Listas de tendencias

lista
lista
Esta lista recolle información sobre tendencias sobre o futuro da eliminación de residuos, información seleccionada en 2023.
31
lista
lista
Aínda que a pandemia de COVID-19 sacudiu a atención sanitaria mundial, tamén puido acelerar os avances tecnolóxicos e médicos da industria nos últimos anos. Esta sección do informe analizará con máis detalle algúns dos desenvolvementos sanitarios en curso nos que se está a centrar Quantumrun Foresight en 2023. Por exemplo, os avances na investigación xenética e na bioloxía micro e sintética están proporcionando novos coñecementos sobre as causas das enfermidades e as estratexias de prevención e tratamento. Como resultado, o foco da atención sanitaria está cambiando do tratamento reactivo dos síntomas á xestión proactiva da saúde. A medicina de precisión, que utiliza a información xenética para adaptar o tratamento aos individuos, é cada vez máis frecuente, ao igual que as tecnoloxías wearable que modernizan o seguimento dos pacientes. Estas tendencias están preparadas para transformar a atención sanitaria e mellorar os resultados dos pacientes, pero non están exentas de algúns retos éticos e prácticos.
23
lista
lista
A política certamente non permaneceu allea aos avances tecnolóxicos. Por exemplo, a intelixencia artificial (IA), a desinformación e as "falsificacións profundas" impactan profundamente na política global e na forma en que se difunde e percibe a información. O auxe destas tecnoloxías facilitou ás persoas e ás organizacións a manipulación de imaxes, vídeos e audio, creando falsificacións profundas que son difíciles de detectar. Esta tendencia provocou un aumento das campañas de desinformación para influír na opinión pública, manipular as eleccións e sementar división, o que finalmente provocou un descenso da confianza nas fontes de noticias tradicionais e unha sensación xeral de confusión e incerteza. Esta sección do informe explorará algunhas das tendencias en torno á tecnoloxía na política nas que se está a centrar Quantumrun Foresight en 2023.
22
lista
lista
Esta lista recolle información sobre tendencias sobre o futuro da enerxía de fusión, información seleccionada en 2022.
63
lista
lista
Nesta sección do informe, analizamos con máis detalle as tendencias de desenvolvemento de fármacos nas que se está a centrar Quantumrun Foresight en 2023, que rexistraron avances significativos recentemente, especialmente na investigación de vacinas. A pandemia de COVID-19 acelerou o desenvolvemento e distribución de vacinas e fixo necesaria a introdución de diversas tecnoloxías neste campo. Por exemplo, a intelixencia artificial (IA) xogou un papel crucial no desenvolvemento de fármacos, permitindo unha análise máis rápida e precisa de grandes cantidades de datos. Ademais, as ferramentas impulsadas pola IA, como os algoritmos de aprendizaxe automática, poden identificar posibles obxectivos de drogas e predecir a súa eficacia, simplificando o proceso de descubrimento de fármacos. A pesar dos seus moitos beneficios, seguen existindo preocupacións éticas en torno ao uso da IA ​​no desenvolvemento de fármacos, como o potencial de resultados sesgados.
17
lista
lista
Esta lista recolle información sobre tendencias sobre o futuro da poboación mundial, información seleccionada en 2022.
56
lista
lista
Esta lista recolle información sobre tendencias sobre o futuro da fiscalidade, información seleccionada en 2022.
45
lista
lista
Esta lista recolle información sobre tendencias sobre o futuro do sector da construción, información seleccionada en 2022.
65
lista
lista
Esta lista abarca información sobre tendencias sobre ordenadores, información seleccionada en 2022.
66
lista
lista
Esta lista recolle información sobre tendencias sobre o futuro do emprendemento, ideas seleccionadas en 2022.
36
lista
lista
A recollida e o uso de datos convertéronse nun problema ético cada vez maior, xa que as aplicacións e os dispositivos intelixentes facilitaron ás empresas e aos gobernos a recollida e almacenamento de grandes cantidades de datos persoais, o que suscita problemas sobre a privacidade e a seguridade dos datos. O uso de datos tamén pode ter consecuencias non desexadas, como o sesgo algorítmico e a discriminación. A falta de normas e estándares claros para a xestión de datos complicou aínda máis o problema, deixando ás persoas vulnerables á explotación. Como tal, este ano pode que se intensifiquen os esforzos para establecer principios éticos para protexer os dereitos e a privacidade das persoas. Esta sección do informe cubrirá as tendencias de uso de datos nas que se está a centrar Quantumrun Foresight en 2023.
17
lista
lista
Esta lista abarca ideas sobre tendencias sobre o futuro da investigación en física, ideas seleccionadas en 2022.
