پیش بینی استرالیا برای سال 2038

1 پیش بینی در مورد استرالیا در سال 2038 را بخوانید، سالی که شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاست، اقتصاد، فناوری، فرهنگ و محیط زیست این کشور خواهیم بود. این آینده شماست، کشف کنید که دنبال چه چیزی هستید.

آینده نگاری کوانتوم ران این لیست را تهیه کرد؛ یک شرکت مشاوره آینده پژوهی که از آینده نگری استراتژیک برای کمک به شرکت ها برای پیشرفت در روندهای آینده استفاده می کند.

پیش بینی روابط بین الملل برای استرالیا در سال 2038

پیش‌بینی‌های روابط بین‌الملل برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های سیاسی برای استرالیا در سال 2038

پیش بینی های مرتبط با سیاست برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی دولت استرالیا در سال 2038

پیش بینی های مربوط به دولت برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های اقتصادی استرالیا در سال 2038

پیش بینی های مربوط به اقتصاد برای تأثیر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های فناوری برای استرالیا در سال 2038

پیش‌بینی‌های مرتبط با فناوری برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های فرهنگی استرالیا در سال 2038

پیش‌بینی‌های مربوط به فرهنگ برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های دفاعی در سال 2038

پیش‌بینی‌های مربوط به دفاع برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی زیرساخت ها برای استرالیا در سال 2038

پیش‌بینی‌های مربوط به زیرساخت برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

  • مولدهای زغال سنگ نیو ساوت ولز بازنشسته شده اند. احتمال: 65 درصد1

پیش بینی محیط زیست استرالیا در سال 2038

پیش بینی های مرتبط با محیط زیست برای تأثیر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های علمی برای استرالیا در سال 2038

پیش بینی های مرتبط با علم برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی سلامت استرالیا در سال 2038

پیش‌بینی‌های مرتبط با سلامتی برای تأثیرگذاری بر استرالیا در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های بیشتر از سال 2038

پیش بینی های برتر جهانی از سال 2038 را بخوانید - اینجا کلیک کنید

به روز رسانی برنامه ریزی شده بعدی برای این صفحه منبع

7 ژانویه 2022. آخرین به روز رسانی 7 ژانویه 2020.

پیشنهادات؟

پیشنهاد اصلاح برای بهبود محتوای این صفحه

بنابراین، انعام ما در مورد هر موضوع یا گرایشی که در آینده می خواهید پوشش دهیم.