Réamh-mheastacháin do 2030 | Amlíne sa todhchaí

Léigh 663 dtuar don bhliain 2030, bliain ina bhfeicfidh an domhan claochlú ar bhealaí móra agus beaga; áirítear leis seo cur isteach ar fud ár n-earnálacha cultúir, teicneolaíochta, eolaíochta, sláinte agus gnó. Is é do thodhchaí é, faigh amach cad atá ann duit.

Réamhfhéachaint Quantumrun ullmhaigh an liosta seo; A faisnéis treochta gnólacht comhairliúcháin a úsáideann fadbhreathnaitheacht straitéiseach chun cabhrú le cuideachtaí rathú amach anseo treochtaí i fadbhreathnaitheacht. Níl anseo ach ceann amháin den iliomad todhchaí a d’fhéadfadh a bheith ag an tsochaí.

Réamhaisnéisí tapa do 2030

 • Táirgeann an Ghearmáin, an Bheilg, an Danmhairg agus an Ísiltír 65 gigawatt d’fhuinneamh gaoithe amach ón gcósta le chéile. Dóchúlacht: 60 faoin gcéad1
 • Faoin mbliain seo, tá suas le 40% de na siopaí ardshráid (i gcomparáid le 2019) sa tSualainn agus san Fhionlainn i ndúnadh mar gheall ar ríomhthráchtáil. Dóchúlacht: 100 Percent1
 • Eisreachtaíonn an Ghearmáin gluaisteáin dócháin breosla, rud a fhágann nach gceadaítear ach gluaisteáin leictreacha a dhíol amach anseo. 1
 • Is í an India an tír is mó daonra ar domhan. 1
 • Oighearaois Mion Nua le tosú idir 2030 agus 2036. 1
 • Soláthraíonn dobharshaothrú beagnach dhá thrian de bhia mara an domhain 1
 • Is féidir le máinlianna nerves a athródú le cur ar chumas daoine pairilis a lámha a úsáid 1
 • Forbraíonn eolaithe vacsaín fliú a chosnaíonn ar gach cineál 1
 • Gluaisteáin ag eitilt bhuail an bóthar, agus an t-aer 1
 • Is féidir comharthaí diaibéiteas Cineál 2 a aisiompú trí instealladh próitéine FGF1 1
 • Bodhar réitithe trí athfhás gabhdóra céadfach a spreagadh sa ghéin Atoh11
 • Déantar fuil shaorga a olltáirgeadh le haghaidh fuilaistrithe 1
 • D'éirigh le heolaithe giosta a innealtóireacht ón tús 1
 • Teicneolaíocht graiféine infridhearg atá ar fáil i lionsaí tadhaill 1
 • Tosaíonn dochtúirí anailís rialta a dhéanamh ar chlaonadh géiniteach othar i leith fo-iarmhairtí drugaí 1
 • Is í an India an tír is mó daonra ar domhan 1
 • Druileálann eolaithe isteach i maintlín an Domhain 1
 • Tá "tionscadal Jasper" na hAfraice Theas tógtha go hiomlán1
 • Tá "Konza City" na Céinia tógtha go hiomlán1
 • Tá “tionscadal Abhainn Mhór Déanta an Duine” Libia tógtha go hiomlán1
 • Is ionann sciar na ndíolachán gluaisteán domhanda a ghlacann feithiclí uathrialacha agus 20 faoin gcéad1
 • Is é meánlíon na bhfeistí nasctha, in aghaidh an duine, ná 131
 • Is é an aoisghrúpa is mó do dhaonra na Stát Aontaithe ná 35-391
 • Le seoladh an chéad seirbhís tacsaí aeir uathrialaitheach sna Stáit Aontaithe i mbliana, cuimseoidh céatadán suntasach de thógáil foirgneamh nua amach anseo pillíní tuirlingthe aeir, rud a chuideoidh le brú tráchta uirbeach a mhaolú. (Cosúil 90%)1
