ტენდენციების სიები

სია
სია
ხელოვნური ინტელექტი (AI) და ვირტუალური რეალობა (VR) ცვლის გართობისა და მედიის სექტორებს, სთავაზობს მომხმარებლებს ახალ და განსაცვიფრებელ გამოცდილებას. შერეულ რეალობაში მიღწევებმა ასევე საშუალება მისცა კონტენტის შემქმნელებს შეექმნათ და გაავრცელოთ უფრო ინტერაქტიული და პერსონალიზებული შინაარსი. მართლაც, გაფართოებული რეალობის (XR) ინტეგრაცია გართობის სხვადასხვა ფორმებში, როგორიცაა თამაშები, ფილმები და მუსიკა, ბუნდოვნავს ზღვარს რეალობასა და ფანტაზიას შორის და მომხმარებლებს უფრო დასამახსოვრებელ გამოცდილებას აძლევს. იმავდროულად, კონტენტის შემქმნელები სულ უფრო ხშირად იყენებენ AI-ს თავიანთ პროდუქციაში, აყენებენ ეთიკურ კითხვებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებზე და როგორ უნდა მართოს ხელოვნური ინტელექტის გენერირებული კონტენტი. მოხსენების ეს განყოფილება მოიცავს გასართობ და მედია ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
29
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს საჰაერო ძალების (სამხედრო) ინოვაციების მომავლის შესახებ, 2023 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
21
სია
სია
ბოლო წლების განმავლობაში, ახალი თერაპიები და ტექნიკა განვითარდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ეს ანგარიში მოიცავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მკურნალობას და პროცედურებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს. მაგალითად, სანამ ტრადიციული სასაუბრო თერაპია და მედიკამენტები ჯერ კიდევ ფართოდ გამოიყენება, სხვა ინოვაციური მიდგომები, მათ შორის ფსიქოდელიური საშუალებების, ვირტუალური რეალობისა და ხელოვნური ინტელექტის მიღწევები (AI) ), ასევე ჩნდება. ამ ინოვაციების კომბინირება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ჩვეულებრივ მკურნალობასთან შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის თერაპიის სიჩქარე და ეფექტურობა. ვირტუალური რეალობის გამოყენება, მაგალითად, იძლევა უსაფრთხო და კონტროლირებად გარემოს ექსპოზიციის თერაპიისთვის. ამავდროულად, ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმები შეიძლება დაეხმაროს თერაპევტებს შაბლონების იდენტიფიცირებაში და მკურნალობის გეგმების მორგებაში ინდივიდების სპეციფიკურ საჭიროებებზე.
20
სია
სია
ჭკვიანი მოწყობილობები, ტარებადი ტექნოლოგია და ვირტუალური და გაძლიერებული რეალობა (VR/AR) არის სწრაფად მზარდი სფეროები, რაც მომხმარებელთა ცხოვრებას უფრო კომფორტულს და დაკავშირებულს ხდის. მაგალითად, ჭკვიანი სახლების მზარდი ტენდენცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავაკონტროლოთ განათება, ტემპერატურა, გართობა და სხვა ფუნქციები ხმოვანი ბრძანებით ან ღილაკის შეხებით, ცვლის ჩვენს ცხოვრებასა და მუშაობას. სამომხმარებლო ტექნოლოგიების პროგრესირებასთან ერთად, ის კიდევ უფრო მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს ჩვენს პირად და პროფესიულ ცხოვრებაში, რაც გამოიწვევს შეფერხებებს და ხელს შეუწყობს ახალი ბიზნეს მოდელების განვითარებას. ანგარიშის ეს განყოფილება შეისწავლის სამომხმარებლო ტექნოლოგიების ზოგიერთ ტენდენციას, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
30
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციებს მომავალი მანქანის დიზაინის ინოვაციების შესახებ, 2022 წელს კურირებულ შეხედულებებს.
