پیش بینی ایالات متحده برای سال 2038

2 پیش بینی در مورد ایالات متحده در سال 2038 را بخوانید، سالی که شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاست، اقتصاد، فناوری، فرهنگ و محیط زیست این کشور خواهیم بود. این آینده شماست، کشف کنید که دنبال چه چیزی هستید.

آینده نگاری کوانتوم ران این لیست را تهیه کرد؛ یک شرکت مشاوره آینده پژوهی که از آینده نگری استراتژیک برای کمک به شرکت ها برای پیشرفت در روندهای آینده استفاده می کند.

پیش بینی روابط بین الملل برای ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های روابط بین الملل برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های سیاسی برای ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های مرتبط با سیاست برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های دولت برای ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های مربوط به دولت برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی اقتصاد ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های مرتبط با اقتصاد برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

  • به دلیل کاهش جمعیت جوانان آمریکا، کالج های بیشتری تعطیل شدند. احتمال: 70 درصد1

پیش بینی های فناوری برای ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های مرتبط با فناوری برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش‌بینی‌های فرهنگی برای ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های مربوط به فرهنگ برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های دفاعی در سال 2038

پیش بینی های مربوط به دفاع برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی زیرساخت ها برای ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های مربوط به زیرساخت برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی محیط زیست برای ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های مرتبط با محیط زیست برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های علمی برای ایالات متحده در سال 2038

پیش بینی های مرتبط با علم برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های بهداشتی برای ایالات متحده در سال 2038

پیش‌بینی‌های مرتبط با سلامت برای تأثیرگذاری بر ایالات متحده در سال 2038 عبارتند از:

پیش بینی های بیشتر از سال 2038

پیش بینی های برتر جهانی از سال 2038 را بخوانید - اینجا کلیک کنید

به روز رسانی برنامه ریزی شده بعدی برای این صفحه منبع

7 ژانویه 2022. آخرین به روز رسانی 7 ژانویه 2020.

پیشنهادات؟

پیشنهاد اصلاح برای بهبود محتوای این صفحه

بنابراین، انعام ما در مورد هر موضوع یا گرایشی که در آینده می خواهید پوشش دهیم.