 • De bharr leibhéil na farraige a bheith ag ardú, tá barraíocht salainn mara ag tosú ag salandáil mheasta 125,000 heicteár d'ithir na hÍsiltíre, rud a chuirfeadh barraí agus uisce óil i mbaol sna deich mbliana atá romhainn. Dóchúlacht: 70%1
 • Tá sártheileascóp raidió nua na hAfraice Theas, an SKA, ag feidhmiú go hiomlán. Dóchúlacht: 70%1
 • Ó 2019, tá 1.2 milliún post curtha leis san Afraic Theas mar gheall ar dhul chun cinn an digitithe agus an uathoibrithe. Dóchúlacht: 80%1
 • Ardaítear toilleadh na dtuirbíní gaoithe amach ón gcósta go 17 GW an ceann ón uasteorainn roimhe sin de 15 GW. Dóchúlacht: 50%1
 • Teipeann ar an nGearmáin a sprioc Eorpach maidir le hastuithe gáis cheaptha teasa a laghdú 55% faoi leibhéil 1990 a bhaint amach. Dóchúlacht: 80%1
 • Tá líon na n-úsáideoirí sparán blockchain ar fud an domhain le méadú go 200 milliún i mbliana. Dóchúlacht: 85%1
 • Ar fud an domhain, cruthaíodh deis fáis de $26 trilliún ó 2019 i leith de bharr aistriú go geilleagar ísealcharbóin. Dóchúlacht: 60%1
 • Ar fud an domhain, tá 65 milliún post nua cruthaithe ag aistriú go geilleagar ísealcharbóin ó 2019. Dóchúlacht: 60%1
 • Chuir an t-athrú aeráide agus daonraí atá ag dul i méid san India agus sa Phacastáin an iomarca struis ar Imchuach na nIndus, rud a d’fhág go raibh triomach trom ann, rud a mhéadaigh teannas idir an dá náisiún. Dóchúlacht: 60%1
 • Rangaítear 250 milliún leanbh ar fud an domhain mar dhaoine murtallach, rud a mhéadaíonn costais ar chórais áitiúla cúram sláinte. (Cosúil 70%)1
 • Déanann roicéad Long March-9 na Síne a chéad seoladh oifigiúil i mbliana, ag iompar pálasta iomlán de 140 tonna isteach i bhfithis íseal-Domhain. Leis an seoladh seo, is é roicéad Long March-9 an córas seolta spáis is mó ar domhan, rud a laghdóidh go suntasach an costas a bhaineann le sócmhainní a imscaradh i bhfithis an Domhain. Dóchúlacht: 80%1
 • Chun trácht uirbeach agus truailliú a chomhrac, tosaíonn cathracha roghnaithe níos mó ag cur cosc ​​ar fheithiclí ICE traidisiúnta ó lár na gcathracha, agus cineálacha eile soghluaisteachta á gcur chun cinn acu amhail leictreachas, hidrigin, scútair, úsáid chomhroinnte, etc. (Cosúlacht 80%).1
 • Tá an déimeagrafach Francach Emmanuel Todd ag tuar go sroichfidh leibhéal na litearthachta i measc dhaonra an domhain beagnach 100 faoin gcéad faoi 2030. 1
 • Táthar ag súil go rachaidh JUICE spásárthach Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa isteach sa chóras Jovian. 1
 • Is féidir le máinlianna nerves a athródú le cur ar chumas daoine pairilis a lámha a úsáid. 1
 • Forbraíonn eolaithe vacsaín fliú a chosnaíonn ar gach cineál. 1
 • Is féidir comharthaí diaibéiteas Cineál 2 a aisiompú trí instealladh próitéine FGF1. 1
 • Déantar fuil shaorga a olltáirgeadh le haghaidh fuilaistrithe. 1
 • Teicneolaíocht graiféine infridhearg atá ar fáil i lionsaí tadhaill. 1
