ტენდენციების სიები

სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს საკვების მიწოდების მომავლის შესახებ, შეხედულებები კურირებულ 2023 წელს.
46
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს მთვარის ძიების ტენდენციების მომავლის შესახებ, 2023 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
21
სია
სია
რამდენადაც ტექნოლოგია აგრძელებს წინსვლას უპრეცედენტო ტემპით, მისი გამოყენების ეთიკური შედეგები სულ უფრო რთული ხდება. ისეთი საკითხები, როგორიცაა კონფიდენციალურობა, მეთვალყურეობა და მონაცემთა პასუხისმგებლობით გამოყენება, ცენტრალური ადგილი დაიკავა ტექნოლოგიების სწრაფი ზრდით, მათ შორის ჭკვიანი ტარების მოწყობილობები, ხელოვნური ინტელექტი (AI) და ნივთების ინტერნეტი (IoT). ტექნოლოგიების ეთიკური გამოყენება ასევე აჩენს უფრო ფართო სოციალურ კითხვებს თანასწორობის, ხელმისაწვდომობისა და სარგებლისა და ზიანის განაწილების შესახებ. შედეგად, ტექნოლოგიების გარშემო არსებული ეთიკა უფრო კრიტიკულია, ვიდრე ოდესმე და მოითხოვს მუდმივ დისკუსიას და პოლიტიკის შემუშავებას. ამ მოხსენების განყოფილებაში ხაზგასმული იქნება მონაცემთა და ტექნოლოგიების ეთიკის რამდენიმე ბოლო და მიმდინარე და მიმდინარე ტენდენცია, რომლებზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
29
სია
სია
სატრანსპორტო ტენდენციები გადადის მდგრადი და მულტიმოდალური ქსელებისკენ, რათა შემცირდეს ნახშირბადის გამონაბოლქვი და გააუმჯობესოს ჰაერის ხარისხი. ეს ცვლილება მოიცავს ტრანსპორტის ტრადიციული რეჟიმებიდან გადასვლას, როგორიცაა დიზელის საწვავზე მომუშავე მანქანები, ეკოლოგიურად უფრო უსაფრთხო ვარიანტებზე, როგორიცაა ელექტრო მანქანები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ველოსიპედით სიარული და ფეხით. მთავრობები, კომპანიები და კერძო პირები სულ უფრო მეტ ინვესტიციებს ახორციელებენ ინფრასტრუქტურასა და ტექნოლოგიაში, რათა ხელი შეუწყონ ამ გარდამავალს, გააუმჯობესონ გარემოსდაცვითი შედეგები და გაზარდონ ადგილობრივი ეკონომიკა და სამუშაო ადგილების შექმნა. ანგარიშის ეს განყოფილება მოიცავს სატრანსპორტო ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
29
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს კიბერუსაფრთხოების მომავლის შესახებ. Insights კურირებულია 2023 წელს.
52
სია
სია
ტექნოლოგიური წინსვლის სწრაფმა ტემპმა სხვადასხვა ინდუსტრიაში მოითხოვა განახლებული კანონები საავტორო უფლებების, ანტიმონოპოლიური და დაბეგვრის შესახებ. მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტისა და მანქანათმცოდნეობის (AI/ML) ზრდასთან ერთად, იზრდება შეშფოთება ხელოვნური ინტელექტის გენერირებული კონტენტის მფლობელობისა და კონტროლის შესახებ. მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების მზარდი ძალაუფლება და გავლენა ასევე ხაზს უსვამს უფრო მკაცრი ანტიმონოპოლიური ზომების აუცილებლობას ბაზარზე დომინირების თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა, ბევრი ქვეყანა ებრძვის ციფრული ეკონომიკის საგადასახადო კანონებს, რათა უზრუნველყოს ტექნოლოგიური კომპანიების სამართლიანი წილი. რეგულაციებისა და სტანდარტების განახლების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ინტელექტუალურ საკუთრებაზე კონტროლის დაკარგვა, ბაზრის დისბალანსი და მთავრობების შემოსავლების დეფიციტი. ანგარიშის ეს განყოფილება მოიცავს სამართლებრივ ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
17
სია
სია
ბლოკჩეინის ტექნოლოგიამ კოლოსალური გავლენა მოახდინა რამდენიმე ინდუსტრიაზე, მათ შორის ფინანსური სექტორის შეფერხება დეცენტრალიზებული ფინანსების ხელშეწყობით და საფუძვლების მიწოდებით, რომლებიც შესაძლებელს ხდის მეტავერსიულ კომერციას. ფინანსური სერვისებიდან და მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტიდან ხმის მიცემამდე და პირადობის გადამოწმებამდე, blockchain tech გთავაზობთ უსაფრთხო, გამჭვირვალე და დეცენტრალიზებულ პლატფორმას ინფორმაციის გაცვლისთვის, რაც ინდივიდებს აძლევს მეტ კონტროლს მათ მონაცემებსა და აქტივებზე. თუმცა, ბლოკჩეინები ასევე აჩენს კითხვებს რეგულირებისა და უსაფრთხოების შესახებ, ისევე როგორც კიბერდანაშაულის ახალი ფორმების პოტენციალს. ანგარიშის ეს განყოფილება მოიცავს ბლოკჩეინის ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
19
სია
სია
გამოთვლითი სამყარო ვითარდება საშინელი სისწრაფით, ნივთების ინტერნეტის (IoT) მოწყობილობების, კვანტური სუპერკომპიუტერების, ღრუბლოვანი შენახვისა და 5G ქსელის დანერგვისა და უფრო ფართოდ გავრცელების გამო. მაგალითად, IoT საშუალებას აძლევს უფრო დაკავშირებულ მოწყობილობებსა და ინფრასტრუქტურას, რომლებსაც შეუძლიათ მონაცემთა გენერირება და გაზიარება მასიური მასშტაბით. ამავდროულად, კვანტური კომპიუტერები გვპირდებიან რევოლუციას მოახდინოს დამუშავების ძალა, რომელიც საჭიროა ამ აქტივების თვალყურის დევნებისთვის და კოორდინაციისთვის. იმავდროულად, ღრუბლოვანი საცავი და 5G ქსელები უზრუნველყოფენ მონაცემთა შენახვისა და გადაცემის ახალ გზებს, რაც უფრო ახალი და მოქნილი ბიზნეს მოდელების გაჩენის საშუალებას იძლევა. მოხსენების ეს განყოფილება მოიცავს გამოთვლით ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
28
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს ნარჩენების განადგურების მომავლის შესახებ, შეხედულებები, რომლებიც შედგენილია 2023 წელს.
25
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს ESG სექტორის მომავლის შესახებ. Insights კურირებულია 2023 წელს.
54
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს Fintech სექტორის მომავლის შესახებ. Insights კურირებულია 2023 წელს.
65
სია
სია
ბიოტექნოლოგია წინ მიიწევს საშინელი სისწრაფით, მუდმივად აღწევს მიღწევებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სინთეზური ბიოლოგია, გენის რედაქტირება, წამლების განვითარება და თერაპია. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ გარღვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს უფრო პერსონალიზებული ჯანდაცვის უზრუნველყოფა, მთავრობებმა, ინდუსტრიებმა, კომპანიებმა და ინდივიდებმაც კი უნდა გაითვალისწინონ ბიოტექნოლოგიის სწრაფი მიღწევების ეთიკური, სამართლებრივი და სოციალური შედეგები. მოხსენების ეს განყოფილება შეისწავლის ზოგიერთ ბიოტექნოლოგიურ ტენდენციას და აღმოჩენას, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
30