Strategisk fremsyn

Strategisk fremsyn er en systematisk måde at bruge ideer om fremtiden til at forudsige og bedre forberede sig på forandringer.

Quantumrun lilla hexagon 2
Quantumrun lilla hexagon 2

En omfattende guide til fremtidig parathed

Da COVID-19-pandemien ramte i 2020, var verden fuldstændig uforberedt på dens konsekvenser. Selvom vi har oplevet mange epidemier og troede, at vi havde en ide om, hvordan vi skulle håndtere disse sundhedskriser, viste coronavirus sig unik, vanskelig og modstandsdygtig. Denne pandemi er blot et eksempel på, hvordan sjældne begivenheder kan vende op og ned på verden og forstyrre virksomheder, job og hele industrier.

I denne tid med hurtige forandringer og stigende usikkerhed er strategisk fremsyn blevet et kritisk værktøj for organisationer og regeringer. Det er en systematisk måde at bruge ideer om fremtiden til at forudsige og bedre forberede sig på forandringer. Ved at udforske forskellige potentielle fremtider og de muligheder og udfordringer, de kunne give, giver strategisk fremsyn os mulighed for at træffe bedre beslutninger og handle nu.

Hvad er strategisk fremsyn?

Strategisk fremsyn, nogle gange kaldet fremtidsstudier, er en måde for organisationer at indsamle og forstå information om deres fremtidige arbejdsmiljø. Disse oplysninger kan omfatte ændringer i politik, økonomi, samfund, teknologi og love.

Mens Market Intelligence har eksisteret i lang tid, er Strategic Foresight ret nyt for virksomheder og offentlige grupper. På grund af dette kender mange mennesker ikke til de udtryk, der bruges på dette felt. Men i en verden, der er flygtig, usikker, kompleks og tvetydig (VUCA), kan ikke have et godt fremsynsprogram føre til store problemer for alle slags organisationer.

Mange fagfolk tror, ​​de kan forudsige ændringer i deres branche eller område, i hvert fald for de næste par år. De største trusler eller muligheder kommer dog ofte fra andre industrier først. Nye tendenser eller ændringer kan dukke op inden for beslægtede områder eller bredere samfund. I starten kan disse virke uafhængige, men de driver ofte forandringer, som i sidste ende vil påvirke ens egen fremtid, nogle gange på dramatiske måder.

Derfor er det vigtigt at forstå det store billede af ændringer i industrien og samfundet. Men bare at forstå disse ændringer er ikke nok. Selvom du kan have en god idé om ændringer, der sker inden for de næste to til tre år, bliver det sværere at se på ændringer, der er længere væk. Efterhånden som du ser længere ud i fremtiden, er der flere og flere muligheder.

Ifølge PwC's årlige administrerende direktør undersøgelse, topchefer er klar over den truende trussel om disruption, men indrømmer, at det kan være udfordrende at forberede sig på det. Næsten 40 procent af dem mener, at deres virksomhed ikke vil være økonomisk bæredygtig om 10 år, hvis den fastholder sin nuværende bane. Denne stemning går igen på tværs af forskellige industrier, herunder teknologi (41 procent), telekommunikation (46 procent), sundhedspleje (42 procent) og fremstilling (43 procent).

Strategisk fremsyns rolle

Strategisk fremsyn er ved at blive populær i store virksomheder, regeringer og non-profit organisationer. For nylig har eksperter diskuteret, hvordan fremsyn og innovationsledelse hænger sammen.

Strategisk fremsyn kan bruges på forskellige måder. For enkeltpersoner handler det om at sætte personlige og professionelle mål og lægge planer for at nå disse mål. For organisationer handler det om at forbedre den måde, de driver forretning på. For samfundet handler det om at forestille sig det næste stadium af civilisationen, der går ud over vores nuværende teknologi-fokuserede verden.

Strategisk fremsyn handler om at skabe et klart og brugbart syn på fremtiden og bruge dette syn på nyttige måder. Denne applikation kan betyde, at man opdager problemer, før de opstår, vejleder politik, udformer strategi eller finder nye markeder, produkter og tjenester. Det er en blanding af metoder til fremtidstænkning og strategisk ledelse.

