پیش بینی آلمان برای سال 2039

1 پیش بینی در مورد آلمان در سال 2039 را بخوانید، سالی که شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاست، اقتصاد، فناوری، فرهنگ و محیط زیست این کشور خواهیم بود. این آینده شماست، کشف کنید که دنبال چه چیزی هستید.

آینده نگاری کوانتوم ران این لیست را تهیه کرد؛ یک شرکت مشاوره آینده پژوهی که از آینده نگری استراتژیک برای کمک به شرکت ها برای پیشرفت در روندهای آینده استفاده می کند.

پیش بینی روابط بین الملل برای آلمان در سال 2039

پیش‌بینی‌های روابط بین‌الملل برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی های سیاسی برای آلمان در سال 2039

پیش بینی های مرتبط با سیاست برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی دولت آلمان در سال 2039

پیش بینی های مربوط به دولت برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی های اقتصادی آلمان در سال 2039

پیش‌بینی‌های مرتبط با اقتصاد برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی فناوری برای آلمان در سال 2039

پیش‌بینی‌های مرتبط با فناوری برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی های فرهنگی برای آلمان در سال 2039

پیش‌بینی‌های مربوط به فرهنگ برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

  • تعداد افراد بالای 67 سال از 21 میلیون در سال 15.9 به حداقل 2018 میلیون رسیده است. احتمال: 60 درصد1

پیش بینی های دفاعی در سال 2039

پیش بینی های مربوط به دفاع برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی زیرساخت ها برای آلمان در سال 2039

پیش‌بینی‌های مربوط به زیرساخت برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی محیط زیست آلمان در سال 2039

پیش بینی های مرتبط با محیط زیست برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی های علمی برای آلمان در سال 2039

پیش بینی های مرتبط با علم برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی سلامت آلمان در سال 2039

پیش‌بینی‌های مرتبط با سلامت برای تأثیرگذاری بر آلمان در سال 2039 عبارتند از:

پیش بینی های بیشتر از سال 2039

پیش بینی های برتر جهانی از سال 2039 را بخوانید - اینجا کلیک کنید

به روز رسانی برنامه ریزی شده بعدی برای این صفحه منبع

7 ژانویه 2022. آخرین به روز رسانی 7 ژانویه 2020.

پیشنهادات؟

پیشنهاد اصلاح برای بهبود محتوای این صفحه

بنابراین، انعام ما در مورد هر موضوع یا گرایشی که در آینده می خواهید پوشش دهیم.