prediksyon Almay pou 2039

Li 1 prediksyon sou Almay nan 2039, yon ane ki pral wè peyi sa a fè eksperyans chanjman enpòtan nan politik li, ekonomi, teknoloji, kilti, ak anviwònman. Se avni ou, dekouvri kisa ou nan pou.

Pwovizyon Quantumrun prepare lis sa a; Yon konpayi konsiltasyon futurist ki sèvi ak previzyon estratejik pou ede konpayi yo pwospere nan tandans nan lavni.

Prediksyon relasyon entènasyonal pou Almay nan 2039

Prediksyon relasyon entènasyonal yo gen enpak sou Almay nan 2039 yo enkli:

Prediksyon politik pou Almay nan 2039

Prediksyon politik ki gen rapò ak enpak Almay nan 2039 gen ladan:

Prediksyon gouvènman an pou Almay an 2039

Prediksyon ki gen rapò ak gouvènman an gen enpak sou Almay nan 2039 yo enkli:

Prediksyon ekonomi pou Almay nan 2039

Prediksyon ki gen rapò ak ekonomi ki gen enpak sou Almay nan 2039 yo enkli:

Prediksyon teknoloji pou Almay nan 2039

Teknoloji prediksyon ki gen rapò ak enpak Almay nan 2039 gen ladan:

Prediksyon kilti pou Almay nan 2039

Prediksyon ki gen rapò ak kilti pou afekte Almay an 2039 yo enkli:

  • Kantite moun ki gen plis pase 67 an ogmante jiska omwen 21 milyon, soti nan 15.9 milyon dola nan ane 2018. Pwobabilite: 60 pousan1

Prediksyon defans pou 2039

Prediksyon ki gen rapò ak defans pou gen enpak sou Almay nan 2039 yo enkli:

Prediksyon enfrastrikti pou Almay nan 2039

Prediksyon ki gen rapò ak enfrastrikti pou afekte Almay an 2039 gen ladan:

Prediksyon anviwònman pou Almay nan 2039

Prediksyon ki gen rapò ak anviwònman ki gen enpak sou Almay nan 2039 yo enkli:

Prediksyon syans pou Almay nan 2039

Prediksyon ki gen rapò ak syans pou gen enpak sou Almay nan 2039 yo enkli:

Prediksyon sante pou Almay nan 2039

Prediksyon ki gen rapò ak sante ki gen enpak sou Almay nan 2039 gen ladan:

Plis prediksyon soti nan 2039

Li pi gwo prediksyon mondyal yo soti nan 2039 - klike isit la

Pwochen aktyalizasyon pwograme pou paj resous sa a

7 janvye 2022. Dènye mizajou 7 janvye 2020.

Sijesyon?

Sigjere yon koreksyon pou amelyore kontni paj sa a.

Se konsa, ban nou konsèy sou nenpòt sijè oswa tandans nan lavni ou ta renmen nou kouvri.