Et eksempel på organisationer, der bruger Strategic Foresight er Europa-Kommissionen, som årligt udgiver sin Strategic Foresight Report. Til 2023, er fokus på at blive klimaneutral og bæredygtig, en overgang, der vil styrke EU's strategiske autonomi, konkurrenceevne og globale lederskab.

Denne ændring vil imidlertid medføre udfordringer og kræve beslutninger, som hurtigt og markant vil påvirke samfund og økonomier. 2023-rapporten skitserer disse udfordringer, foreslår indsatsområder for en vellykket overgang og anbefaler at justere bruttonationalproduktet (BNP) til at inkludere faktorer som sundhed og miljø.

Vigtigheden af ​​strategisk fremsyn

Uden strategisk fremsyn kan en organisation stadig have en god forståelse af de kortsigtede tendenser i deres branche eller endda generelle langsigtede tendenser i samfundet. Men der er brug for mere i en sammenkoblet verden, hvor forandringer sker hurtigt, og grænserne mellem sektorer udviskes.

Det, der sker på den ene side af verden, har indflydelse et andet sted. En lille startup i dag kan i morgen falde den største virksomhed i verden. Politisk ustabilitet kan ændre magtbalancen og få udbredte konsekvenser over hele kloden. For ikke at nævne, ingen ved, hvor kunstig intelligens (AI), automatisering og andre hastigt udviklende områder vil bringe os hen.

Heldigvis har systematisk fremsynsaktivitet taget fart, hvor disse emner dominerer konferencer og forretningsmøder. Flere og flere organisationer ønsker at forstå, hvordan verden ændrer sig, og hvordan de kan udnytte disse ændringer. Formålet med strategisk fremsyn er at hjælpe dem med denne udfordrende opgave og at sikre, at organisationer træffer beslutninger baseret på nøje analyserede syn på alternative fremtidsscenarier.

Ifølge en 2017 studere, virksomheder, der er klar til fremtiden (“vigilant”) havde en 33 procent højere profit, og deres markedsværdi voksede 200 procent mere end gennemsnittet. Omvendt så virksomheder, der ikke var så forberedte på fremtiden, deres præstation falde med 37 til 108 procent.

Fordele ved strategisk fremsyn

Gør dig klar til at håndtere forandringer.

En af de vigtigste fordele ved strategisk fremsyn er, at det hjælper dig med at forberede dig på forandring. Ved at spotte nye tendenser og mulige forstyrrelser tidligt, kan virksomheder justere deres strategier og operationer på forhånd i stedet for blot at reagere på ændringer, efter det er sket. Denne måde at se fremad på hjælper organisationer med at være et skridt foran konkurrenterne og gribe nye muligheder, efterhånden som de dukker op.

 

Boost nye ideer og kreativitet.

Strategisk fremsyn kan tilskynde til nye ideer og kreativitet i en organisation ved at se på forskellige fremtider og sætte spørgsmålstegn ved fælles overbevisninger. Efterhånden som virksomheder opdager nye tendenser og tænker over mulige reaktioner, bliver de presset til at tænke kreativt og udvikle nye ideer, produkter og tjenester. Denne kreative måde at tænke på hjælper virksomheder med at være på forkant og bevare deres konkurrencefordel på markedet.

 

Undgå problemer og grib muligheder.

Strategisk fremsyn hjælper virksomheder med bedre at forstå risici og muligheder ved forskellige fremtidige scenarier. Ved at studere og forstå mulige resultater kan organisationer træffe smartere beslutninger om deres investeringer og ressourceforbrug. Og ved at være proaktiv i forhold til styring af risici kan virksomheder undgå dyre fejl og udnytte muligheder, som ellers kunne gå glip af.

 

Fremme en kultur af læring og fleksibilitet.

