Hidreachumhacht agus triomach: Constaicí ar an aistriú fuinnimh ghlan

CREIDMHEASA ÍOMHÁ:
Íomhá creidmheasa
iStock

Hidreachumhacht agus triomach: Constaicí ar an aistriú fuinnimh ghlan

Hidreachumhacht agus triomach: Constaicí ar an aistriú fuinnimh ghlan

Téacs fo-cheannteidil
Tugann taighde nua le fios go bhféadfadh laghdú 14 faoin gcéad ar hidreachumhacht sna Stáit Aontaithe in 2022, i gcomparáid le leibhéil 2021, de réir mar a leanann triomach agus coinníollacha tirime.
  • Author:
  • ainm Údar
   Réamhfhéachaint Quantumrun
  • Lúnasa 5, 2022

  De réir mar a dhéanann an tionscal dambaí hidrileictreacha iarracht a sheasamh mar réiteach fuinnimh atá neamhdhíobhálach don athrú aeráide a neartú, léiríonn líon méadaitheach fianaise go bhfuil athrú aeráide ag baint an bonn de chumas na ndambaí hidreafhuinneamh a tháirgeadh. Táthar ag tabhairt aghaidh ar an dúshlán seo ar fud an domhain, ach díreoidh an tuarascáil seo ar thaithí SAM.

  Hidreachumhacht agus comhthéacs triomach

  Laghdaigh an triomach a dhéanann difear do Iarthar na Stát Aontaithe (SAM) cumas an réigiúin fuinneamh hidrileictreach a chruthú mar gheall ar an méid laghdaithe uisce a shreabhann trí shaoráidí cumhachta hidrileictreacha, bunaithe ar thuairiscí meáin 2022 ón Associated Press. De réir measúnú Riarachán Faisnéise Fuinnimh le déanaí, thit aschur hidreachumhachta thart ar 14 faoin gcéad i 2021 ó leibhéil 2020 mar gheall ar thriomach mór sa réigiún.

  Mar shampla, nuair a d’éirigh leibhéil uisce Loch Oroville an-íseal, dhún California Gléasra Cumhachta Hyatt i mí Lúnasa 2021. Mar an gcéanna, d’fhulaing Loch Powell, taiscumar mór ar an teorainn idir Utah agus Arizona, titim ar leibhéal an uisce. De réir Inside Climate News, bhí leibhéil uisce an locha chomh híseal sin i mí Dheireadh Fómhair 2021 go raibh tuartha ag Biúró Míntírithe na SA go bhféadfadh nach mbeadh go leor uisce ag an loch a thuilleadh chun cumhacht a ghiniúint faoi 2023 dá leanfadh an triomach. Dá gcaillfí Damba Glen Canyon Lake Powell, bheadh ​​ar chuideachtaí fóntais bealaí nua a aimsiú chun fuinneamh a sholáthar do na 5.8 milliún tomhaltóir a bhfreastalaíonn Lake Powell agus dambaí nasctha eile orthu.

  Ó 2020, tháinig laghdú 38 faoin gcéad ar infhaighteacht hidreachumhachta i California, agus tá laghdú 12 faoin gcéad ar hidreachumhacht arna fhorlíonadh ag aschur cumhachta gáis méadaithe. Tá laghdú XNUMX faoin gcéad tagtha ar stóráil hidreachumhachta san iarthuaisceart an Aigéin Chiúin thar an tréimhse chéanna, agus táthar ag súil go gcuirfear giniúint cumhachta guail in ionad hidreachumhacht caillte sa ghearrthéarma. 

  Tionchar suaite

  Tá hidreachumhacht mar rogha eile ar bhreoslaí iontaise le blianta fada anuas. Mar sin féin, d'fhéadfadh an laghdú ar chumhacht hidrileictreach atá ar fáil ar fud an domhain iallach a chur ar údaráis chumhachta stáit, réigiúnacha nó náisiúnta filleadh ar bhreoslaí iontaise chun bearnaí soláthair fuinnimh gearrthéarmacha a líonadh agus an bonneagar cumhachta in-athnuaite ag aibíocht. Mar thoradh air sin, féadfar an bonn a bhaint de ghealltanais um athrú aeráide, agus d’fhéadfadh praghsanna tráchtearraí ardú má thagann géarchor ar an soláthar fuinnimh chun cinn, rud a mhéadódh an costas maireachtála ar fud an domhain tuilleadh.

  Agus hidreachumhacht ag tabhairt aghaidh ar fhadhbanna iontaofachta atá ag dul i méid mar gheall ar athrú aeráide, d’fhéadfadh go mbeadh dúshlán suntasach eile le maoiniú mar gheall ar an méid mór caipitil a theastaíonn chun na háiseanna seo a thógáil. D’fhéadfadh go mbreathnódh rialtais ar infheistíochtaí sa todhchaí i hidreachumhacht mar mhí-leithdháileadh acmhainní críochta agus ina ionad sin tacú le tionscadail bhreosla iontaise gearrthéarmacha, cumhacht núicléach, agus tógáil bonneagair fuinnimh gréine agus gaoithe méadaithe. D’fhéadfadh go gcruthófar poist sna tionscail seo as earnálacha fuinnimh eile a fhaigheann maoiniú méadaithe, rud a d’fhéadfadh dul chun sochair d’oibrithe atá ina gcónaí in aice le láithreáin shuntasacha tógála. Féadfaidh rialtais machnamh a dhéanamh freisin ar theicneolaíocht néalshíolaithe chun tacú le háiseanna hidrileictreacha agus le deireadh a chur le coinníollacha triomach. 

  Impleachtaí an athraithe aeráide ag bagairt inmharthanacht dambaí hidrileictreacha

  I measc na n-impleachtaí níos leithne a bhaineann le hidreachumhacht a bheith neamh-inmharthana mar gheall ar thriomaigh leanúnacha d’fhéadfadh go mbeadh:

  • Rialtais ag cur teorainn le maoiniú chun stáisiúin chumhachta hidrileictreacha nua a thógáil.
  • Cineálacha eile fuinnimh in-athnuaite a fhaigheann tacaíocht infheistíochta méadaithe ón rialtas agus ón tionscal fuinnimh príobháideach.
  • Braith mhéadaithe ghearrthéarmach ar bhreoslaí iontaise, rud a bhain an bonn de ghealltanais náisiúnta um athrú aeráide.
  • Bíonn ar phobail áitiúla timpeall ar hidrea-dambaí maireachtáil le cláir chionroinnte fuinnimh.
  • Is sampla an-amhairc d’éifeachtaí an athraithe aeráide iad feasacht phoiblí bhreise agus tacaíocht do ghníomhaíocht chomhshaoil ​​mar lochanna folmha agus hidrea-dhambaí díchoimisiúnaithe.

  Ceisteanna le trácht orthu

  • An féidir leis an gcine daonna bealaí a fhorbairt chun éifeachtaí triomach a chomhrac nó chun báisteach a tháirgeadh? 
  • An gcreideann tú go bhféadfadh dambaí hidrileictreacha a bheith ina bhfoirm gan ghá le táirgeadh fuinnimh sa todhchaí?

  Tagairtí léargais

  Rinneadh tagairt do na naisc mhóréilimh agus institiúideacha seo a leanas don léargas seo: