2038 માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની આગાહીઓ

1 માં ઑસ્ટ્રેલિયા વિશે 2038 આગાહીઓ વાંચો, એક વર્ષ જે આ દેશને તેના રાજકારણ, અર્થશાસ્ત્ર, તકનીકી, સંસ્કૃતિ અને પર્યાવરણમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તનનો અનુભવ કરશે. તે તમારું ભવિષ્ય છે, તમે શેના માટે છો તે શોધો.

ક્વોન્ટમરુન અગમચેતી આ યાદી તૈયાર કરી; ભવિષ્યવાદી કન્સલ્ટિંગ ફર્મ કે જે કંપનીઓને ભવિષ્યના વલણોથી આગળ વધવામાં મદદ કરવા વ્યૂહાત્મક અગમચેતીનો ઉપયોગ કરે છે.

2038 માં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની આગાહીઓ

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયાને અસર કરશે તેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રાજનીતિની આગાહીઓ

2038 માં ઓસ્ટ્રેલિયાને અસર કરશે તેવી રાજનીતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયા માટે સરકારની આગાહીઓ

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયાને અસર કરવા માટે સરકાર સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

ઑસ્ટ્રેલિયા માટે 2038 માં અર્થતંત્રની આગાહીઓ

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયાને અસર કરશે તેવી અર્થવ્યવસ્થા સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયા માટે તકનીકી આગાહીઓ

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયાને અસર કરશે તેવી ટેક્નોલોજી સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સંસ્કૃતિની આગાહીઓ

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયાને અસર કરશે તેવી સંસ્કૃતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માટે સંરક્ષણની આગાહીઓ

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયાને પ્રભાવિત કરવાની સંરક્ષણ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

ઑસ્ટ્રેલિયા માટે 2038 માં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની આગાહીઓ

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયાને અસર કરવા માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

  • ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના કોલ જનરેટર્સ નિવૃત્ત છે. સંભાવના: 65 ટકા1

ઑસ્ટ્રેલિયા માટે 2038 માં પર્યાવરણની આગાહીઓ

ઑસ્ટ્રેલિયાને 2038 માં અસર કરશે તેવી પર્યાવરણ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2038 માં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે વિજ્ઞાનની આગાહીઓ

2038 માં ઑસ્ટ્રેલિયાને અસર કરશે તેવી વિજ્ઞાન સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

ઑસ્ટ્રેલિયા માટે 2038 માં આરોગ્યની આગાહીઓ

2038 માં ઓસ્ટ્રેલિયાને અસર કરશે તેવી આરોગ્ય સંબંધિત આગાહીઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

2038 થી વધુ આગાહીઓ

2038 ની ટોચની વૈશ્વિક આગાહીઓ વાંચો - અહીં ક્લિક કરો

આ સંસાધન પૃષ્ઠ માટે આગામી સુનિશ્ચિત અપડેટ

જાન્યુઆરી 7, 2022. છેલ્લે અપડેટ 7 જાન્યુઆરી, 2020.

સૂચનો?

સુધારો સૂચવો આ પૃષ્ઠની સામગ્રીને સુધારવા માટે.

પણ, અમને ટિપ કરો કોઈપણ ભાવિ વિષય અથવા વલણ વિશે તમે અમને આવરી લેવા માગો છો.