Brug af strategisk fremsyn i din organisations processer fremmer en kultur af læring og fleksibilitet. Medarbejdere lærer mere om de kræfter, der former deres branche, ved løbende at udforske fremtidige muligheder og blive bedre til at håndtere forandringer. Denne fleksibilitet og robusthed er meget værdifuld i en forretningsverden, der bliver mere kompleks og usikker.

Strategiske fremsynsmetoder

Her er nogle af de mest brugte metoder i Strategisk fremsyn, afhængigt af organisationens mål.

Signalanalyse

 • Signalanalyse handler om at spotte tegn på fremtidige ændringer i nutiden.
  Disse signaler kan være produkter, politikker, begivenheder og oplevelser, der viser os, hvordan verden ændrer sig.
 • Signaler er forskellige fra drivkræfter, som er store, langsigtede tendenser, som vil påvirke fremtiden markant, såsom klimaændringer eller den aldrende befolkning.
 • I fremsyn er svage signaler tidlige tegn på mulige fremtidige ændringer, der er usikre og har en lille indvirkning. Stærke signaler er sikrere tegn på fremtidige ændringer, som vil have stor indflydelse.

 

Mål

 • Organisationer bruger signalanalyse til at forberede sig på fremtiden ved at spotte potentielle ændringer og træffe strategiske beslutninger baseret på denne information.
 • Men signaler er måske ikke altid klare eller pålidelige, og det kan være svært at sige, hvilke signaler der er ægte tegn på fremtidige ændringer, og hvilke der blot er støj.

 

Metode

 • De STEEP (sociale, teknologiske, økonomiske, miljømæssige, politiske) rammer er en nyttig måde at analysere signaler på. Den undersøger sociale, teknologiske, økonomiske, miljømæssige og politiske signaler.
 • Når man analyserer signaler, er det vigtigt at se på udkanten af ​​et felt eller en branche, være opmærksom på skævheder og overveje ændringer uden for ens branche.

 

Horisont scanning

 • Horisontscanning er en metode til at opdage tidlige tegn på potentielle trusler eller muligheder.
 • Det indebærer systematisk at se på mulige udviklinger, som endnu ikke er overvejet bredt.

 

Mål

 • Organisationer bruger denne metode til at identificere signaler, der viser aktuelle eller kommende ændringer. Disse signaler kan diskuteres og evalueres for at opdage nye problemer, som måske ikke er blevet bemærket endnu.
 • Fordelene ved horisontscanning inkluderer bedre foregribelse af problemer og muligheder, forbedret beslutningstagning, øget parathed og evnen til at spotte trends.

 

Metode

 • Den eksplorative scanningstilgang samler potentielle bekymringer fra forskellige datakilder.
 • Den problem-centrerede proces identificerer kritiske dokumenter, der giver vigtige oplysninger om potentielle problemer.
 • Den bedste kombination af teknikker afhænger af organisationens mål, offentlighedens bevidsthed, potentielle risici og konsekvenserne af problemet.

 

Scenarioanalyse

 • Scenarieanalyse handler ikke om at lave nøjagtige forudsigelser, men om at overveje forskellige mulige fremtider og de valg og konsekvenser, der måtte følge med dem.
 • Denne metode blev udviklet i 1950'erne og bruges nu på mange områder, herunder offentlig politik og forsvar.

 

Mål

Organisationer bruger scenarieanalyse til at hjælpe dem med at planlægge fremtiden, forstå baggrunden for et signal og dets potentielle virkninger, udforske mulige fremtidige tilstande, overvåge konkurrenter og træffe bedre beslutninger.

 

Metode

 • Processen involverer sædvanligvis at identificere et specifikt problem eller en beslutning, identificere og analysere nøgledrivere, rangordne disse drivere baseret på vigtighed og usikkerhed, udvælge scenarielogik, udvikle historier og udforske implikationerne af disse scenarier.
 • Det er afgørende at involvere en mangfoldig gruppe af centrale beslutningstagere, eksterne eksperter og andre med værdifulde perspektiver i scenarieopbygningsprocessen.
 • Denne gruppe kan omfatte mennesker med forskellige baggrunde, såsom videnskab og teknologi, samfundsvidenskab, miljøvidenskab, økonomi og demografi.

