynegiant yr wyneb. Mae Alexa, cynorthwyydd rhithwir Amazon, yn ymddiheuro ac yn egluro ei ymatebion pan fydd yn canfod bod ei ddefnyddiwr yn rhwystredig. Yn y cyfamser, gall cwmni AI adnabod lleferydd Microsoft, Nuance, ddadansoddi emosiynau gyrwyr yn seiliedig ar eu mynegiant wyneb.

  Goblygiadau emosiwn AI

  Gall goblygiadau ehangach emosiwn AI gynnwys: 

  • Mae Big Tech yn prynu mwy o fusnesau newydd i ehangu eu hymchwil a'u galluoedd AI, gan gynnwys defnyddio emosiwn AI mewn cerbydau hunan-yrru.
  • Adrannau gwasanaeth cwsmeriaid canolfan alwadau gan ddefnyddio emosiwn AI i ragweld ymddygiad cwsmeriaid yn seiliedig ar naws eu llais a newidiadau yn eu mynegiant wyneb.
  • Buddsoddiadau cynyddol mewn ymchwil cyfrifiadura affeithiol, gan gynnwys partneriaethau ehangach gyda phrifysgolion byd-eang a sefydliadau ymchwil.
  • Pwysau cynyddol ar lywodraethau i reoleiddio sut mae data wyneb a biolegol yn cael eu casglu, eu storio a'u defnyddio.
  • Dyfnhau gwahaniaethu ar sail hil a rhyw drwy wybodaeth anghywir neu ddadansoddiadau gwallus.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • A fyddech chi'n cydsynio i apiau emosiwn AI sganio mynegiant eich wyneb a thôn llais i ragweld eich emosiynau?
  • Beth yw risgiau posibl AI o bosibl yn camddarllen emosiynau?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn:

  Ysgol Sloan Rheolaeth MIT Emosiwn AI, eglurodd