Yav tom ntej ncua sij hawm

Tshawb nrhiav lub sijhawm yav tom ntej ntawm kev kwv yees txog kev siv thev naus laus zis, kev tshawb fawb, kev noj qab haus huv, thiab kab lis kev cai uas yuav ua rau koj lub ntiaj teb yav tom ntej.