2
lista
lista
As tendencias do transporte están cambiando cara a redes sostibles e multimodais para reducir as emisións de carbono e mellorar a calidade do aire. Este cambio inclúe a transición dos modos de transporte tradicionais, como os vehículos diésel, a opcións máis respectuosas co medio ambiente como os coches eléctricos, o transporte público, o andar en bicicleta e a pé. Os gobernos, as empresas e os individuos invisten cada vez máis en infraestruturas e tecnoloxía para apoiar esta transición, mellorando os resultados ambientais e impulsando as economías locais e a creación de emprego. Esta sección do informe cubrirá as tendencias de transporte nas que se está a centrar Quantumrun Foresight en 2023.
29
lista
lista
Os avances tecnolóxicos non están restrinxidos ao sector privado, e os gobernos de todo o mundo tamén están adoptando diversas innovacións e sistemas para mellorar e racionalizar a gobernanza. Mentres tanto, a lexislación antimonopolio experimentou un notable aumento nos últimos anos, xa que moitos gobernos modificaron e aumentaron as regulacións da industria tecnolóxica para igualar as condicións de xogo para as empresas máis pequenas e tradicionais. As campañas de desinformación e a vixilancia pública tamén foron en aumento, e os gobernos de todo o mundo, así como os organismos non gobernamentais, están a tomar medidas para regular e eliminar estas ameazas para protexer os cidadáns. Esta sección do informe considerará algunhas das tecnoloxías adoptadas polos gobernos, consideracións de goberno ético e tendencias antimonopolio nas que se está a centrar Quantumrun Foresight en 2023.
27
lista
lista
O informe anual de tendencias de Quantumrun Foresight ten como obxectivo axudar aos lectores individuais a comprender mellor as tendencias que están configuradas para dar forma ás súas vidas durante as próximas décadas e axudar ás organizacións a tomar decisións máis informadas para guiar as súas estratexias a medio e longo prazo. Nesta edición de 2023, o equipo de Quantumrun preparou 674 ideas únicas, divididas en 27 subinformes (abaixo) que abarcan unha colección diversa de avances tecnolóxicos e cambios sociais. Le libremente e comparte amplamente!
27
lista
lista
Esta lista abarca información sobre tendencias sobre o futuro da innovación da forza aérea (militar), información seleccionada en 2023.
21
lista
lista
A biotecnoloxía avanza a unha velocidade vertixinosa, facendo avances constantemente en campos como a bioloxía sintética, a edición de xenes, o desenvolvemento de fármacos e as terapias. Non obstante, aínda que estes avances poden dar lugar a unha atención sanitaria máis personalizada, os gobernos, as industrias, as empresas e mesmo os individuos deben considerar as implicacións éticas, legais e sociais dos rápidos avances da biotecnoloxía. Esta sección de informe explorará algunhas das tendencias e descubrimentos biotecnolóxicos nos que se está a centrar Quantumrun Foresight en 2023.
30
lista
lista
As organizacións e os individuos enfróntanse a un número crecente e variedade de ameazas cibernéticas sofisticadas. Para abordar estes desafíos, a ciberseguridade está a evolucionar rapidamente e adaptándose ás novas tecnoloxías e entornos intensivos en datos. Estes esforzos inclúen o desenvolvemento de solucións de seguridade innovadoras que poden axudar ás organizacións a detectar e responder aos ciberataques en tempo real. Ao mesmo tempo, cada vez hai máis énfase nos enfoques interdisciplinares da ciberseguridade, baseándose na experiencia en informática, psicoloxía e dereito para crear unha comprensión máis ampla do panorama das ameazas cibernéticas. O sector xoga un papel cada vez máis central na estabilidade e na seguridade da economía mundial baseada en datos, e esta sección do informe destacará as tendencias de ciberseguridade nas que se centrará Quantumrun Foresight en 2023.
26
lista
lista
A tecnoloxía Blockchain tivo un efecto colosal en varias industrias, incluíndo a interrupción do sector financeiro facilitando as finanzas descentralizadas e proporcionando as bases que fan posible o comercio metaverso. Desde os servizos financeiros e a xestión da cadea de subministración ata a votación e a verificación de identidade, a tecnoloxía blockchain ofrece unha plataforma segura, transparente e descentralizada para intercambiar información, que dá aos individuos máis control sobre os seus datos e activos. Non obstante, as cadeas de bloques tamén suscitan preguntas sobre a regulación e a seguridade, así como o potencial de novas formas de ciberdelincuencia. Esta sección do informe cubrirá as tendencias da cadea de bloques nas que se está a centrar Quantumrun Foresight en 2023.
18
lista
lista
Esta lista recolle información sobre tendencias sobre o futuro da entrega de alimentos, información seleccionada en 2023.
56