آینده هوش مصنوعی

متن زیر عنوان (فقط از دکمه «جای‌گذاری از ورد» برای کپی و چسباندن متن از یک سند Word استفاده کنید)

چگونه هوش مصنوعی آینده (AI) اقتصاد و جامعه ما را تغییر خواهد داد؟ آیا در آینده ای زندگی خواهیم کرد که در آن با موجودات ربات هوش مصنوعی (ala Star Wars) همزیستی کنیم یا در عوض موجودات هوش مصنوعی (Bladerunner) را مورد آزار و شکنجه و بردگی قرار خواهیم داد؟ اسرار خودی در مورد آینده هوش مصنوعی را بیاموزید.

تصویر های اعتباری:

فلیکر توسط Digiart2001 | jason.kuffer