پیش بینی های فرهنگی برای سال 2038 | جدول زمانی آینده

خواندن پیش‌بینی‌های فرهنگی برای سال 2038، سالی که شاهد تغییرات فرهنگی و رویدادهایی خواهیم بود که جهان را آنطور که می‌شناسیم دگرگون می‌کنند - بسیاری از این تغییرات را در زیر بررسی می‌کنیم.

پیش بینی های فرهنگی برای سال 2038

پیش بینی
در سال 2038، تعدادی از پیشرفت ها و روندهای فرهنگی در دسترس عموم قرار خواهند گرفت، به عنوان مثال:
  • ناسا یک زیردریایی خودمختار را برای کشف اقیانوس های تیتان می فرستد. 1
  • پیش بینی می شود جمعیت جهان به 9,032,348,000 نفر برسد 1

مقالات مرتبط با فناوری برای سال 2038:

مشاهده همه روندهای 2038

با استفاده از دکمه های جدول زمانی زیر، روندهای یک سال آینده دیگر را کشف کنید