Cúltaca GPS: An poitéinseal a bhaineann le rianú fithis íseal

CREIDMHEASA ÍOMHÁ:
Íomhá creidmheasa
iStock

Cúltaca GPS: An poitéinseal a bhaineann le rianú fithis íseal

Cúltaca GPS: An poitéinseal a bhaineann le rianú fithis íseal

Téacs fo-cheannteidil
Tá roinnt cuideachtaí ag forbairt agus ag úsáid teicneolaíochtaí malartacha suite, loingseoireachta agus uainiúcháin chun freastal ar riachtanais oibreoirí iompair agus fuinnimh, cuideachtaí cumarsáide gan sreang, agus gnólachtaí seirbhísí airgeadais.
  • Author:
  • ainm Údar
   Réamhfhéachaint Quantumrun
  • Meitheamh 16, 2022

  Tá ról ríthábhachtach ag an gcóras suite domhanda (GPS) maidir le sonraí suímh, loingseoireachta agus uainiúcháin (PNT) a sholáthar do chuideachtaí agus eagraíochtaí éagsúla ar fud an domhain, a úsáideann an fhaisnéis seo chun cinntí oibríochtúla a dhéanamh. 

  Comhthéacs Cúltaca GPS

  Bíonn cuideachtaí atá ag infheistiú na billiúin dollar i bhforbairt gluaisteáin féin-tiomána, drones seachadta, agus tacsaithe aeir uirbeacha ag brath ar shonraí suímh atá cruinn agus iontaofa chun a gcuid oibríochtaí a bhainistiú go réidh. Mar sin féin, mar shampla, cé gur féidir le sonraí ar leibhéal GPS fón cliste a aimsiú laistigh de gha 4.9 méadar (16 troigh), níl an fad seo cruinn go leor don tionscal gluaisteán féin-tiomána. Tá cuideachtaí feithiclí uathrialacha ag díriú ar chruinneas suímh suas le 10 milliméadar, agus tá achair níos mó ag cruthú dúshláin shuntasacha sábháilteachta agus oibriúcháin i dtimpeallachtaí fíor-dhomhain.

  Tá spleáchas na dtionscal éagsúil ar shonraí GPS chomh forleathan sin gur féidir an tslándáil náisiúnta agus eacnamaíoch a chur i mbaol má chuirtear isteach ar shonraí nó comharthaí GPS nó iad a ionramháil. Sna Stáit Aontaithe (SAM), d’eisigh riarachán Trump ordú feidhmiúcháin in 2020 a thug an t-údarás don Roinn Tráchtála bagairtí ar chórais PNT reatha na SA a aithint agus d’ordaigh go gcuirfeadh próisis soláthair an rialtais na bagairtí sin san áireamh. Comhoibríonn Roinn Slándála Dúchais na SA freisin le Gníomhaireacht Slándála Cybersecurity agus Infreastruchtúir na SA ionas nach mbeidh greille cumhachta na tíre, na seirbhísí éigeandála agus bonneagar ríthábhachtach eile ag brath go hiomlán ar GPS.

  Mar gheall ar an iarracht chun infhaighteacht PNT a leathnú thar an GPS chonaic TrustPoint, gnólacht tosaithe atá dírithe ar chóras domhanda loingseoireachta satailíte (GNSS) a fhorbairt a bunaíodh in 2020. Fuair ​​sé $2 mhilliún i maoiniú síl in 2021. Xona Space Systems, a bunaíodh in 2019 i San Mateo, California, i mbun an tionscadail chéanna. Tá sé beartaithe ag TrustPoint agus Xona réaltbhuíon beaga satailíte a sheoladh isteach i bhfithis íseal chun seirbhísí PNT domhanda a sholáthar neamhspleách ar oibreoirí GPS atá ann cheana agus ar réaltbhuíonta GNSS. 

  Tionchar suaite

  D’fhéadfadh teacht chun cinn na gcóras difreáilte GNSS tionscail a bhíonn ag brath ar shonraí PNT a threorú chun comhpháirtíochtaí tráchtála a chruthú le soláthraithe éagsúla, rud a chruthódh difreáil margaidh agus iomaíocht laistigh de thionscail PNT agus GNSS. D’fhéadfadh go mbeadh gá le rialtóir domhanda nó tagarmharc a chruthú de bharr córais éagsúla GNSS a bheith ann ionas gur féidir na sonraí arna ngiaráil ag córais GNSS a fhíorú i gcoinne na gcaighdeán sin. 

  Féadfaidh rialtais a bhí ag brath ar shonraí GPS roimhe seo smaoineamh ar a gcórais PNT féin a chruthú (le tacaíocht ó bhonneagar GNSS a forbraíodh go hinmheánach) ionas gur féidir leo leas a bhaint as neamhspleáchas sonraí agus faisnéise. Is féidir le tíortha a gcórais PNT nuafhorbartha a úsáid tuilleadh chun caidrimh a chruthú le tíortha eile atá ag iarraidh iad féin a ailíniú le bloic náisiún ar leith ar chúiseanna sóisialta, polaitiúla nó eacnamaíocha. Féadfaidh cuideachtaí teicneolaíochta i dtíortha atá ag forbairt córais neamhspleácha PNT maoiniú méadaithe a fháil ó rialtais náisiúnta chun na críche sin, rud a chuirfeadh le fás post laistigh de na tionscail teileachumarsáide agus teicneolaíochta.

  Impleachtaí na dteicneolaíochtaí GPS nua atá á bhforbairt

  D’fhéadfadh go n-áireofaí na nithe seo a leanas ar na himpleachtaí níos leithne a bhaineann le sonraí PNT a sholáthar ó fhoinsí éagsúla:

  • Rialtais ag forbairt a gcórais PNT féin chun críocha míleata ar leith.
  • Náisiúin éagsúla a chuireann cosc ​​ar shatailítí PNT ó thíortha eile nó bloic réigiúnacha fithis a dhéanamh os cionn a dteorainneacha.
  • Beidh díghlasáil na billiúin dollar de ghníomhaíocht eacnamaíoch mar theicneolaíochtaí, cosúil le drones agus feithiclí uathrialacha, níos iontaofa agus níos sábháilte le húsáid i raon níos leithne feidhmchlár.
  • Córais GNSS ísealfhithise a bheith mar phríomhbhealach chun sonraí PNT a rochtain chun críocha oibríochtúla.
  • Teacht chun cinn gnólachtaí cibearshlándála a thairgeann cosaint sonraí PNT mar líne seirbhíse do chliaint.
  • Gnólachtaí nuathionscanta ag teacht chun cinn a bhaineann leas go sonrach as líonraí nua PNT chun táirgí agus seirbhísí núíosacha a chruthú.

  Ceisteanna le trácht orthu

  • Ar cheart caighdeán domhanda PNT a bhunú, nó ar cheart cead a thabhairt do chuideachtaí agus do thíortha éagsúla a gcórais sonraí PNT féin a fhorbairt? Cén fáth?
  • Cén tionchar a bheadh ​​ag caighdeáin éagsúla PNT ar mhuinín na dtomhaltóirí i dtáirgí atá ag brath ar shonraí PNT?