προβλέψεις της Γερμανίας για το 2039

Διαβάστε 1 προβλέψεις για τη Γερμανία το 2039, μια χρονιά που θα δει αυτή τη χώρα να βιώσει σημαντικές αλλαγές στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον της. Είναι το μέλλον σας, ανακαλύψτε τι θέλετε.

Quantumrun Foresight ετοίμασε αυτή τη λίστα. Μια εταιρεία συμβούλων μελλοντολογίας που χρησιμοποιεί στρατηγική προνοητικότητα για να βοηθήσει τις εταιρείες να ευδοκιμήσουν από τις μελλοντικές τάσεις.

Προβλέψεις διεθνών σχέσεων για τη Γερμανία το 2039

Οι προβλέψεις για τις διεθνείς σχέσεις που θα επηρεάσουν τη Γερμανία το 2039 περιλαμβάνουν:

Πολιτικές προβλέψεις για τη Γερμανία το 2039

Οι πολιτικές προβλέψεις που θα επηρεάσουν τη Γερμανία το 2039 περιλαμβάνουν:

Κυβερνητικές προβλέψεις για τη Γερμανία το 2039

Οι κυβερνητικές προβλέψεις για τον αντίκτυπο της Γερμανίας το 2039 περιλαμβάνουν:

Προβλέψεις για την οικονομία της Γερμανίας το 2039

Οι προβλέψεις που σχετίζονται με την οικονομία για τον αντίκτυπο της Γερμανίας το 2039 περιλαμβάνουν:

Τεχνολογικές προβλέψεις για τη Γερμανία το 2039

Οι προβλέψεις που σχετίζονται με την τεχνολογία θα επηρεάσουν τη Γερμανία το 2039 περιλαμβάνουν:

Πολιτιστικές προβλέψεις για τη Γερμανία το 2039

Οι προβλέψεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό για τον αντίκτυπο της Γερμανίας το 2039 περιλαμβάνουν:

  • Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 67 ετών αυξάνεται σε τουλάχιστον 21 εκατομμύρια, από 15.9 εκατομμύρια το 2018. Πιθανότητα: 60 τοις εκατό1

Προβλέψεις για την άμυνα για το 2039

Οι προβλέψεις που σχετίζονται με την άμυνα για τον αντίκτυπο της Γερμανίας το 2039 περιλαμβάνουν:

Προβλέψεις υποδομής για τη Γερμανία το 2039

Οι προβλέψεις σχετικά με τις υποδομές που θα επηρεάσουν τη Γερμανία το 2039 περιλαμβάνουν:

Περιβαλλοντικές προβλέψεις για τη Γερμανία το 2039

Οι προβλέψεις που σχετίζονται με το περιβάλλον για τον αντίκτυπο της Γερμανίας το 2039 περιλαμβάνουν:

Επιστημονικές προβλέψεις για τη Γερμανία το 2039

Οι προβλέψεις που σχετίζονται με την επιστήμη για να επηρεάσουν τη Γερμανία το 2039 περιλαμβάνουν:

Προβλέψεις υγείας για τη Γερμανία το 2039

Οι προβλέψεις σχετικά με την υγεία που θα επηρεάσουν τη Γερμανία το 2039 περιλαμβάνουν:

Περισσότερες προβλέψεις από το 2039

Διαβάστε τις κορυφαίες παγκόσμιες προβλέψεις για το 2039 - να κάνετε κλικ εδώ

Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση για αυτήν τη σελίδα πόρων

7 Ιανουαρίου 2022. Τελευταία ενημέρωση 7 Ιανουαρίου 2020.

Προτάσεις;

Προτείνετε μια διόρθωση για τη βελτίωση του περιεχομένου αυτής της σελίδας.

Έτσι, φιλοδώρημα μας σχετικά με οποιοδήποτε μελλοντικό θέμα ή τάση που θα θέλατε να καλύψουμε.