50
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს რესტორნების ინდუსტრიის მომავლის შესახებ, 2023 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
23
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს მთვარის ძიების ტენდენციების მომავლის შესახებ, 2023 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
24
სია
სია
განახლებადი ენერგიისა და სუფთა ენერგიის წყაროებისკენ გადასვლა სულ უფრო მატულობს, რაც გამოწვეულია კლიმატის ცვლილების შეშფოთებით. განახლებადი ენერგიის წყაროები, როგორიცაა მზის, ქარი და ჰიდროენერგეტიკა, გვთავაზობენ უფრო სუფთა და მდგრად ალტერნატივას ტრადიციული წიაღისეული საწვავისთვის. ტექნოლოგიების განვითარებამ და ხარჯების შემცირებამ განახლებადი ენერგიის წყაროები უფრო ხელმისაწვდომი გახადა, რამაც გამოიწვია ინვესტიციების ზრდა და ფართო გამოყენება. მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, ჯერ კიდევ არის გამოწვევები გადასალახი, მათ შორის განახლებადი წყაროების ინტეგრირება არსებულ ენერგეტიკულ ქსელებში და ენერგიის შენახვის საკითხების მოგვარება. ეს ანგარიში მოიცავს ენერგეტიკის სექტორის ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
23
სია
სია
ტექნოლოგიური წინსვლის სწრაფმა ტემპმა სხვადასხვა ინდუსტრიაში მოითხოვა განახლებული კანონები საავტორო უფლებების, ანტიმონოპოლიური და დაბეგვრის შესახებ. მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტისა და მანქანათმცოდნეობის (AI/ML) ზრდასთან ერთად, იზრდება შეშფოთება ხელოვნური ინტელექტის გენერირებული კონტენტის მფლობელობისა და კონტროლის შესახებ. მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების მზარდი ძალაუფლება და გავლენა ასევე ხაზს უსვამს უფრო მკაცრი ანტიმონოპოლიური ზომების აუცილებლობას ბაზარზე დომინირების თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა, ბევრი ქვეყანა ებრძვის ციფრული ეკონომიკის საგადასახადო კანონებს, რათა უზრუნველყოს ტექნოლოგიური კომპანიების სამართლიანი წილი. რეგულაციებისა და სტანდარტების განახლების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ინტელექტუალურ საკუთრებაზე კონტროლის დაკარგვა, ბაზრის დისბალანსი და მთავრობების შემოსავლების დეფიციტი. ანგარიშის ეს განყოფილება მოიცავს სამართლებრივ ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
17
სია
სია
ეს სია მოიცავს 2022 წელს კურირებულ ტენდენციებს კომპიუტერების შესახებ.
66
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს მარსის ძიების მომავლის შესახებ, 2022 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
51
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს კლიმატის ცვლილების მომავლის შესახებ, 2022 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
90
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს კიბოს მკურნალობის მომავლის შესახებ, შეხედულებები, რომლებიც შედგენილია 2022 წელს.
69
სია
სია
გამოთვლითი სამყარო ვითარდება საშინელი სისწრაფით, ნივთების ინტერნეტის (IoT) მოწყობილობების, კვანტური სუპერკომპიუტერების, ღრუბლოვანი შენახვისა და 5G ქსელის დანერგვისა და უფრო ფართოდ გავრცელების გამო. მაგალითად, IoT საშუალებას აძლევს უფრო დაკავშირებულ მოწყობილობებსა და ინფრასტრუქტურას, რომლებსაც შეუძლიათ მონაცემთა გენერირება და გაზიარება მასიური მასშტაბით. ამავდროულად, კვანტური კომპიუტერები გვპირდებიან რევოლუციას მოახდინოს დამუშავების ძალა, რომელიც საჭიროა ამ აქტივების თვალყურის დევნებისთვის და კოორდინაციისთვის. იმავდროულად, ღრუბლოვანი საცავი და 5G ქსელები უზრუნველყოფენ მონაცემთა შენახვისა და გადაცემის ახალ გზებს, რაც უფრო ახალი და მოქნილი ბიზნეს მოდელების გაჩენის საშუალებას იძლევა. მოხსენების ეს განყოფილება მოიცავს გამოთვლით ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
28
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს ბირთვული ენერგიის ინდუსტრიის მომავლის შესახებ, 2022 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
51
სია
სია
მსოფლიო ხედავს სწრაფ წინსვლას გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში, რომლებიც მიზნად ისახავს უარყოფითი ეკოლოგიური ზემოქმედების შემცირებას. ეს ტექნოლოგიები მოიცავს ბევრ სფეროს, განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან და ენერგოეფექტური შენობებიდან წყლის გამწმენდ სისტემებსა და მწვანე ტრანსპორტირებამდე. ანალოგიურად, ბიზნესი სულ უფრო აქტიური ხდება მათი მდგრადობის ინვესტიციებში. ბევრი აძლიერებს ძალისხმევას ნახშირბადის ანაბეჭდის შესამცირებლად და ნარჩენების მინიმიზაციისთვის, მათ შორის განახლებად ენერგიაში ინვესტირებას, მდგრადი ბიზნეს პრაქტიკის დანერგვას და ეკოლოგიურად სუფთა მასალების გამოყენებას. მწვანე ტექნოლოგიების მიღებით, კომპანიები იმედოვნებენ, რომ შეამცირებენ გარემოზე ზემოქმედებას და ამავე დროს ისარგებლებენ ხარჯების დაზოგვით და ბრენდის რეპუტაციით. ანგარიშის ეს განყოფილება მოიცავს მწვანე ტექნოლოგიების ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს.