Kortsigtede grunde til at bruge fremsyn

Produktidé

Saml inspiration fra fremtidige trends til at designe nye produkter, tjenester, politikker og forretningsmodeller, som din organisation kan investere i i dag.

Markedsinformation på tværs af brancher

Indsaml markedsintelligens om nye trends, der sker i brancher uden for dit teams ekspertiseområde, som kan direkte eller indirekte påvirke din organisations drift.

Scenariebygning

Udforsk fremtidige (fem, 10, 20 år+) forretningsscenarier, som din organisation kan operere i, og identificer handlingsrettede strategier for succes i disse fremtidige miljøer.

Virksomhedens levetidsvurdering - hvid

Tidlige advarselssystemer

Etabler tidlige varslingssystemer for at forberede sig på markedsforstyrrelser.

Strategisk planlægning og politikudvikling

Identificer fremtidige løsninger på komplekse nutidige udfordringer. Brug denne indsigt til at implementere opfindsomme politikker og handlingsplaner i dag.

Tech og startup scouting

Undersøg de teknologier og startups/partnere, der er nødvendige for at opbygge og lancere en fremtidig forretningsidé eller en fremtidig ekspansionsstrategi for et målmarked.

Finansieringsprioritering

Brug scenarieopbygningsøvelser til at identificere forskningsprioriteter, planlægge videnskabs- og teknologifinansiering og planlægge store offentlige udgifter, der kan have langsigtede konsekvenser (f.eks. infrastruktur).

Hvad gør et strategisk fremsynsinitiativ vellykket?

For at kunne bruge strategisk fremsyn med succes har du brug for god planlægning, udførelse og regelmæssige kontroller. Her er nogle vigtige ting at huske:

Støtte fra ledere

Topledere skal være dedikerede til at bruge strategisk fremsyn. De skal være klar til at give den tid, de ressourcer og den støtte, der er nødvendig for at få det til at fungere godt i organisationen.

At skabe et godt fremsynsteam

Teamet skal have mennesker med forskellige kompetencer og baggrunde. De skal være i stand til at researche, spotte tendenser, analysere data og omsætte det, de lærer, til planer, der kan implementeres.

Samarbejde med andre i og uden for organisationen

Fremsyn kan ikke klares alene. Det er vigtigt at samarbejde med andre i organisationen for at sikre, at oplysningerne fra fremsyn er nyttige og kan implementeres. Denne teknik omfatter samarbejde med forskellige afdelinger og eksterne interessenter for at spotte nye tendenser og muligheder.

At være fleksibel

Fremtiden er altid i forandring, så et fremsynsteam skal være klar til at ændre deres planer, når det er nødvendigt. De bør være parate til at opdatere deres ideer og foretage ændringer, når tingene ikke går som forventet.

Forbliver involveret

Alle skal forblive engageret i fremsyn. Det er ikke noget, man gør én gang og glemmer. Det kræver engagement fra alle på alle niveauer.

Kontrol af resultater

Det er vigtigt at kontrollere, hvor godt fremsyn fungerer, herunder at holde styr på, hvor godt planerne fra fremsyn bliver sat i værk, og hvordan de hjælper organisationen.

Værktøjer

Mange værktøjer kan hjælpe med fremsyn, såsom software til at visualisere data, spotte trends og planlægge scenarier.

 

Strategisk fremsyn handler om at forme fremtiden, ikke blot at reagere på den. Det er et vigtigt værktøj for enhver organisation eller regering, der ønsker at være fremtidsparate. Der er ingen krystalkugle til at se fremtiden, men vi kan have et kompas til at navigere i den.

Det handler om at træffe bedre beslutninger i dag baseret på en dybere forståelse af, hvad morgendagen kan bringe. Og i en verden, der ændrer sig hurtigere end nogensinde, kan modstandsdygtighed og parathed betyde forskellen mellem en organisations udvikling eller udryddelse.

 

 

Vælg en dato og planlæg et introopkald