2039 માટે આગાહીઓ | ભાવિ સમયરેખા

11 માટે 2039 અનુમાનો વાંચો, એક વર્ષ જે વિશ્વને મોટા અને નાની રીતે પરિવર્તન પામશે; આમાં આપણી સંસ્કૃતિ, ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાન, આરોગ્ય અને વ્યાપાર ક્ષેત્રોમાં વિક્ષેપોનો સમાવેશ થાય છે. તે તમારું ભવિષ્ય છે, તમે શેના માટે છો તે શોધો.

ક્વોન્ટમરુન અગમચેતી આ યાદી તૈયાર કરી; એ વલણ બુદ્ધિ કન્સલ્ટિંગ ફર્મ જે વાપરે છે વ્યૂહાત્મક દૂરદર્શન કંપનીઓને ભવિષ્યમાં વિકાસ કરવામાં મદદ કરવા માટે અગમચેતીમાં વલણો. સમાજ અનુભવી શકે તેવા સંભવિત વાયદાઓમાંથી આ માત્ર એક છે.

2039 માટે ઝડપી આગાહી

 • મેમરી રેકોર્ડિંગ અને રિપ્લે શક્ય બને છે. 1
 • પરિવહન, ઉત્પાદન, કૃષિ લગભગ 90% સ્વચાલિત 1
 • મેમરી રેકોર્ડિંગ અને રિપ્લે શક્ય બને છે 1
 • વિશ્વભરમાં ઈન્ટરનેટ વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા 4840000000 સુધી પહોંચે છે1
ઝડપી આગાહી
 • પરિવહન, ઉત્પાદન, કૃષિ લગભગ 90% સ્વચાલિત 1
 • મેમરી રેકોર્ડિંગ અને રિપ્લે શક્ય બને છે 1
 • વિશ્વની વસ્તી 9,095,212,000 સુધી પહોંચવાની આગાહી 1
 • ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વિશ્વ વેચાણ 19,106,667 સુધી પહોંચ્યું છે 1
 • અનુમાનિત વૈશ્વિક મોબાઇલ વેબ ટ્રાફિક 594 એક્સાબાઇટ્સ બરાબર છે 1
 • વૈશ્વિક ઈન્ટરનેટ ટ્રાફિક વધીને 1,518 એક્સાબાઈટ થઈ ગયો છે 1
 • વિશ્વભરમાં ઈન્ટરનેટ વપરાશકર્તાઓની સંખ્યા 4,840,000,000 સુધી પહોંચે છે 1

2039 માટે દેશની આગાહી

2039 વિશેની આગાહીઓ વિવિધ દેશો માટે વિશિષ્ટ વાંચો, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

બધુજ જુઓ

2039 માટે સંસ્કૃતિની આગાહી

2039 માં અસર કરવાના કારણે સંસ્કૃતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

બધુજ જુઓ

બધુજ જુઓ

2039 માટે વિજ્ઞાનની આગાહી

2039 માં અસર કરવાને કારણે વિજ્ઞાન સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

બધુજ જુઓ

નીચેના સમયરેખા બટનોનો ઉપયોગ કરીને બીજા ભાવિ વર્ષના વલણો શોધો