 • D'éirigh le heolaithe giosta a innealtóireacht ón tús. 1
 • Tosaíonn dochtúirí anailís rialta a dhéanamh ar chlaonadh géiniteach othar i leith fo-iarmhairtí drugaí. 1
Réamhaisnéis Fast
 • Eisreachtaíonn an Ghearmáin gluaisteáin dócháin breosla, rud a fhágann nach gceadaítear ach gluaisteáin leictreacha a dhíol amach anseo. 1
 • Oighearaois Mion Nua le tosú idir 2030 agus 2036. 1
 • Soláthraíonn dobharshaothrú beagnach dhá thrian de bhia mara an domhain 1
 • Is féidir le máinlianna nerves a athródú le cur ar chumas daoine pairilis a lámha a úsáid 1
 • Forbraíonn eolaithe vacsaín fliú a chosnaíonn ar gach cineál 1
 • Gluaisteáin ag eitilt bhuail an bóthar, agus an t-aer 1
 • Is féidir comharthaí diaibéiteas Cineál 2 a aisiompú trí instealladh próitéine FGF1 1
 • Bodhar réitithe trí athfhás gabhdóra céadfach a spreagadh sa ghéin Atoh1 1
 • Déantar fuil shaorga a olltáirgeadh le haghaidh fuilaistrithe 1
 • D'éirigh le heolaithe giosta a innealtóireacht ón tús 1
 • Teicneolaíocht graiféine infridhearg atá ar fáil i lionsaí tadhaill 1
 • Tosaíonn dochtúirí anailís rialta a dhéanamh ar chlaonadh géiniteach othar i leith fo-iarmhairtí drugaí 1
 • Is í an India an tír is mó daonra ar domhan 1
 • Druileálann eolaithe isteach i maintlín an Domhain 1
 • Is ionann costas painéil ghréine, in aghaidh an bhata, agus 0.5 dollar SAM 1
 • Tá "tionscadal Jasper" na hAfraice Theas tógtha go hiomlán 1
 • Tá "Konza City" na Céinia tógtha go hiomlán 1
 • Tá “tionscadal Abhainn Mhór Déanta an Duine” Libia tógtha go hiomlán 1
 • Tá sé tuartha go sroichfidh daonra an domhain 8,500,766,000 1
 • Is é an aoisghrúpa is mó do dhaonra na Síne ná 40-44 1
 • Is ionann sciar na ndíolachán gluaisteán domhanda a ghlacann feithiclí uathrialacha agus 20 faoin gcéad 1
 • Sroicheann díolacháin dhomhanda feithiclí leictreacha 13,166,667 1
 • (Dlí Moore) Is ionann ríomhanna sa soicind, in aghaidh $1,000, agus 10^17 (inchinn dhaonna amháin) 1
 • Is é meánlíon na bhfeistí nasctha, in aghaidh an duine, ná 13 1
 • Sroicheann líon domhanda na bhfeistí atá nasctha leis an Idirlíon 109,200,000,000 1
 • Is ionann an trácht gréasáin soghluaiste domhanda tuartha agus 234 exabytes 1
 • Méadaíonn an trácht Idirlín domhanda go 708 exabytes 1
 • Is é an aoisghrúpa is mó do dhaonra na Brasaíle ná 25-34 agus 45-49 1
 • Is é 30-34 an aoisghrúpa is mó do dhaonra Mheicsiceo 1
 • Is é an cohórt aoise is mó do dhaonra an Mheánoirthir ná 25-34 1
 • Is é an cohórt aoise is mó do dhaonra na hAfraice ná 0-4 1
 • Is é an aoisghrúpa is mó do dhaonra na hEorpa ná 40-49 1
 • Is é 15-19 an aoisghrúpa is mó don daonra Indiach 1
 • Is é an aoisghrúpa is mó do dhaonra na Stát Aontaithe ná 35-39 1

Bain úsáid as na cnaipí amlíne thíos chun teacht ar na treochtaí ó bhliain eile amach anseo