ტენდენციების სიები

სია
სია
ეს სია მოიცავს არქიტექტურის მომავლის შესახებ ტენდენციურ შეხედულებებს, 2022 წელს შემუშავებულ შეხედულებებს.
50
სია
სია
მსოფლიო ხედავს სწრაფ წინსვლას გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში, რომლებიც მიზნად ისახავს უარყოფითი ეკოლოგიური ზემოქმედების შემცირებას. ეს ტექნოლოგიები მოიცავს ბევრ სფეროს, განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან და ენერგოეფექტური შენობებიდან წყლის გამწმენდ სისტემებსა და მწვანე ტრანსპორტირებამდე. ანალოგიურად, ბიზნესი სულ უფრო აქტიური ხდება მათი მდგრადობის ინვესტიციებში. ბევრი აძლიერებს ძალისხმევას ნახშირბადის ანაბეჭდის შესამცირებლად და ნარჩენების მინიმიზაციისთვის, მათ შორის განახლებად ენერგიაში ინვესტირებას, მდგრადი ბიზნეს პრაქტიკის დანერგვას და ეკოლოგიურად სუფთა მასალების გამოყენებას. მწვანე ტექნოლოგიების მიღებით, კომპანიები იმედოვნებენ, რომ შეამცირებენ გარემოზე ზემოქმედებას და ამავე დროს ისარგებლებენ ხარჯების დაზოგვით და ბრენდის რეპუტაციით. ანგარიშის ეს განყოფილება მოიცავს მწვანე ტექნოლოგიების ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
29
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს რესტორნების ინდუსტრიის მომავლის შესახებ, 2023 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
23
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს საკვების მიწოდების მომავლის შესახებ, შეხედულებები კურირებულ 2023 წელს.
56
სია
სია
ინფრასტრუქტურა იძულებული გახდა შეენარჩუნებინა ბოლო ციფრული და სოციალური მიღწევების დამაბრმავებელი ტემპი. მაგალითად, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ზრდის ინტერნეტის სიჩქარეს და ხელს უწყობს განახლებადი ენერგიის წყაროებს, სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება დღევანდელ ციფრულ და ეკოლოგიურად შეგნებულ ეპოქაში. ეს პროექტები არა მხოლოდ მხარს უჭერს მზარდ მოთხოვნას სწრაფ და საიმედო ინტერნეტზე, არამედ ხელს უწყობს ენერგიის მოხმარების გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას. მთავრობები და კერძო ინდუსტრიები დიდ ინვესტიციას ახდენენ ასეთ ინიციატივებში, მათ შორის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელების, მზის და ქარის ენერგიის მეურნეობების და ენერგოეფექტური მონაცემთა ცენტრების განთავსებაში. ანგარიშის ეს განყოფილება იკვლევს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის ტენდენციებს, მათ შორის ნივთების ინტერნეტს (IoT), 5G ქსელებს და განახლებადი ენერგიის ჩარჩოებს, რომლებზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
28
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს მთვარის ძიების ტენდენციების მომავლის შესახებ, 2023 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
24
სია
სია
COVID-19-ის პანდემიამ დაარღვია ბიზნეს სამყარო ინდუსტრიებში და ოპერაციული მოდელები შეიძლება აღარასოდეს იყოს იგივე. მაგალითად, სწრაფმა გადასვლამ დისტანციურ სამუშაოზე და ონლაინ კომერციაზე დააჩქარა დიგიტალიზაციისა და ავტომატიზაციის აუცილებლობა, რაც სამუდამოდ შეცვალა კომპანიების ბიზნესის კეთება. ანგარიშის ეს განყოფილება მოიცავს მაკრობიზნესის ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს, მათ შორის მზარდი ინვესტიციები ტექნოლოგიებში, როგორიცაა ღრუბლოვანი გამოთვლა, ხელოვნური ინტელექტი (AI) და ნივთების ინტერნეტი (IoT), რათა გაამარტივოს ოპერაციები და უკეთ მოემსახუროს მომხმარებელს. ამავდროულად, 2023 წელს უდავოდ ბევრი გამოწვევა იქნება, როგორიცაა მონაცემთა კონფიდენციალურობა და კიბერუსაფრთხოება, რადგან ბიზნესები მუდმივად ცვალებად ლანდშაფტზე მიდიან. რასაც მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია უწოდეს, ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, რომ კომპანიები - და ბიზნესის ბუნება - ვითარდება უპრეცედენტო ტემპით.
