Λίστες τάσεων

Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον της επιχειρηματικότητας, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
36
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με τις μελλοντικές καινοτομίες σχεδιασμού αυτοκινήτων, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
50
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον των τάσεων στα smartphone, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
44
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον της κλιματικής αλλαγής, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
90
Λίστα
Λίστα
Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει με πρωτοφανή ρυθμό, οι ηθικές συνέπειες της χρήσης της γίνονται όλο και πιο περίπλοκες. Ζητήματα όπως το απόρρητο, η επιτήρηση και η υπεύθυνη χρήση δεδομένων έχουν μπει στο επίκεντρο με την ταχεία ανάπτυξη τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των smart wearables, της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και του Internet of Things (IoT). Η ηθική χρήση της τεχνολογίας εγείρει επίσης ευρύτερα κοινωνικά ερωτήματα σχετικά με την ισότητα, την πρόσβαση και την κατανομή των οφελών και των βλαβών. Ως αποτέλεσμα, η ηθική που περιβάλλει την τεχνολογία γίνεται πιο κρίσιμη από ποτέ και απαιτεί συνεχή συζήτηση και χάραξη πολιτικής. Αυτή η ενότητα αναφοράς θα επισημάνει μερικές πρόσφατες και συνεχιζόμενες τάσεις δεοντολογίας δεδομένων και τεχνολογίας στις οποίες εστιάζει το Quantumrun Foresight το 2023.
29
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον της διάθεσης απορριμμάτων, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2023.
31
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις για το μέλλον της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2023.
50
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον του παγκόσμιου πληθυσμού, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
56
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον της εξορυκτικής βιομηχανίας, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
59
Λίστα
Λίστα
Η πανδημία COVID-19 αναστάτωσε τον επιχειρηματικό κόσμο σε όλες τις βιομηχανίες και τα λειτουργικά μοντέλα μπορεί να μην είναι ποτέ ξανά τα ίδια. Για παράδειγμα, η ταχεία στροφή προς την απομακρυσμένη εργασία και το διαδικτυακό εμπόριο έχει επιταχύνει την ανάγκη για ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λειτουργούν. Αυτή η ενότητα αναφοράς θα καλύπτει τις μακροοικονομικές τάσεις στις οποίες εστιάζει το Quantumrun Foresight το 2023, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης επένδυσης σε τεχνολογίες όπως το cloud computing, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Internet of Things (IoT) για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ταυτόχρονα, το 2023 θα έχει αναμφίβολα πολλές προκλήσεις, όπως το απόρρητο των δεδομένων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, καθώς οι επιχειρήσεις περιηγούνται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο. Σε αυτό που ονομάστηκε Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, μπορεί να δούμε τις εταιρείες —και τη φύση των επιχειρήσεων— να εξελίσσονται με πρωτοφανή ρυθμό.
26
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον των δημόσιων μεταφορών, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
27
Λίστα
Λίστα
Τα τελευταία χρόνια, νέες θεραπείες και τεχνικές έχουν εξελιχθεί για την κάλυψη των αναγκών ψυχικής φροντίδας. Αυτή η ενότητα αναφοράς θα καλύπτει τις θεραπείες και τις διαδικασίες ψυχικής υγείας στις οποίες εστιάζει το Quantumrun Foresight το 2023. Για παράδειγμα, ενώ οι παραδοσιακές θεραπείες ομιλίας και φάρμακα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως, άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων των προόδων στα ψυχεδελικά, την εικονική πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη (AI ), αναδύονται επίσης. Ο συνδυασμός αυτών των καινοτομιών με τις συμβατικές θεραπείες ψυχικής υγείας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών ψυχικής ευεξίας. Η χρήση εικονικής πραγματικότητας, για παράδειγμα, επιτρέπει ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον για θεραπεία έκθεσης. Ταυτόχρονα, οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν τους θεραπευτές στον εντοπισμό προτύπων και στην προσαρμογή των σχεδίων θεραπείας στις συγκεκριμένες ανάγκες των ατόμων.
20
Λίστα
Λίστα
Από την αύξηση ανθρώπινης τεχνητής νοημοσύνης έως τους "αλγορίθμους franken", αυτή η ενότητα αναφοράς εξετάζει πιο προσεκτικά τις τάσεις του κλάδου AI/ML στις οποίες εστιάζει το Quantumrun Foresight το 2023. Η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση ενδυναμώνουν τις εταιρείες να λαμβάνουν καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις, βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και αυτοματοποιήστε εργασίες. Αυτή η διαταραχή όχι μόνο μεταμορφώνει την αγορά εργασίας, αλλά επηρεάζει επίσης την κοινωνία γενικότερα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, ψωνίζουν και έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Τα τεράστια οφέλη των τεχνολογιών AI/ML είναι ξεκάθαρα, αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάζουν προκλήσεις για οργανισμούς και άλλους φορείς που επιθυμούν να τις εφαρμόσουν, συμπεριλαμβανομένων ανησυχιών σχετικά με την ηθική και το απόρρητο.
