آینده کار

متن زیر عنوان (فقط از دکمه «جای‌گذاری از ورد» برای کپی و چسباندن متن از یک سند Word استفاده کنید)

47 درصد مشاغل در شرف از بین رفتن هستند. بیاموزید که چه صنایعی قرار است در دهه های آینده رشد و سقوط کنند، و همچنین نیروهایی که اکنون وضعیت موجود را در محل کار شما مختل می کنند. اسرار داخلی در مورد آینده کار را دریافت کنید.

تصویر های اعتباری:

فلیکر توسط Digiart2001 | jason.kuffer