26
სია
სია
გამოთვლითი სამყარო ვითარდება საშინელი სისწრაფით, ნივთების ინტერნეტის (IoT) მოწყობილობების, კვანტური სუპერკომპიუტერების, ღრუბლოვანი შენახვისა და 5G ქსელის დანერგვისა და უფრო ფართოდ გავრცელების გამო. მაგალითად, IoT საშუალებას აძლევს უფრო დაკავშირებულ მოწყობილობებსა და ინფრასტრუქტურას, რომლებსაც შეუძლიათ მონაცემთა გენერირება და გაზიარება მასიური მასშტაბით. ამავდროულად, კვანტური კომპიუტერები გვპირდებიან რევოლუციას მოახდინოს დამუშავების ძალა, რომელიც საჭიროა ამ აქტივების თვალყურის დევნებისთვის და კოორდინაციისთვის. იმავდროულად, ღრუბლოვანი საცავი და 5G ქსელები უზრუნველყოფენ მონაცემთა შენახვისა და გადაცემის ახალ გზებს, რაც უფრო ახალი და მოქნილი ბიზნეს მოდელების გაჩენის საშუალებას იძლევა. მოხსენების ეს განყოფილება მოიცავს გამოთვლით ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
28
სია
სია
ჭკვიანი მოწყობილობები, ტარებადი ტექნოლოგია და ვირტუალური და გაძლიერებული რეალობა (VR/AR) არის სწრაფად მზარდი სფეროები, რაც მომხმარებელთა ცხოვრებას უფრო კომფორტულს და დაკავშირებულს ხდის. მაგალითად, ჭკვიანი სახლების მზარდი ტენდენცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავაკონტროლოთ განათება, ტემპერატურა, გართობა და სხვა ფუნქციები ხმოვანი ბრძანებით ან ღილაკის შეხებით, ცვლის ჩვენს ცხოვრებასა და მუშაობას. სამომხმარებლო ტექნოლოგიების პროგრესირებასთან ერთად, ის კიდევ უფრო მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ჩვენს პირად და პროფესიულ ცხოვრებაში, რაც გამოიწვევს შეფერხებებს და ხელს შეუწყობს ახალი ბიზნეს მოდელების განვითარებას. ანგარიშის ეს განყოფილება შეისწავლის სამომხმარებლო ტექნოლოგიების ზოგიერთ ტენდენციას, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
30
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს შერწყმის ენერგიის მომავლის შესახებ, 2022 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
63
სია
სია
ხელოვნური ინტელექტი (AI) და ვირტუალური რეალობა (VR) ცვლის გართობისა და მედიის სექტორებს, სთავაზობს მომხმარებლებს ახალ და განსაცვიფრებელ გამოცდილებას. შერეულ რეალობაში მიღწევებმა ასევე საშუალება მისცა კონტენტის შემქმნელებს შეექმნათ და გაავრცელოთ უფრო ინტერაქტიული და პერსონალიზებული შინაარსი. მართლაც, გაფართოებული რეალობის (XR) ინტეგრაცია გართობის სხვადასხვა ფორმებში, როგორიცაა თამაშები, ფილმები და მუსიკა, ბუნდოვნავს ზღვარს რეალობასა და ფანტაზიას შორის და მომხმარებლებს უფრო დასამახსოვრებელ გამოცდილებას აძლევს. იმავდროულად, კონტენტის შემქმნელები სულ უფრო ხშირად იყენებენ AI-ს თავიანთ პროდუქციაში, აყენებენ ეთიკურ კითხვებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებზე და როგორ უნდა მართოს ხელოვნური ინტელექტის გენერირებული კონტენტი. მოხსენების ეს განყოფილება მოიცავს გასართობ და მედია ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
29
სია
სია
ბოლო წლების განმავლობაში, ახალი თერაპიები და ტექნიკა განვითარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ეს ანგარიში მოიცავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მკურნალობას და პროცედურებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს. მაგალითად, სანამ ტრადიციული სასაუბრო თერაპია და მედიკამენტები ჯერ კიდევ ფართოდ გამოიყენება, სხვა ინოვაციური მიდგომები, მათ შორის ფსიქოდელიური საშუალებების, ვირტუალური რეალობისა და ხელოვნური ინტელექტის მიღწევები (AI) ), ასევე ჩნდება. ამ ინოვაციების კომბინირება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჩვეულებრივ მკურნალობასთან შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის თერაპიის სიჩქარე და ეფექტურობა. ვირტუალური რეალობის გამოყენება, მაგალითად, იძლევა უსაფრთხო და კონტროლირებად გარემოს ექსპოზიციის თერაპიისთვის. ამავდროულად, ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმები შეიძლება დაეხმაროს თერაპევტებს შაბლონების იდენტიფიცირებაში და მკურნალობის გეგმების მორგებაში ინდივიდების სპეციფიკურ საჭიროებებზე.