29
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს მსოფლიოს მოსახლეობის მომავლის შესახებ, 2022 წელს შემუშავებული შეხედულებები.
56
სია
სია
ეს სია მოიცავს ტენდენციურ შეხედულებებს სამთო ინდუსტრიის მომავლის შესახებ, შეხედულებები კურირებულ 2022 წელს.
59
სია
სია
ორგანიზაციები და ინდივიდები აწყდებიან დახვეწილი კიბერ საფრთხეების მზარდ რაოდენობასა და მრავალფეროვნებას. ამ გამოწვევების გადასაჭრელად კიბერუსაფრთხოება სწრაფად ვითარდება და ადაპტირდება ახალ ტექნოლოგიებთან და მონაცემთა ინტენსიურ გარემოსთან. ეს ძალისხმევა მოიცავს უსაფრთხოების ინოვაციური გადაწყვეტილებების შემუშავებას, რომელიც დაეხმარება ორგანიზაციებს რეალურ დროში აღმოაჩინონ და უპასუხონ კიბერშეტევებს. ამავდროულად, მზარდი აქცენტი კეთდება კიბერუსაფრთხოების ინტერდისციპლინურ მიდგომებზე, კომპიუტერული მეცნიერების, ფსიქოლოგიის და სამართლის ექსპერტიზის გამოყენებით კიბერ საფრთხის ლანდშაფტის უფრო სრულყოფილი გაგების შესაქმნელად. სექტორი თამაშობს სულ უფრო ცენტრალურ როლს მსოფლიო მონაცემთა ეკონომიკის სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაში და ამ მოხსენების განყოფილება ხაზს უსვამს კიბერუსაფრთხოების ტენდენციებს Quantumrun Foresight-ზე გაამახვილებს ყურადღებას 2023 წელს.
26
სია
სია
ადამიანის ხელოვნური ინტელექტის გაძლიერებიდან დაწყებული „ფრანკენის ალგორითმებამდე“, ანგარიშის ეს განყოფილება უფრო დეტალურად განიხილავს AI/ML სექტორის ტენდენციებს, რომელზეც Quantumrun Foresight ყურადღებას ამახვილებს 2023 წელს. ხელოვნური ინტელექტი და მანქანათმცოდნეობა აძლევს კომპანიებს უფლებას მიიღონ უკეთესი და სწრაფი გადაწყვეტილებები, გაამარტივონ პროცესები. და ამოცანების ავტომატიზაცია. ეს შეფერხება არა მხოლოდ გარდაქმნის სამუშაო ბაზარს, არამედ ის გავლენას ახდენს ზოგადად საზოგადოებაზე, ცვლის ადამიანების კომუნიკაციას, ყიდვას და ინფორმაციის წვდომას. AI/ML ტექნოლოგიების უზარმაზარი სარგებელი აშკარაა, მაგრამ მათ ასევე შეიძლება წარმოუდგინონ გამოწვევები ორგანიზაციებისა და სხვა ორგანოებისთვის, რომლებიც ცდილობენ მათ განხორციელებას, მათ შორის შეშფოთება ეთიკისა და კონფიდენციალურობის შესახებ.
27