karyè

Kòm wè sou

Forbes logo
Logo envès
Fox News logo
Logo New York Post
Racked logo
Logo magazin branche

Quantumrun Foresight se yon konpayi konsiltasyon ak lojisyèl ki sèvi ak pwovizyon estratejik alontèk pou ede òganizasyon yo byen devlope nan tandans nan lavni.

Nou ap grandi nan yon vitès fiks epi n ap toujou chèche nouvo pwofesyonèl previzyon ak estrateji pou rantre nan ekip nou an, ansanm ak ekspè ki kalifye nan matyè pou kolabore avèk yo sou yon baz pwojè pa pwojè.

Lis ki anba yo dekri bezwen rekritman regilye nou yo. Tanpri tcheke chak lòt mwa pou nouvo opòtinite. Mèsi pou enterè ou nan rantre oswa kolabore ak Quantumrun Foresight.

Ekriven syans fiksyon – endependan

ME 2020

EKRIVÈ AK CHÈCHÈ PROPRESPIGHT – ENPÒTAN

ME 2020

EDITÈ KONTISÈ - ENPÒTAN

ME 2020