20
სია
სია
ეს სია მოიცავს 2022 წელს კურირებულ ტენდენციებს კომპიუტერების შესახებ.
66
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს ჯანდაცვის ინდუსტრიის მომავლის შესახებ. Insights კურირებულია 2023 წელს.
60
სია
სია
პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, არ დარჩენილა უცვლელი ტექნოლოგიური მიღწევებით. მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტი (AI), დეზინფორმაცია და „ღრმა ყალბი“ ღრმად აისახება გლობალურ პოლიტიკაზე და იმაზე, თუ როგორ ხდება ინფორმაციის გავრცელება და აღქმა. ამ ტექნოლოგიების ზრდამ გაუადვილა ინდივიდებსა და ორგანიზაციებს სურათებით, ვიდეოებითა და აუდიო მანიპულაციებით მანიპულირება, რაც ქმნის ღრმა ყალბებს, რომელთა აღმოჩენაც რთულია. ამ ტენდენციამ გამოიწვია დეზინფორმაციული კამპანიების ზრდა საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედების, არჩევნებზე მანიპულირებისა და განხეთქილების დასათესად, რაც საბოლოოდ გამოიწვია ტრადიციული ახალი ამბების წყაროებისადმი ნდობის დაქვეითებამდე და დაბნეულობისა და გაურკვევლობის ზოგად განცდამდე. ანგარიშის ეს განყოფილება შეისწავლის პოლიტიკაში ტექნოლოგიების გარშემო არსებულ ზოგიერთ ტენდენციას, რომლებზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
22
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს ბლოკჩეინის ინდუსტრიის მომავლის შესახებ. Insights კურირებულია 2023 წელს.
43
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს კიბერუსაფრთხოების მომავლის შესახებ. Insights კურირებულია 2023 წელს.
52
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს ხელოვნური ინტელექტის მომავლის შესახებ, 2023 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
46
სია
სია
ორგანიზაციები და ინდივიდები აწყდებიან დახვეწილი კიბერ საფრთხეების მზარდ რაოდენობასა და მრავალფეროვნებას. ამ გამოწვევების გადასაჭრელად კიბერუსაფრთხოება სწრაფად ვითარდება და ადაპტირდება ახალ ტექნოლოგიებთან და მონაცემთა ინტენსიურ გარემოსთან. ეს ძალისხმევა მოიცავს უსაფრთხოების ინოვაციური გადაწყვეტილებების შემუშავებას, რომელიც დაეხმარება ორგანიზაციებს რეალურ დროში აღმოაჩინონ და უპასუხონ კიბერშეტევებს. ამავდროულად, მზარდი აქცენტი კეთდება კიბერუსაფრთხოების ინტერდისციპლინურ მიდგომებზე, კომპიუტერული მეცნიერების, ფსიქოლოგიის და სამართლის ექსპერტიზის გამოყენებით კიბერ საფრთხის ლანდშაფტის უფრო სრულყოფილი გაგების შესაქმნელად. სექტორი თამაშობს სულ უფრო ცენტრალურ როლს მსოფლიო მონაცემთა ეკონომიკის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაში და ამ მოხსენების განყოფილება ხაზს უსვამს კიბერუსაფრთხოების ტენდენციებს Quantumrun Foresight-ზე გაამახვილებს ყურადღებას 2023 წელს.
28
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს გაძლიერებული რეალობის მომავლის შესახებ, 2023 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
55