Gen Z san ionad oibre: Poitéinseal do chlaochlú san fhiontar

CREIDMHEASA ÍOMHÁ:
Íomhá creidmheasa
iStock

Gen Z san ionad oibre: Poitéinseal do chlaochlú san fhiontar

Gen Z san ionad oibre: Poitéinseal do chlaochlú san fhiontar

Téacs fo-cheannteidil
D’fhéadfadh go mbeadh ar chuideachtaí a dtuiscint ar chultúr an ionaid oibre agus ar riachtanais fostaithe a athrú agus infheistíocht a dhéanamh in aistriú cultúrtha chun fostaithe Gen Z a mhealladh.
  • Author:
  • ainm Údar
   Réamhfhéachaint Quantumrun
  • Deireadh Fómhair 21, 2022

  De réir mar a théann níos mó Gen Zers isteach sa lucht saothair, ní mór do cheannairí tionscail measúnú a dhéanamh ar a gcuid oibríochtaí, tascanna oibre, agus na buntáistí a thugann siad chun na fostaithe níos óige seo a earcú agus a choinneáil go héifeachtach. 

  Gen Z i gcomhthéacs an ionaid oibre

  Tá Gen Zs, an grúpa daonra a rugadh idir 1997 go 2012, ag dul isteach sa mhargadh fostaíochta go seasta, ag spreagadh gnólachtaí a struchtúr oibre agus cultúr na gcuideachtaí a athrú. Tá formhór na mball den ghlúin seo ag lorg oibre atá dírithe ar chuspóirí nuair a bhraitheann siad go bhfuil siad cumhachtaithe agus inar féidir leo difríocht dhearfach a dhéanamh, á spreagadh chun tosaíocht a thabhairt d’obair do chuideachtaí atá tiomanta d’athruithe comhshaoil ​​agus sóisialta. Ina theannta sin, molann Gen Z go gníomhach le cothromaíocht a choinneáil ina saol príobháideach agus gairmiúil.

  Ní fheiceann fostaithe Gen Z obair mar oibleagáid ghairmiúil amháin ach mar dheis d’fhás pearsanta agus gairmiúil. In 2021, bhunaigh Unilever an clár Todhchaí na hOibre, a fhéachann le hinfheistíocht a dhéanamh i múnlaí fostaíochta nua agus i gcláir infhostaitheachta a fheabhsóidh scileanna. Ó 2022, tá leibhéal ard fostaíochta á choinneáil ag an gcuideachta dá cuid oibrithe agus tá sí ag iniúchadh bealaí nua chun tacú leo go leanúnach. I measc na ndeiseanna éagsúla a d’fhiosraigh Unilever tá comhpháirtíochtaí le cuideachtaí eile, ar nós Walmart, chun conairí gairme a aithint le cúiteamh inchomparáide. Tá Unilever ag réiteach le haghaidh rathúlachta fadtéarmach trí infheistíocht a dhéanamh ina chuid oibrithe agus fanacht dílis dá chuspóir.

  Tionchar suaite

  Lorgaíonn na fostaithe níos óige seo ionad oibre a thairgeann socruithe solúbtha oibre, cuntasacht chomhshaoil, deiseanna chun cinn gairme, agus éagsúlacht fostaithe. Ina theannta sin, tá Gen Z:

  • An chéad ghlúin de dhúchas digiteach barántúil, rud a fhágann go bhfuil siad i measc na bhfostaithe is oilte ardteicneolaíochta san oifig. 
  • Glúin chruthaitheach a spreagann smaointe, a thugann an-chuid uirlisí nó réitigh nua chun cinn do ghnólachtaí. 
  • Oscailte do AI agus uathoibriú san fhórsa saothair; tá siad sásta uirlisí éagsúla a fhoghlaim agus a chomhtháthú. 
  • Díol suntais an gá atá le tionscnaimh éagsúlachta, cothromais agus cuimsithe san ionad oibre, ag cur ardbhéim ar ionaid oibre cuimsitheacha.

  Tá buntáistí suntasacha ag baint le fostaithe Gen Z a chomhtháthú san ionad oibre. Ina theannta sin, is féidir le fiontair deiseanna a chur ar fáil le haghaidh gníomhaíochta fostaithe, amhail am saor le pá chun obair dheonach a dhéanamh ar chúiseanna comhshaoil, bronntanais a mheaitseáil le carthanais atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, agus timpeallachtaí oibre solúbtha a chur i bhfeidhm.

  Impleachtaí do Gen Z san ionad oibre

  I measc na n-impleachtaí níos leithne a bhaineann le Gen Z san ionad oibre tá: 

  • Athruithe ar chultúr traidisiúnta oibre. Mar shampla, an tseachtain oibre cúig lá a athrú go seachtain oibre ceithre lá agus tús áite a thabhairt do laethanta saoire éigeantacha mar fholláine mheabhrach.
  • Acmhainní meabhairshláinte agus pacáistí sochair lena n-áirítear comhairleoireacht a bheith ina ngnéithe riachtanacha de phacáiste cúitimh iomlán.
  • Cuideachtaí a bhfuil fórsa saothair níos liteartha go digiteach acu le tromlach na n-oibrithe Gen Z, rud a cheadaíonn comhtháthú níos éasca ar theicneolaíochtaí hintleachta saorga.
  • Is mó an seans go gcomhoibreoidh cuideachtaí nó go rachaidh siad isteach i gceardchumainn na n-oibrithe a bhfuil iachall orthu timpeallachtaí oibre níos inghlactha a fhorbairt mar oibrithe Gen Z.

  Ceisteanna le trácht orthu

  • Conas eile a cheapann tú gur féidir le cuideachtaí oibrithe Gen Z a mhealladh níos fearr?
  • Conas a d’fhéadfadh eagraíochtaí timpeallachtaí oibre níos cuimsithí a chruthú do na glúine éagsúla?

  Tagairtí léargais

  Rinneadh tagairt do na naisc mhóréilimh agus institiúideacha seo a leanas don léargas seo: