Adeiladwyd ar gyfer dyfodolwr yfory

Cwantwmrun
tueddiadau
Llwyfan

DEWCH YN DDYFODOL

Mae dyfodolwyr yn bwysig! Maent yn addysgu'r cyhoedd am dueddiadau'r dyfodol a allai effeithio ar eu bywydau. Ac maent yn grymuso'r cyhoedd i weithredu, yn rhagweithiol i osgoi peryglon, ac yn achub ar gyfleoedd yfory.

P'un a ydych chi'n ddyfodolwr addawol, yn weithiwr proffesiynol rhagwelediad strategol, neu'n chwilfrydig am y dyfodol rydych chi'n mynd i fyw drwyddo, bydd Platfform Tueddiadau Quantumrun yn rhoi'r mewnwelediadau, yr offer a'r gymuned i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau'r dyfodol. .

Mae buddion ymuno â chymuned Quantumrun wedi'u rhestru isod!

dyfodolwyr-pam-tueddiadau-o bwys

DEFNYDDIO'R LLWYBR, YN SYML

1. Sgroliwch trwy adroddiadau dyddiol a newyddion diwydiant wedi'u curadu gan AI am dueddiadau ac arloesiadau'r dyfodol. 

2. Llyfrnodwch ddolenni adrodd ac ymchwil tueddiadau perthnasol i restrau personol rydych chi'n eu curadu.

3. Trosi'r rhestrau hynny ar unwaith yn ddelweddau sydd wedi'u cynllunio i awtomeiddio cynllunio strategol, symleiddio segmentu tueddiadau, a thaflu syniadau cynnyrch ar raddfa. Manylion y graff isod.

MYNEDIAD CYNNAR I ADRODD TUEDDIADAU

  • Sicrhewch fynediad cynnar i adroddiadau tueddiadau Quantumrun.
  • Cyrchwch lyfrgell gynyddol signalau Quantumrun (dolenni i erthyglau allanol sy'n amlygu tueddiadau sy'n dod i'r amlwg).
  • Mae tanysgrifiadau blynyddol yn cynnwys mynediad i ffrydiau newyddion tueddiadau wedi'u curadu gan AI.
  • Mae tanysgrifiadau blynyddol yn cynnwys tanysgrifiad premiwm bonws i gylchlythyr substac Quantumrun.
  • Profiad di-ad.

MYNEDIAD EITHRIADOL I WEBINARS

Cyrchwch weminarau a fideos tanysgrifwyr yn unig sy'n manylu ar dueddiadau sy'n dod i'r amlwg a gynhelir gan dîm Quantumrun Foresight.

TUEDDIADAU LLYFRYDD I RHESTRAU

Llyfrnodwch unrhyw gynnwys tueddiadau ar y platfform i Restrau rydych chi'n eu creu a'u curadu. Gosodwch eich Rhestrau i 'gyhoeddus' a rhannwch nhw gyda chymuned ddyfodol Quantumrun a thu hwnt.

GWELEDOLAETHAU MENTER MYNEDIAD​

Trosi'ch Rhestrau'n Awtomatig i'r un delweddiadau Prosiect a ddefnyddir gan ddefnyddwyr platfformau Menter.

CYNHYRCHU TUEDDIADAU NEWYDD

Mwyngloddio'r delweddau tueddiadau i daflu syniadau a darganfod mewnwelediadau a rhagolygon newydd am y dyfodol. Rydych chi'n cael mynediad at ddelweddau y mae gweithwyr proffesiynol y diwydiant yn eu defnyddio o'r platfform corfforaethol ar gyfer datblygu strategaeth, dadansoddi SWOT a VUCA, segmentu tueddiadau, a syniadaeth cynnyrch. 

YMUNO Â DYFODOLWYR ERAILL YN FYD-EANG