Galar Lyme: An bhfuil an t-athrú aeráide ag scaipeadh an ghalair seo?

CREIDMHEASA ÍOMHÁ:
Íomhá creidmheasa
iStock

Galar Lyme: An bhfuil an t-athrú aeráide ag scaipeadh an ghalair seo?

Galar Lyme: An bhfuil an t-athrú aeráide ag scaipeadh an ghalair seo?

Téacs fo-cheannteidil
Cén chaoi a bhféadfadh méadú ar mhinicíocht galar Lyme a bheith mar thoradh ar leathadh méadaithe sceartán sa todhchaí.
  • Author:
  • ainm Údar
   Réamhfhéachaint Quantumrun
  • Feabhra 27, 2022

  Téacs a phostáil

  Cé go leanann raon geografach na sceartán ag leathnú, tuairiscíonn na hIonaid SAM um Rialú agus Cosc ar Ghalair (CDC) go bhfuil méadú ag teacht ar mhinicíocht na ngalar sceartán-iompartha ag ráta nach bhfacthas riamh roimhe.

  Comhthéacs galar Lyme 

  Galar Lyme, de bharr borrelia burgdorferi agus ó am go chéile borrelia mayonii, is é an galar veicteoir-iompartha is coitianta sna Stáit Aontaithe. Tarchuirtear an tinneas trí ghreim sceartáin chos dhubh ionfhabhtaithe. I measc na hairíonna tipiciúla tá fiabhras, tuirse, tinneas cinn, agus gríos sainiúil craiceann ar a dtugtar erythema migrans. Is féidir le hionfhabhtú neamhchóireáilte scaipeadh go dtí an croí, na hailt agus an néarchóras. Tá diagnóis galar Lyme bunaithe ar an dóchúlacht go nochtfar sceartáin chomh maith le hairíonna fisiceacha a chur i láthair. 

  Is gnách go mbíonn baint ag sceartáin le coillearnacha Shasana Nua agus le limistéir choillte eile sna SA; Léiríonn taighde nua, áfach, gur aimsíodh sceartáin a bhfuil an galar Lyme orthu gar do thránna Thuaisceart California den chéad uair. Mar thoradh ar leathnú lonnaíochta daonna isteach i limistéir fhiáine, lena n-áirítear foraoisí in oirthear na Stát Aontaithe, tá gnáthóg foraoise ilroinnte atá nasctha le riosca méadaithe feithideolaíoch do ghalar Lyme. Tugann forbairtí nua tithíochta, mar shampla, daoine i dteagmháil le daonraí sceartán a bhí ina gcónaí i limistéir choillte nó neamhfhorbartha roimhe seo. 

  D’fhéadfadh méadú a bheith tagtha ar líon na lucha agus na bhfianna mar gheall ar uirbiú freisin, rud a chuireann sceartán i bhfeidhm ar bhéilí fola, rud a mhéadaíonn daonra na sceartán. De réir Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​na SA, tá tionchar suntasach ag teocht agus taise ar leitheadúlacht agus ar shaolré sceartáin fianna. Mar shampla, bíonn rath ar sceartáin fia in áiteanna le taise 85 faoin gcéad ar a laghad agus is gníomhaí iad nuair a ardaíonn an teocht os cionn 45 céim Fahrenheit. Mar thoradh air sin, meastar go leathnóidh teochtaí ardaithe a bhaineann le hathrú aeráide an limistéar gnáthóg sceartán oiriúnach agus tá siad ar cheann de roinnt fachtóirí a chuireann le scaipeadh an ghalair Lyme faoi deara.

  Tionchar suaite

  Cé nach fios cé mhéad Meiriceánach atá ionfhabhtaithe le galar Lyme, léiríonn an fhianaise is déanaí a d'fhoilsigh an CDC go n-aithnítear agus go gcuirtear cóireáil ar suas le 476,000 Meiriceánach don ghalar gach bliain. Tá tuairiscí ar chásanna sna 50 stát ar fad. Áirítear le mórriachtanas cliniciúil an gá atá le diagnóisic níos fearr; áirítear leis seo an cumas galar Lyme a aithint go luath sular féidir le tástáil antashubstainte é a bhrath go hiontaofa chomh maith le forbairt vacsaíní galar Lyme. 

  Ag glacadh leis go dtiocfaidh méadú dhá chéim Celsius ar an meánteocht bhliantúil—meastacháin lár na haoise ón Measúnú Náisiúnta Aeráide SAM (NCA4) is déanaí—táthar ag tuar go n-ardóidh líon na gcásanna Galar Lyme sna Stáit Aontaithe faoi níos mó ná 20 faoin gcéad sna Stáit Aontaithe. blianta atá le teacht. D’fhéadfadh na torthaí seo cuidiú le saineolaithe sláinte poiblí, le cliniceoirí, agus le lucht déanta beartas ullmhacht agus freagairt a neartú, chomh maith le feasacht an phobail a mhéadú ar an ngá atá le bheith cúramach agus iad ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí lasmuigh. Tá sé mar thosaíocht ag éiceolaithe galair, eipidéimeolaithe agus cleachtóirí sláinte poiblí tuiscint a fháil ar an dóigh a mbeidh tionchar ag athruithe ar úsáid talún anois agus sa todhchaí ar riosca galair daonna.

  In ainneoin infheistíochtaí suntasacha ón rialtas feidearálach, tá méadú gasta tagtha ar Lyme agus ar bhreoiteachtaí sceart-iompartha eile. De réir an CDC, is é cosaint phearsanta an bac is fearr ar ghalar Lyme mar aon le hathruithe tírdhreacha agus cóireálacha acaricide do thithe aonair. Mar sin féin, tá fianaise theoranta ann go n-oibríonn aon cheann de na bearta seo. Laghdaíonn úsáid lotnaidicídí sa chúlchlós líon na sceartán ach ní bhíonn tionchar díreach aige ar bhreoiteacht dhaonna nó ar idirghníomhaíocht sceartán-daonna.

  Ceisteanna le trácht orthu

  • An bhfuil aithne agat ar aon duine a fuair galar Lyme? Cén taithí a bhí acu ar an ngalar seo a bhainistiú?
  • Cad iad na réamhchúraimí a ghlacann tú chun sceartáin a choinneáil slán agus tú amuigh faoin aer?

  Tagairtí léargais

  Rinneadh tagairt do na naisc mhóréilimh agus institiúideacha seo a leanas don léargas seo:

  Na hIonaid um Rialú agus Cosc ar Ghalair Galar Lyme
  The Canadian Journal of Galair Thógálacha agus Micribhitheolaíocht Leighis “Buama Tic”: Tionchar an Athraithe Aeráide ar Theagmhas Galar Lyme