27
Λίστα
Λίστα
Ενώ η πανδημία COVID-19 συγκλόνισε την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, μπορεί επίσης να έχει επιταχύνει τις τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ενότητα αναφοράς θα εξετάσει λεπτομερέστερα ορισμένες από αυτές τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στις οποίες εστιάζει το Quantumrun Foresight το 2023. Για παράδειγμα, οι πρόοδοι στη γενετική έρευνα και τη μικρο-και συνθετική βιολογία παρέχουν νέες γνώσεις για τα αίτια των ασθενειών και τις στρατηγικές για πρόληψη και θεραπεία. Ως αποτέλεσμα, το επίκεντρο της υγειονομικής περίθαλψης μετατοπίζεται από την αντιδραστική θεραπεία των συμπτωμάτων στην προληπτική διαχείριση της υγείας. Η ιατρική ακριβείας - η οποία χρησιμοποιεί γενετικές πληροφορίες για να προσαρμόσει τη θεραπεία στα άτομα - γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη, όπως και οι φορητές τεχνολογίες που εκσυγχρονίζουν την παρακολούθηση ασθενών. Αυτές οι τάσεις είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν την υγειονομική περίθαλψη και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των ασθενών, αλλά δεν είναι χωρίς μερικές ηθικές και πρακτικές προκλήσεις.
23
Λίστα
Λίστα
Ο κόσμος βλέπει ραγδαίες εξελίξεις στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση των αρνητικών οικολογικών επιπτώσεων. Αυτές οι τεχνολογίες καλύπτουν πολλούς τομείς, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια μέχρι συστήματα επεξεργασίας νερού και πράσινες μεταφορές. Ομοίως, οι επιχειρήσεις γίνονται ολοένα και πιο ενεργητικές στις επενδύσεις βιωσιμότητας. Πολλοί εντείνουν τις προσπάθειες για να μειώσουν το αποτύπωμά τους άνθρακα και να ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της εφαρμογής βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών και της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. Αγκαλιάζοντας τις πράσινες τεχνολογίες, οι εταιρείες ελπίζουν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους, ενώ θα επωφεληθούν από την εξοικονόμηση κόστους και τη βελτιωμένη φήμη της επωνυμίας. Αυτή η ενότητα αναφοράς θα καλύψει τις πράσινες τάσεις της τεχνολογίας στις οποίες εστιάζει το Quantumrun Foresight το 2023.
29
Λίστα
Λίστα
Η πολιτική σίγουρα δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η παραπληροφόρηση και τα «βαθιά ψεύτικα» επηρεάζουν βαθιά την παγκόσμια πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες διαδίδονται και γίνονται αντιληπτές. Η άνοδος αυτών των τεχνολογιών έχει διευκολύνει τα άτομα και τους οργανισμούς να χειρίζονται εικόνες, βίντεο και ήχο, δημιουργώντας βαθιά ψεύτικα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Αυτή η τάση οδήγησε σε αύξηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης για την επιρροή της κοινής γνώμης, τη χειραγώγηση των εκλογών και τη διαίρεση, οδηγώντας τελικά σε μείωση της εμπιστοσύνης στις παραδοσιακές πηγές ειδήσεων και σε μια γενική αίσθηση σύγχυσης και αβεβαιότητας. Αυτή η ενότητα αναφοράς θα διερευνήσει ορισμένες από τις τάσεις γύρω από την τεχνολογία στην πολιτική στις οποίες εστιάζει το Quantumrun Foresight το 2023.
22
Λίστα
Λίστα
Η ετήσια έκθεση τάσεων του Quantumrun Foresight στοχεύει να βοηθήσει τους μεμονωμένους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα τις τάσεις που πρόκειται να διαμορφώσουν τη ζωή τους τις επόμενες δεκαετίες και να βοηθήσει τους οργανισμούς να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις για να καθοδηγήσουν τις μεσομακροπρόθεσμες στρατηγικές τους. Σε αυτήν την έκδοση του 2023, η ομάδα Quantumrun ετοίμασε 674 μοναδικές γνώσεις, χωρισμένες σε 27 υπο-εκθέσεις (παρακάτω) που καλύπτουν μια ποικιλόμορφη συλλογή τεχνολογικών ανακαλύψεων και κοινωνικών αλλαγών. Διαβάστε ελεύθερα και κοινοποιήστε ευρέως!
27
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον της εξερεύνησης του Άρη, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
51
Λίστα
Λίστα
Οι τάσεις των μεταφορών μετατοπίζονται προς βιώσιμα και πολυτροπικά δίκτυα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Αυτή η στροφή περιλαμβάνει τη μετάβαση από τους παραδοσιακούς τρόπους μεταφοράς, όπως τα οχήματα με ντίζελ, σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τη δημόσια συγκοινωνία, το ποδήλατο και το περπάτημα. Κυβερνήσεις, εταιρείες και ιδιώτες επενδύουν όλο και περισσότερο σε υποδομές και τεχνολογία για να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση, βελτιώνοντας τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα και ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή η ενότητα αναφοράς θα καλύψει τις τάσεις στις μεταφορές στις οποίες εστιάζει το Quantumrun Foresight το 2023.
29
Λίστα
Λίστα
Αυτή η λίστα καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις σχετικά με το μέλλον της καινοτομίας στα φαρμακεία, πληροφορίες που επιμελήθηκαν το 2022.
40